ČLÁNKY

ENERGETICKÁ OCHRANA ČLOVĚKA

19.11.2011 09:07
  Jak se chránit před energetickými útoky jiných lidí? Nejdůležitější je uvědomit si, že nikdo nikdy nemá sílu na nás negativně působit, jestliže si udržujeme silnou auru a nepřipustíme, aby nad námi někdo získal moc. Záleží vždy jen na nás, zda se chceme do výměny energie zapojit, nebo...

ZÁKON POŽEHNÁNÍ A MILOSTI

16.11.2011 16:59
  Zákon požehnání zní: "Čemukoli požehnáme s upřímným srdcem, to je v témž okamžiku požehnané. Moc požehnání začíná okamžitě blahodárně působit. Čemukoli požehnáme s upřímným srdcem, to se nám musí stát požehnáním. Když požehnáme „nepříteli“, získáme...

ZÁKON VÍRY,DĚKOVÁNÍ,ŠTĚSTÍ A OSUDU

16.11.2011 16:57
  Ježíš říkal: „Podle víry tvé, staniž se tobě.“ To je duchovní zákon. Postarejme se tedy o to, abychom stále věřili v to správné! Nestává se totiž to, co chceme, nýbrž to, v co věříme. Duševní síla víry nás napojuje na jedinou sílu univerza, pro niž není nic...

ZÁKON MYŠLENÍ A IMAGINACE

16.11.2011 16:55
     Každá jednotlivá myšlenka mění náš osud, způsobuje úspěch nebo smůlu, nemoc nebo zdraví, trápení nebo štěstí. Musíme se proto naučit zacházet se svým myšlenkovým nástrojem pokud možno správně. To především znamená naučit se opravdovému pozitivnímu myšlení. Uvědomit si, že...

ZÁKON ÚSPĚCHU A UČENÍ

16.11.2011 16:53
         Úspěch podléhá zcela jednoduchým pravidlům. Jakmile je poznáme a začneme se jimi řídit, bude úspěch „nevyhnutelný“. Tato pravidla neboli zákony úspěchu existují a působí bez ohledu na to, jestli je uznáváme a souhlasíme s nimi nebo...

ZÁKON PROMĚNY A SVOBODY

16.11.2011 16:53
    Zákon proměny je zákonem toho, jak probíhá evoluce. Zní: Jediné, co je stálé, je proměna. Jsme v neustálé proměně a žijeme proměnou. Všechno, co je, může být změněno na to, co má být. Proměna se děje v souladu trojího: uchování, propuštění a...

ZÁKON HOJNOSTI A BLAHOBYTU

16.11.2011 16:51
   Zákon hojnosti říká, že nám náleží veškerá hojnost života. V důsledku svého chybného myšlení a nedostatečné víry však často vyvoláváme omezení svého vnitřního a vnějšího bohatství, a tím způsobíme, že se nám něčeho nedostává.         Život má...

ZÁKON REALITY,PŘÍČINY A DŮSLEDKU

16.11.2011 16:50
       Zákon reality říká: Realita je to, co bylo stvořeno, skutečnost je to, co vytváří. Skutečná realita tedy není hmota, nýbrž energie, která na základě rozličných vibrací umožňuje „projevení se“ různých forem ve vnějším...

ZÁKON RYTMU A REZONANCE

16.11.2011 16:48
     Zákon rytmu říká, že veškeré bytí má svůj individuální rytmus, který stoupá a klesá. Všechno má svůj příliv a odliv. Rozsah kyvu kyvadla na levou stranu odpovídá výkyvu doprava. Každý extrém je vyrovnán extrémním výkyvem na druhé straně. Projevuje se ve veškerém...

ZÁKON VIBRACÍ A POLARITY

16.11.2011 16:47
  Tento zákon říká: Všechno se pohybuje, všechno neustále vibruje v nesčetném množství různých vibrací, které dohromady tvoří individuální a jedinečný celek.        Energie a hmota jsou jen projevy vibrací různých frekvencích. Ve hmotě, která je zdánlivě pevná,...

ZÁKON SHODNOSTI A ENERGIE

16.11.2011 16:45
       Zákon shodnosti neboli analogie říká: „Jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře. Jak v malém, tak ve velkém. Jak uvnitř, tak vně.“ Tím je řečeno, že určitý obsah musí mít také určitou formu – obsah a forma jsou identické.       ...

ZÁKON HARMONIE A EVOLUCE

16.11.2011 16:43
   Tento  zákon se stará o to, aby byla neustále zachovávána harmonie nebo co nejrychleji nastolena,a aby různá působení duchovních zákonů nakonec opět vedla k harmonii.        Je platný a viditelný ve veškerém stvoření. Můžeme ho vidět např. ve...

DUCHOVNÍ ZÁKONY-ZÁKON LÁSKY

16.11.2011 16:39
 Život je všeobjímající vědomí, které proniká vší bytím a naplňuje je. Je to plynoucí, účinná energie. Pokud není akceptován nějaký aspekt této energie, vzniká nerovnováha: na jedné straně se energie nahromadí, na druhé je jí nedostatek.        Když se nám život...

DIANA COOPER-2012 BUDÍČEK LIDSTVA

15.11.2011 18:18
  Den 21. prosince 2012 vyznačuje konec 26 000 letéhoastronomického období a rovněž 260 000 letého cyklu. Poprvé v historii naší planety podstupujeme dvojitý transformační skok. Možnosti duchovního růstu jsou nesmírné, což je důvodem, proč bylo téměř sedmi miliardám...

DIANA COOPER

15.11.2011 18:17
  Co se stane v roce 2012? Za předpokladu, že budeme připraveni, prý nastane postupné, i když zrychlené probuzení, neboť vibrace lidstva se zvyšují. To záleží na naprosto každém člověku, a proto je tak důležité pro ty, co pracují pro světlo, aby se soustředili na dobro a udržovali vizi...

DIANA COOPER

15.11.2011 18:16
  Ve světě prožijeme dva vesmírné okamžiky, při nichž ztichne celý vesmír. V těchto chvílích se otevřou nebeské portály a zaplaví nás světlem nepředstavitelně vysoké frekvence, takže máme úžasné příležitosti bez hranic. Oba se odehrají dopoledne jedenáct minut po jedenácté...

DIANA COOPER

15.11.2011 18:14
  Po celém světě jsou rozmístěny obrovské vesmírné portály, z nichž většina se plně otevře v roce 2012. Některé z nich jenom podřimují a jsou připraveny procitnout možná již předtím. Další se probudí o něco později. Ale všechny budou mít ve chvíli, kdy se jejich vysokofrekvenční...

DIANA COOPER

15.11.2011 18:13
  Otevření dvanácti čaker je na cestě k vzestupu a osvícení naprostou nutností. Představuje nezbytnoupřípravu na rok 2012, abyste byli schopni korespondovat s vysokými energiemi, které se sem v té době dostanou. Ve zlatém období Atlantidyjsme měli dvanáct...

DIANA COOPER

15.11.2011 18:11
  Tam, kde byly oblasti vyčištěny, se zformují malé komunity páté dimenze, kde budou lidé společně žít pro nejvyšší dobro. Když jsem se Kumeky ptala na uspořádání vlád na těchto místech, neskrýval své překvapení nad mou prostoduchostí. Naznačil mi, že do roku 2032 budou lidé...

DIANA COOPER

15.11.2011 18:09
  Vzpomínám si na zlaté dny, kdy jsem sedávala na loukách plných planých květin a podřimujíc naslouchala bzukotu velkých žluto-černě pruhovaných čmeláků a včel, kteří sbírali nektar. Nyní zvolna mizí, opouštějí své úly a vracejí se tam, odkud přišli. Včely jsou původem z...

DIANA COOPER

15.11.2011 18:07
  Svět začíná vidět, jak v lidech narůstá síla. Až jedinci na celém světě přijmou za sebe plnou zodpovědnost, budou si moci sami vybírat. Všude občané požadují svobodu, poctivost, mír a spravedlnost. Staré paradigma vůdců a vedených, bohatých a chudých, autorit a podřízených,...

DIANA COOPER

15.11.2011 18:06
  Lidé se mě často ptají, jestli roku 2032 ještě budou na světě mobilní telefony a televize. Co se stane s internetem? Budou tu auta? Do roku 2032 v sobě většina lidí ukotví svých dvanáct čaker a duševně a duchovně se otevře některým ze svých geneticky zakódovaných...

DIANA COOPER

15.11.2011 18:04
  Po roce 2012 dokážou ti, kteří budou připraveni, nést více světla. To je potřebné kvůli pomoci masám, neboť Matka Země bude pokračovat v očistě. Mnoho lidí bude vyděšených změnami, a ti, kteří pracují se světlem, se připravují na to, aby se stali majáky a učiteli. A ti, kteří...

DIANA COOPER

15.11.2011 18:02
  Brzy po roce 2032 vyrostou po celé planetě zlatá města páté dimenze. Většina z nich, i když ne všechna,budou vystavěna v horách, kde bude země očištěna a vzduch průzračný. Bylo mi řečeno, že si je se současným stavem vědomí dokážeme jen těžko představit. Nazývají se zlatými, protože...

DIANA COOPER

15.11.2011 18:00
  Archanděl Metatron Zmiňujeme se o něm jako o archandělu Metatronovi, ale ve skutečnosti je velkým vesmírným andělem, jehož energie obsahuje celý kosmos a ovlivňuje mnohé planety v něm. Díky tomu jsou společně se svým dvojpaprskem Sandalfonem, který je také vesmírným andělem,...

DIANA COOPER

15.11.2011 17:58
  Osvícení je stav bytí, v němž je vědomí rozšířeno tak, aby v sobě zahrnovalo vše, co je, takže se stáváte vševidoucím a vševědoucím. Energie přicházející na planetu v kosmických okamžicích mezi 11. listopadem 2011 a 21. prosincem 2012poskytují velké příležitosti k plnému nebo...

DIANA COOPER-2012 BUDÍČEK LIDSTVA

15.11.2011 17:54
  Hojnost znamená plout životem v proudu lásky a štěstí, úspěchu a prosperity, a vědět, že tento proud bude ve vašem životě napořád, a že jako milované dítě vesmíru si to zasloužíte. Náboženství v celé historii propagovala nedostatek sebeúcty, aby si zajistila moc. To ochuzovalo ducha a...

AKTIVACE KRISTOVSKÉHO LIDSTVA

15.11.2011 17:41
  Aktivace Kristovského lidstva Aktivace Kristovského lidstva   Nastává viditelná aktivace světelných vzorců existence vnitřního božství Kristovského lidstva, jejichž prapůvod se nachází v říši starodávného Egypta – místě vzniku současné lidské rasy,...

AURA

15.11.2011 17:34
  Aura je běžně neviditelné energetické pole, které obklopuje vše živé i neživé. Aura obklopuje celé tělo, je součástí i každé jeho buňky a odrazem všech jemných životních energií. Můžeme ji tedy pokládat v podstatě za součást těla, ne jen za něco, co ho obklopuje. Slovo aura je...

LÁSKA JMÉNO BOŽÍ

15.11.2011 16:28
  Naše životy jsou ovlivněny naší výchovou, historickými událostmi i vlastními zkušenostmi. Na naši republiku se pohlíží jako na převážně ateistický stát, ale já se ptám „je tomu skutečně tak?“  Řekne-li se Bůh, mnoho lidí si představí milého usmívajícího se zářícího muže, který...
Záznamy: 281 - 310 ze 310
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

ČLÁNKY

DALAJLAMA

03.01.2012 10:26
  Jeho svatost Dalajlama - O soucitu, laskavosti a pomoci     Ať už věříme v nějaké náboženství nebo nevěříme, není člověka, který by si necenil lásky a soucítění. Už v okamžiku zrození se ocitáme v laskavé péči rodičů...