DIANA COOPER

15.11.2011 18:02

 

Brzy po roce 2032 vyrostou po celé planetě zlatá města páté dimenze. Většina z nich, i když ne všechna,budou vystavěna v horách, kde bude země očištěna a vzduch průzračný. Bylo mi řečeno, že si je se současným stavem vědomí dokážeme jen těžko představit. Nazývají se zlatými, protože jejichenergie bude zlatá. Protože populace bude mnohem menší, nebude žádný tlak na půdu, takže města budou prostorná, plná zeleně a krásy, a také mnohem menší, než jsou současné městské aglomerace. Domy budou mít jedno, nanejvýš dvě patra, protože pochopíme, jak jsme ve vyšších patrech odtrženi od Země. Každé město bude založeno kolem přírodního pramene, neboť po celém světě bude tekoucí voda a používána k pozvednutí energií místa. Nikde nebude voda chemicky znečištěná, ale bude se udržovat čistá a průzračná pomocí krystalů a magnetů.

Nebude existovat žádné plánování nebo státní regulace či ego, takže se silnice a budovy budou rozvíjet pro nejvyšší dobro svých obyvatel, vyladěných na vizi harmonie. Podle našeho současného stavu vědomí by něco takového vedlo k chaosu a anarchii. Ovšem ve světě páté dimenze plynou nejvyšší rozhodnutí ze srdce a podle vizí zúčastněných. Stromy a geologické útvary budou respektovány, a proto budou budovy stavěny kolem nich. Domovy budou společně budovány ochotnými, štědrými a dobrosrdečnými lidmi, kteří rádi pomohou svým přátelům, rodině nebo i lidem, které neznají. Budou chápat, že všichni jsme jedním celkem.

V posledních několika letech byla města a budovy stavěny podle maskulinní energie, do pravých úhlů, hranaté, lineární, v přímkách, individuálně uspořádané a rohové. Obyvatelé domů z budoucnosti budou na náš způsob bydlení pohlížet s hrůzou. To, co my pokládáme za soukromí, budou považovat za osamělost a izolovanost. Než nová zlatá města vyrostou, bude všude patrný vliv Božského ženství. Všechno bude hladké, odlehčené, s duchem tvořivosti, společné, kulaté a krásné. Navíc se rozvine duchovní technologie, která umožní tvorbu oblých a hladkých struktur. Domy budou stavěny z pevných biologicky odbouratelných materiálů z rostlin, které se vytvarují do nádherných oblých tvarů a barev, s kulatými nebo obloukovými okny. Domy budou rovněž obkreslovat kontury povrchu. Budou se stavět ve skupinách se společně sdíleným vybavením, které bude ekologické. Nebude se plýtvat. V domech bude uplatněn také prvek legrace, například skluzavka nebo horská dráha dolů ze zahrady do školy, která vás pak magneticky vytáhne při návratu zpátky.

Soukromé vlastnictví, jež se zakládá na přesvědčení, že není dostatek pro všechny,přestane existovat. Ve městech budou jezera a řeky, na jejichž březích budou na vyhrazených místech ukotveny čluny a kanoe ve společném vlastnictví, které bude moci použít každý, kdo chce. Oblíbené budou vodní sporty, především tam, kde je teplo; zčásti proto, že je při jejich provozování velká legrace. Sportovní zařízení bude všude snadno a volně dosažitelné pro každého. Děti, které se narodí v následujících dvaceti letech, budou mít také vysokou frekvenci a vysokoenergetické duše, které se budou potřebovat vyjadřovat fyzicky.

Ve stavu vědomí páté dimenze nebude existovat žádná nepoctivost nebo krádež, takže se sportovní vybavení bude moci nechávat v halách nebo venku, aby ho mohl kdokoli využívat. Lidé budou mít méně zábran a budou se i méně stydět, takže se budou přirozeně sdružovat a vtahovat ostatní do hry, aby se každý mohl účastnit kolektivních a společenských aktivit.

Vozidla budou vyráběna z biologicky odbouratelných materiálů, budou jezdit na ekologická paliva a ve společném používání. Při vyšším vědomí se chápe jako přirozené, že všechny vaše potřeby budou vždycky naplněny. Stejně tak i vozidla budou vždycky k dispozici na pravém místě v pravý čas, kdykoli je kdokoli bude potřebovat. Bude existovat i veřejná doprava, provozovaná dobrovolníky nebo ovládaná dálkově, s trasami podle potřeby. Při cestování na větší vzdálenost se vozidla zavěsí na motory, které je na místo určení přepraví neuvěřitelnou rychlostí na vzduchových polštářích, což bude něco jako dnešní vznášedlo. Tam pak budou sundána a mohou pokračovat v cestě, kam chtějí.

V té době bude celá řada lidí umět levitovat a přepravovat se tak na kratší vzdálenosti. Nakonec i ekologicky poháněná letadla ve tvaru raket budou lidi dopravovat po světě rychlostmi, jaké dnes jen těžko chápeme. Ale nebude to dříve než kolem roku 2050.Pojmy, jako je zdraví a bezpečnost, budou jenom k smíchu a nahradí je zdravý rozum a individuální zodpovědnost. Protože bude každý dělat jen to, co je pro nejvyšší dobro, budou všichni přirozeně rozumní, aniž by to museli se starostlivostí přehánět.

Hudba bude velice populární, hlavně proto, že bude skutečně pochopena její síla, důležitost zvuku a harmonie. Každý bude mít možnost naučit se hrát na nějaký hudební nástroj. Podobně jako v případě sportovního vybavení, vozidel a lodí, budou i hudební nástroje volně k dispozici, ve společném vlastnictví a bude s nimi zacházeno opatrně. Pokud někdo v některém nástroji nalezne obzvláštní zalíbení, setká se s pochopením a respektem, takže si ho bude moci u sebe ponechat tak dlouho, jak bude potřebovat. Lidé se budou scházet a ve skupinkách spolu hrát nebo poslouchat hudbu. Veškerá hudba bude harmonická, protože bude odrážet ducha hráče. Pouze ti, kdo nebudou vnitřně zesynchronizovaní, budou hrát či poslouchat neharmonickou hudbu.

Stejně jako hudba bude podporována i jakákoli ostatní tvořivá činnost, ať u dětí, tak i v případě dospělých. Lidé budou mít možnost kreslit, malovat, věnovat se návrhářství a designu, výtvarničit, zpívat nebo se jinak rozvíjet v souladu se svojí duší.

Práce

Svět páté dimenze je světem bez egabez boje o moc, bez osobních ambicí a ctižádostí, pouze s touhou vyjádřit sebe sama tvořivým způsobem, sloužit druhým, propojovat se se Zemí a vylaďovat se na duchovní dimenze. To se může těm, kdo jsou zajati v dramatech osobních bojů a emocionálních potřeb, zdát úplně nudné. Ale ve skutečnosti to poskytuje úžasný pocit radosti, uspokojení a míru.

Bude podkládáno za důležité vykonávat práci, která člověka naplňuje a přináší mu štěstí, a lidé budou trávit čas tvořivostí a výkony podávat s radostí. Peníze ani banky existovat nebudou, bude se směňovat pouze energie.

Bez vnitřních popudů k vybudování podniku nebo ke kariérnímu postupu budou lidé spolu rádi vzájemně pracovat a vyrábět, co je pro jejich potřeby nezbytné. Všechno navíc bude dáno k dispozici všem a volně směňováno.

Potrava

Většina lidí budou vegetariáni, přestože někdo bude jíst ryby. Jak lidé pozvednou svoji frekvenci, začnou potřebovat méně těžkých jídel, takže vzroste poptávka po prostých a zdravých potravinách.

Odpad

Nebudou existovat žádné plasty, supermarkety a ani potřeba balit zboží. Všechno, co bude potřebovat opatrné zacházení, bude zabaleno v ekologických, znovupoužitelných materiálech, které ještě nejsou vynalezeny. Potřeba zmrazení nahradí nové chladicí metody a způsoby mrazení čerstvých produktů během roku jako konzervační metoda budou zastaralé, kromě několika míst. Takže s odkládáním použitého materiálu nebude problém. Tak tomu bude určitou dobu před tím, než se znovu objeví technika dematerializace, která se používala v Atlantidě na zlikvidování odpaduKdyž si lidé váží sami sebe, váží si i svého okolního prostředí. Takže v těchto zlatých městech budou odpadky nebo zakázané skládky něco neslýchaného.

Květiny a stromy

Stromy budou velmi respektovány a lidé s nimi začnou komunikovat prostřednictvím elementálů, kteří v nich žijí. Bude vysazena celá řada nových stromů, jednak kvůli ekologii planety, jednak kvůli jejich kráse. Květiny budou kvést všude, ve zlatých městech jako ozdoby soch, uměleckých děl, fontán a zahrad. Vzhledem ke změnám v klimatických podmínkách mohou některé růst pod zemí, na vodě a vůbec úplně jinak, než jak si nyní dokážeme představit. Vysokofrekvenční světlo obyvatel však znamená, že budou žít šťastně, harmonicky a ekologicky.

CVIČENÍ: “Prozlaťte” svůj domov či kancelář

Energii svého domova nebo pracoviště můžete prozlatit tím, že ho zkrášlíte, umístíte do něj harmonické předměty, naplníte jej hudbou, květinami, a především zlatými myšlenkami. Začněte hned tím, co můžete.

Kapitola třicátá pátá

Kumeka, Pán světla

Když Zdroj stvořil Boží jiskry, vyslal nejprve dvanáct jisker. Kdybychom si představili někoho, kdo má dvanáct dětí, tak bychom viděli, že tyto monády z jeho energie jsou jako jeho synové a dcery.

Poté Boží jiskry tvořili i jeho synové a dcery. Jako jeho vnoučata i tyto jiskry byly z jeho energie. Jednou z původních Božích jisker byla monáda Ježíše, který se inkarnoval na naši planetu, aby se pokusil změnit svět. Proto je znám jako Syn Boží. Nyní je v Karmické radě, vládne osmému paprsku a je také nositelem vesmírné lásky.

Kumeka je dalším z původních dvanácti jisker a byl přidělen do jiného vesmíru, kde došel nanebevzetí a stal se Pánem světla. Do tohoto vesmíru se dostal v době Atlantidy, kdy pracoval v Intergalaktické radě jako poradce pro zřízení Atlantidy a dohlížel na Zlatý věk. Stejně jako mnoho velkých bytostí, i on se z tohoto vesmíru stáhl, když na konci Atlantidy začala frekvence oslabovat a ostrovy začaly klesat ke dnu. Nyní na konci 260 000letého atlantského obdobíse vrátil, aby pomohl s koncem starého a začátkem nového. Země si opět jednou vysloužila jeho vedení. Je mistrem osmého paprsku, úzce spolupracuje s Ježíšem, který je pro tento paprsek Pánem karmy.

Kumeka nebyl nikdy inkarnován, a nemá tedy ponětí, co to znamená žít v lidském těle. Každý, kdo někdy obýval fyzické tělo, je na své cestě doprovázen anděly, a to včetně všech nanebevzatých mistrů, jako například Kuan-jin nebo Kuthumi. Když kráčejí po svých cestách, vždy je kolem nich alespoň jeden anděl, takže když si je vyfotografujete, objevíte v jejich blízkosti světelný kruh, což je jejich andělská energie. Protože však Kumeka nikdy nezakusil pozemskou existenci, cestuje samostatně. Jeho modrý světelný kruh je jedinečný zvláště tím, že má uprostřed jakousi vyvýšeninu. Je to proto, že se neustále snaží svou energií dotknout lidí, zatímco andělé lidi objímají svými světelnými kruhy.

Cítím se velice poctěna tím, že Kumeka je mým hlavním průvodcem. Pochází z téhož vesmíru jako já, i když ne ze stejné planety. Již jsem v jiném textu psala o svém prvním setkání s ním, které se odehrálo jednoho Silvestra, který jsem trávila se svou budoucí spoluautorkou knihy Discover Atlantis (Objevení Atlantidy) Shaaron Hutton. Když jsme spolu meditovaly, vstoupila do místnosti mocná energie, která se představila jako Kumeka, a sdělila nám, že by chtěla naším prostřednictvím pracovat. Ten večer byl jedním z nejvíce vzrušujících v mém životě. Jeho éterické sídlo a vstupní portál je v Caracasu ve Venezuele. Řekl mi, že poprvé spatřil mé světlo, když jsem tam poblíž žila, a že čekal, dokud nebudu připravena.

Kumeka má modrou barvu a dvakrát mě přiměl ke koupi topasových prstenů. Ten první byl docela malý a Kumeka se mi později přiznal, že mě spolu s mým andělem strážným do onoho obchodu postrčili. Když jsem si ho nechtěla koupit, celou noc mi světlo topasu zářilo v třetím oku, dokud jsem poselství nepochopila a nevrátila se ho koupit. Když jsem dozrála k většímu topasu se silnějším propojením, zprávu jsem pochopila ihned! Nyní už prsten ke spojení s ním tolik nepotřebuju nosit, i když mě pro něj někdy posílá, když mi chce předat nějakou podrobnější informaci.

Když se se Shaaron a se mnou propojil poprvé, byly jsme jedinými prostředníky jeho poselství. Požádal mě, abych o něm lidem řekla ve svých knihách, a požádal také Andrewa Brela, aby pro něj napsal hudbu. Nyní se Kumeka může rozdělit do nekonečného počtu částic a zprostředkovávat svoji energii a informace stovkám tisíců lidí. Vlastně se může rozdělit do tolika částí, kolik je zrovna zapotřebí.

Pohyb směrem k osvícení

Při své práci pro Zemi spolupracuje především s následujícími velkými bytostmi:

ARCHANDĚL METATRON se stará o rozvíjení hvězdné brány a dohlíží na současný postup v procesu nanebevzetí.

JEDNOROŽCI, nejčistší z čistých, pomáhají rozpustit závoje iluzí před třetím okem.

WYWYVSIL, je jedním z vysokofrekvenčních andělů, kteří jsou známi jako Mocnosti. Je pánem karmy a andělem zrození. Založil na vnitřních úrovních celou řadu škol k vyučování léčení, osvícení a transformace pro ty, kdo v sobě mají dostatek světla. Pokud jste připraveni, můžete požádat svého ducha, aby vás do těchto škol vzal ve spánku k vyučování. V Atlantidě vytvořil s ostatními studnu energie k léčení, transformaci a osvícení, a přímo z ní posílá na Zemi světlo, k němuž se můžete dostat i vy. Při pomoci se stvořením pracuje se serafíny.

AZARIEL je velký archanděl, který pracuje s jednorožci, aby přinesli osvícení a nanebevzetí. Především čistí energie kolem třetího oka a korunní čakry.

SERAFÍNA je serafín pomáhající Metatronovi s rozvinutím vaší hvězdné brány. Pak pomáhá vyladit jemnou energii směrem ke Zdroji a od Něj, abyste mohli dojít nanebevzetí. V menší míře pracuje Kumeka rovněž s archanděly Gabrielem, Michaelem, Urielem a Rafaelem

Více informací o těchto mocných bytostech najdete v knize Ascension Through Orbs (Vzestup pomocí světelných kruhů). Kumeka je mistrem osmého paprsku hlubokého čištění. Přenáší očistu a transmutaci předloženou archanděly Gabrielem a Zadkielem na mnohem hlubší úroveň. Stejně jako všichni velcí mistři a archandělé je i on zcela sjednocený se stříbrným paprskem.

Léčení

Když vibrujete na frekvenci páté dimenze, můžete ho požádat, aby probudil všechny buňky ve vašem těle, což vás zcela vyléčí. Do té doby je třeba uvolnit čtvrtý závoj iluze. Jak plyne čas, čím dál více lidí získává přístup k jeho pomoci.

Kathy Crosswell a já jsme s ním právě hovořily, když nám to oznámil. a tak jsme ho požádaly, aby to pro nás udělal. Obě jsme uvnitř cítily jakoby perlení, jako když v nás šumí světlo. Očekávala jsem, že bude okamžitě vyléčena moje ruka, která mě bolela, ale on mi řekl, že musím přijmout zodpovědnost za to, co jím, a dělat patřičná cvičení. Říkal, že musíme jíst zelené potraviny, abychom pročistili odpad mezi buňkami, a aby pak elementálové, především elementálové země, mohli pracovat s námi uvnitř těla a pomáhat nám prostřednictvím zelené stravy. Následujícího rána jsem si dala ke snídani salát, ovšem toto rozhodnutí mi dlouho nevydrželo!

MEDITACE: Spojení s Kumekou

Pokud na Kumeku pomyslíte, přijde k vám.

1. Najděte si pohodlné a klidné místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni.
2. Zavřete oči a představte si modré světlo v barvě modrého topasu.
3. Požádejte Kumeku, pána světla a mistra osmého paprsku, aby k vám přišel.
4. Jeho přítomnost můžete vycítit na levé straně svého těla. Ale i když ho nevidíte ani neucítíte, věřte, že je s vámi.
5. Požádejte ho, aby vám pomohl s hlubokým čištěním a osvícením.
6. Jeho odpověď k vám může přijít jako myšlenka nebo náhlý záblesk inspirace. Vždycky vás požádá, abyste pro sebe něco udělali. Pokud se tak nestane, vězte, že vás jemně povede k tomu, co vám pomůže.
7. Setrvejte v klidu v jeho světle.
8. Poděkujte mu, že k vám přišel.
9. Otevřete oči.