DIANA COOPER

15.11.2011 18:09

 


Vzpomínám si na zlaté dny, kdy jsem sedávala na loukách plných planých květin a podřimujíc naslouchala bzukotu velkých žluto-černě pruhovaných čmeláků a včel, kteří sbírali nektar. Nyní zvolna mizí, opouštějí své úly a vracejí se tam, odkud přišli. Včely jsou původem z Plejád. Přišly sem ve dnech Zlaté Atlantidy, aby nás naučily sladkosti života a sloužily nám opylováním květin. Učily nás o aspektech posvátné geometrie a ukazovaly život v uspořádaném společenství s harmonickou pílí. Dokonce byly připraveny s námi sdílet i svůj med. Bez včel na Zemi nepřežijeme. Závisíme na nich ohledně opylování rostlin a stromů. Tisíce let jsme tato štědrá a pilná stvoření využívali. Brali jsme jim med, který si produkovaly, aby byly silné a zdravé v zimních měsících, a místo něj jsme jim poskytovali ubohé náhražky, znečišťovali jim zemi a neustále je přesouvali. Dokonce jsme zřídili satelitní vysílače, které je matou a podrývají jejich odolnostJsou silně stresované, což je předurčuje, aby se staly lehkou kořistí roztočů.

Co se stane se včelami?

Ještě není pozdě změnit způsob, jak s nimi a s planetou zacházíme, ale brzy již bude. Je třeba, aby co nejvíc lidí pozvedlo své vědomí ohledně vyhynutí včel a dalších stvoření, které jsou pro přežití Země ve své současné formě nezbytné. Nejnadějnější předpovědí je ta, že lidé do roku 2022 po celém světě změní postoj; používání pesticidů se přestane podporovat, a někde bude dokonce zcela zakázáno. Velké klimatické změny na mnoha místech zničí rozvoj satelitních stanic mobilních telefonů, počítačů a dalších komunikačních prostředků. Naše pozornost se upne k jiným možnostem. Vzroste pochopení potřeb včel, delfínů, velryb a dalších pokročilých životních forem a lidstvo si jich začne vážit. V tomto případě se včely, které přežijí, opět začnou množit a šťastně pokračovat po své cestě na Zemi.

Co tedy můžeme udělat?

Pojivem, které nás všechny spojuje do jednoho celku, je láska. Záleží na vašem vědomí, které dokáže hluboce ovlivnit fyzická, emocionální, mentální i duchovní těla všech bytostí. Pokud lidé s dobrým záměrem převeznou na planetě zodpovědnost za své myšlenky a emoce, které začnou směrovat k dokonalému zdraví a dobré pohodě všech, mohlo by kolektivní vědomí doslova přes noc vzrůst. Nastanou dramatické změny a naše planeta se stane místem, kde budou všichni žít ve vzájemné symbióze, a to včetně včel, které začnou prosperovat.

I na vás záleží. Když se každý den na několi minut posadíte a budete si představovat, jak jsou včely šťastné, zdravé a svobodné, propojí se vaše vize s ostatními pozitivními obrazy a vyšle poselství naděje a odvahy všem bytostem na světě, nejen včelám.

Jak pomáhá duchovní spojení

Do našeho trojdimenzionálního světa pronikají bytosti z jiných dimenzí, z nichž na nás mnohé dohlížejí. Většina lidí ví, že jim pomáhá jejich anděl strážný a zná jejich cestu. Máte také archanděla, který nad vámi bdí, nemluvě o mnoha dalších andělech, jednorožcích a světelných bytostech, které čekají na to, aby nám mohli začít pomáhat. Vždycky můžete požádat anděla strážného někoho druhého, aby mu pomohl nést jeho břímě, otevřít mu dveře a starat se o něj mnoha způsoby. Vaše modlitby pak fungují jako čin milosti as zvyšují frekvence okolo osoby, která to potřebuje, což umožňuje jejím andělům se k ní přiblížit.

Včely a jejich duchovní spojení

Duchovního vedení a pomoci se dostává všem stvořením. Včely úzce spolupracují se skřítky, kteří jsou zemskými elementály. Skřítci dohlížejí na strukturu půdy a pomáhají také včelám s opylováním květů. A se skřítky zase spolupravují impové, drobní elementálové vysocí asi 2,5 centimetrusložení ze živlů země, vzduchu a vodyNa vesmírné úrovni se o Zemi jako o planetu stará Lady Gáia a její duše je Zemí obalená. Je jednou z nejvyšších bytostí andělské hierarchie. Pracuje v harmonii s vesmírným andělem Purlimiekem, andělem přírody, a radí se s mistry elementálů, kteří pak zadávají příkazy elementálům, včetně skřítků. Pokaždé, když skřítkům posíláte lásku, odvahu, poděkování a laskavost, dokážou nádherným, životadárným včelám pomáhat efektivněji. Váš vděk a požehnání se dotkne jejich duší a pomůže našemu světu.

CVIČENÍ: vizualizace pro pomoc včelám

1. Zapalte svíci.
2. Představte si, jak jsou včely šťastné a doceňované, jak se pilně snaží a rojí se u úlů.
3. Představujte si, jak je lidé všude skutečně uctívají.
4. Dívejte se, jak se skřítkové smějí, když pomáhají včelám při opylování květů na celém světě.
5. Představte si, jak se koupou v krásně růžové lásce.
6. Sfoukněte svíci a pošlete její světlo včelám a skřítkům

Kapitola dvacátá šestá

Stromy

Stromy toho poskytují naší planetě tolik a my se potřebujeme naučit je oceňovat a vážit si jich za jejich moudrost i za užitek, který nám dávají. Jsou to staré moudré bytosti, které v sobě nesou záznamy místní historie a vytvářejí síť kolem planety. Každý druh stromu má jiné vlastnosti, které světu nabízí. Pokud například potřebujete sílu a pevnost, můžete se intuitivně opřít o dub. Sice si na pomoc můžete zavolat éterické anděly a elementály, ale při potřebě pomoci se můžete také sami vyladit na stromy, které vám ji poskytnou hodně zemitým způsobem.

Velké lesy jsou kronikami dávné moudrosti. Ukotvují a pomáhají udržet energii krajiny, v níž rostou. Dokonce přinášejí světlo z jiných planetárních systémů a ukládají je v sobě, dokud na ně nejsme dostatečně zralí.

Dub

Duby v sobě obsahují skvostnou, silnou, pevnou a statnou energii. Pokud se s některým propojíte nebo se pod něj posadíte, dostane se vám pomoci v podobě těchto vlastností. Začínají se ale cítit unavené, protože jich je nyní mnohem méně a stále v sobě musí uchovávat moudrost a sílu. Potřebují energeticky dobít a lidé jim v tom mohou pomoci tím, že si jich budou vážit.

Jasan

Jemné energie jasanu v sobě nesou moudrost Božského ženství a s radostí vám ji předají, jakmile na to budete připraveni. Krášlí mnohou z energetických spojnic (leylines) a svým něžným jasem pomáhají ztišit a vyrovnat jejich energie.

Jilm

Tyto stromy vám pomáhají, abyste byli rychlí a silní, ale také vám připomínají, že je třeba zůstat vyrovnaný. V současnosti jejich počet ve Spojeném království a v Evropě, stejně tak jako v některých částech Ameriky, klesá v důsledku grafiózy jilmů. Tato nemoc se objevila již dříve, v 16. století. V té době bylo obrovské množství těl lidí, kteří zemřeli na mor, zakopáno právě na energetických spojnicích (leylines). To tyto zóny silně ovlivnilo. Vzhledem k tomu, že jilmy jsou velice citlivé stromy, onemocněly nejprve ty v okolí energetických spojnic a později nakazily mnohé ostatní. Když je tok energie na spojnicích zadržován blokádami, přestávají kvůli tomu stromy dostávat duchovní a psychickou energii, kterou potřebují. Jilmy jsou obzvláště vnímavé. V současné době, kdy byly poblíž sebe vyvrtány Eurotunel a Dartfordský tunel, byl silně narušen tok energie. Tehdy byly jilmy napadeny touto nemocí podruhé. Doufáme, že vysokovibrační světlo opět rozproudí sem dopadající energii nebo vytvoří nové dráhy a jilmy začnou znovu prosperovat. A jakmile se pozvedne vědomí lidí, budeme si rovněž vědomější potřeb těch, kdo s námi sdílejí planetu.

Topol

Tento rychle rostoucí strom je velice spolehlivý a učí i vás, jak být spolehlivější, aby se druzí o vás mohli opřít.

Mahagonový strom

Tento mohutný strom vyzařuje vznešenost, spolehlivost, sílu a důvěru.

Buk

Tyto krásné, elegantní, ale i robustní stromy pomáhají lidem s odpuštěním. Když se opřete o buk nebo si ho budete alespoň v duchu představovat, pomůže vám prostřednictvím odpuštění uvolnit ze sebe zranění, trauma nebo zradu.

Cesmína

Ponurá a pichlavá cesmína nám dává lekci, abychom nesoudili podle vnějšího vzhledu. Existuje důvod, proč se lidé chovají tak, že druhé zraňují nebo odmítají; je to spojeno s jejich pocity ohledně jich samých, s vámi to nemá co do činění. Vzpomeňte si na to, když uvidíte cesmínu, a to vás utěší.

Hloh

Tento trnitý strom vám nabízí ochranu. Chrání váš domov i zahradu a také vás, pokud jste uvnitř tohoto prostoru. Má mnoho soucitu a lásky, ale když dojde na plnění povinností, je to mocný bojovník.

Kaštan

Toto je strom, který nás učí vědomí hojnosti a hravosti. Nabízí naději a vyšší očekávání, stejně tak jako radost a štěstí.

Platan

Platany jsou velice citlivé a silně soucítí s lidskou zranitelností a poskytují nám ochranu před naší vlastní slabostí. Jakmile se pod nimi ocitnete, vyladí se na vaše pocity a pomohou vám cítit se lépe.

Bříza bradavičnatá

Tento strom je velmi elegantní, krásný a uvolněný. Jeho darem je harmonie a bezbrannost, což jsou zdánlivé protiklady, ale pokud se vyskytnou společně, otevírají srdce.

Jedle a borovice

Tyto stromy poskytují léčení, omlazení a regeneraci. Pozvedají ducha a pročišťují vás. Procházka mezi nimi je uzdravující a pozvedá vaše vědomí do páté dimenze, jste-li na to připraveni.

CVIČENÍ: Vizualizace na pomoc stromům

Pokud je to možné, toto cvičení vykonávejte, když se postavíte nebo posadíte pod strom, případně když se vypravíte do nějakého háje či lesa. Pokud to možné není, alespoň si představujte, jak se opíráte o strom.

1. Dotkněte se kůry stromu a špičkami prstů prociťte, jaká je. Je to jeho kůže neboli ochrana před zevnějškem. Vylaďte se na to, jak se vnitřně cítí, jako byste se stromem splývali.
2. Jak vypadají jeho kořeny? Vnímáte, že vás drží?
3. Jak pevný je jeho kmen? Proudí energie z kořenů volně?
4. Jak vypadají jeho větve? Má dost místa k růstu? Povznáší vás, nebo klesáte na duchu? Jaké to je?
5. Jste v listu, plodu nebo květu? Prociťte, jaké to je.
6. Vdechujte vlastnosti stromu, které vám nabízí, a přijměte je jako dar.
7. Co od vás strom potřebuje? Co můžete, to mu poskytněte.
8. Poděkujte stromu a stáhněte z něj svoji energii.
9. Všímejte si, jak se cítíte.