DIANA COOPER

15.11.2011 18:13

 


Otevření dvanácti čaker je na cestě k vzestupu a osvícení naprostou nutností. Představuje nezbytnoupřípravu na rok 2012, abyste byli schopni korespondovat s vysokými energiemi, které se sem v té době dostanou. Ve zlatém období Atlantidyjsme měli dvanáct čakerkteré nesly mnohem více světla a moudrosti než máme v současnostiAž se otevřou, začne se nám aktivovat dvanáct vláken DNA. Ta obsahují latentní úžasné duchovní a spirituální dary, které vyčkávají se svým návratem na chvíli, až se probudíme a otevřeme a aktivujeme dvanáct čaker. Proto je tak důležité je pochopit a znovu s nimi začít pracovat.

Zemská hvězda

Na zemskou hvězdu dohlíží archanděl Sandalfon. Máte ji přibližně 30 cm pod nohama a je černo-bílá (jako jin-jang). Zde je uchováván veškerý váš potenciál pro tento život, podobně jako jsou uchovávána semena v zemi. Archanděl Sandalfon je vyživuje a je vaší povinností mu v tom pomáhat. Pokaždé, když šlápnete na zem bosou nohou nebo se procházíte v přírodě, napomáháte této čakře k rozvoji. Přitom se také rozrůstají semena vašich božských možností. Kromě toho je zemská hvězda rovněř základem vašeho duchovního růstu. Protože nemůžete stoupat výš, než nakolik kopete v zemi, je důležité tuto čakru stabilizovat. Existují dva vesmírní andělé, kteří energii tohoto centra přenášejí do nitra Země, a tak ji ukotvují. Je to Roquiel, který je černý, a jeho ženský Božský doplněk je Gersisa, která je šedivá a obývá Dutou Zemi. Ukotvují energii zemské hvězdy do nitra Země. Oba tito vesmírní andělé jsou nyní velice aktivní a pomáhají nám budovat pevné duchovní základy. Když jsou všechny vaše čakry připravené, včetně dvanácté,iniciuje se hvězdná brána neboli vaše zemská čakra. Jenom poté můžete svoji hvězdnou bránu prozářit a plně otevřít.

Kořenová čakra

Na úrovni páté dimenze je tato čakra platinová a spojuje vás s moudrostí delfínů. Když se zvedne kundalíní a vstoupí do této čakry, váš život se zakoření v radosti a potěšení. Cítíte se v naprostém bezpečí a věříte vesmíru, že se o vás zcela postará. Na tuto čakru dohlíží archanděl Gabriel, a když máte v tomto centru, v sakrální čakře i v čakře solar plexu pročištěny veškeré své nižší obavy, najdete nový smysl.

Sakrální čakra

Nachází se několik centimetrů nad kořenovou čakrou a také na ni dohlíží archanděl Gabriel. Má zářivou světle růžovou barvu. Je zodpovědná za transcendenci sexuality a vyjádření něžnější opravdové lásky. Když se tato čakra otevře v páté dimenzi, vaše vztahy se změní a vy přestanete vysílat žádostivost nebo svoje potřeby, ale začnete vyzařovat vyšší, důvěrnou milující energii.

Pupeční čakra

Na úrovni páté dimenze září oranžově a stará se o ni archanděl Gabriel. tato čakra vyjadřuje teplé uvítání pro všechny, společenskost a přijetí.

Čakra solar plexu

Vyzařuje sytě zlatou barvou a vysílá mír, moudrost a schopnost uklidnit a ukonejšit druhé lidi i situace. Ve svém světle ji má archanděl Uriel.

Srdeční čakra

V páté dimenzi je srdeční čakra čistě bílá a je v péči archanděla Samuela (Chamuela). Když jejím prostřednictvím vysíláte pouze čistou lásku, spatřujete všechny a všechno očima lásky. Spojujete se s vesmírným srdcem.

Krční čakra

Když tato čakra září královskou modrou, automaticky se vám dostává ochrany, síly a odvahy archanděla Michaela. Pracujete nyní s ním a jste nositeli jeho modrého pláště, meče Pravdy a štítu Ochrany, jichž používáte k pomoci druhým.

Čakra třetího oka

Vševidoucí oko je v páté dimenzi zcela průhledné, podobně jako křišťálová koule, takže jste na cestu k osvícení plně připraveni. Archanděl Rafael vám nabízí dary léčení a hojnosti.

Korunní čakra

Na hlavě nyní máte křišťálovou korunu tisícilistého lotosu, kterou plně otvíráte, a dovolujete tak své duši, aby snesla světlo k výživě nižších čaker. Na toto centrum dohlížíarchanděl Jofiel.

Příčinná čakra

Tato průzračná bílá čakra je umístěna několik centimetrů nad čakrou korunní. Vyskytuje se v ní vaše centrum ticha. Pečuje o ni archanděl Christiel, a když se otevře, přijímá bytosti vyšších duchovních říší, které se stanou vašimi průvodci a do vašeho vědomí sázejí semena moudrosti.

Čakra hvězdy duše

Tato čakkra pracuje dvěma způsoby: archanděl Zadkiel transmutuje karmu vašich předků, která se zadržuje v nižších oblastech. Když se otevře, archanděl Mariel vám přinese moudrost vaší duše, k níž máte přístup v běžném denním životě. Tato čakra má barvu magenta – barvu Božského ženství.

Hvězdná brána

Archanděl Metatron, nazývaný princem podpory, neboť je jediným andělem, který má dovoleno dívat se přímo do Božího světla, dohlíží na vaši cestu vzestupu. Pracuje s vaší čakrou hvězdné brány, která má nádherně zlatou barvu. Když se otevře, začnete mít přístup přímo ke Zdroji. Stejně jako máte dva vesmírné anděly, kteří pomáhají ukotvit energii zemské hvězdy do Země, máte i dva, kteří vám pomáhají spojit hvězdnou bránu se Zdrojem. Prvním se Serafina, která pracuje na serafínské frekvenci. Pomáhá Metatronovi doladit energie hvězdné brány. Pak začíná budovat žebřík vedoucí od Zdroje dolů do hvězdné brány. Když je hotový, pomáhá vám po něm stoupat. Má také čakru v jiné dimenzi, která patří k intergalaktické výcvikové škole, a vy se zde můžete učit, abyste se – pokud budete chtít – mohli stát vesmírným vyslancem pro planetu Zemi. S Metatronem a Serafinou pracuje Butyalil, který pomáhá spojit vesmírné proudy udržující Zemi na svém místě.

CVIČENÍ: Probuzení vaší zemské hvězdy

1. Postavte se s mírně rozkročenýma nohama pevně na zem.
2. Soustřeďte se na nohy a představujte si, jak jimi prochází energie v podobě dolů směřujícího trojúhelníku, dokud se jeho ramena nesetkají přibližně třicet centimetrů pod zemí.
3. Pak se koncentrujte na špičky prstů u nohou, dále na pravou stranu chodidla, potom na patu a poté na levou stranu chodidla. Pokračujte do té doby, dokud nebudete cítit, že se vaše zemská hvězda ukotvila.
4. Poté zaměřte pozornost na svou zemskou hvězdu. Představujte si ji jako komoru pod svýma nohama, jasnou a zářivou.
5. Uvědomujte si, jak v této místnosti klíčí semena vašeho potenciálu.
6. Zde se nachází energie vaší kundalíní.
7. Pod ní vede spojení přímo do středu Země.

CVIČENÍ: Aktivace dvanácti čaker v barvách páté dimenze a s anděly

Toto cvičení můžete provádět v klidu a soukromí, ale až se s čakrami blíže seznámíte, můžete ho vykonávat i při chůzi, ve vlaku, v letadle nebo když s někým jedete autem. Je vellmi jednoduché a čím častěji ho provádíte, tím více ukotvujete, otevíráte a aktivujete svoje čakry vzestupu.

 • Pokud je to možné, zapalte si svíci.
 • V klidu se posaďte někam, kde nebudete rušeni.
 • Soustřeďte se na čakru zemské hvězdy pod svýma nohama a požádejte archanděla Sandalfona, aby se s vámi spojil. Na chvíli přestaňte, dokud nebudete mít pocit, že je s vámi. Pak svoji černo-bílou čakru zemské hvězdy třikrát prodýchejte.
 • Soustřeďte se na svoji základní čakru u kostrče a požádejte archanděla Gabriela, aby se s vámi spojil. Na chvíli přestaňte, dokud nebudete mít pocit, že je s vámi. Pak svoji platinovou základní čakru třikrát prodýchejte.
 • Posuňte se vědomím do sakrální čakry a požádejte archanděla Gabriela, aby do ní vstoupil. Pak svoji světle růžovou sakrální čakru třikrát prodýchejte.
 • Posuňte se do své pupeční čakry a pozvěte archanděla Gabriela, aby se do ní přesunul. Pak svoji zářivě oranžovou pupeční čakru třikrát prodýchejte.
  Soustřeďte se na čakru solar plexu a zavolejte archanděla Uriela, aby do ní uložil energii moudrosti. Pak svoji sytě zlatou čakru solar plexu třikrát prodýchejte.
 • Pozvedněte se k srdeční čakře a pozvěte archanděla Samuela, aby vás probudil k čisté lásce. Pak svoji ryze bílou srdeční čakru třikrát prodýchejte.
 • Pak se soustřeďte na krční čakru, zavolejte archanděla Michaela, aby se vás tam dotkl. Potom svoji královsky modrou krční čakru třikrát prodýchejte.
 • Soustřeďte se na své třetí oko a nechte archanděla Rafaela, aby vám pomohl. Pak své křišťálově jasné třetí oko třikrát prodýchejte.
 • Nechte své vědomí postoupit do své korunní čakry. Vnímejte archanděla Jofiela, anděla moudrosti, jak ji rozevírá. Pak svou křišťálově jasnou korunní čakru třikrát prodýchejte.
 • Nyní budete aktivovat své transcendentní čakry nad hlavou. Uvědomte si svoji čistě bílou příčinnou (kauzální) čakru a nechte archanděla Christiela, aby vám s tím pomohl. Pak ji třikrát prodýchejte.
 • O něco výš máte čakru hvězdy své duše, která je magentově růžová. Všímejte si,jak s vámi pracuje archanděl Mariel, a třikrát ji prodýchejte.
 • Nyní je čas posunout se do čakry hvězdné brány. Zavolejte si archanděla Metatrona a vnímejte, jak vám vaši nejvyšší čakru rozšiřuje. Potom třikrát tuto kouli zlatého světla prodýchejte.
 • Poděkujte archandělům za pomoc při aktivaci svých čaker a otevřete oči.

Kapitola desátá

Mu

Mnoho lidí hovoří o Mu jako o Lemurii a domnívá se, že tento název je pouze zkratkou. Avšak Mu byla samostatná civilizace rozvíjející se ještě před Lemurií, a torovněž v Tichém oceánu. Její obyvatelé disponovali čtyřdimenzionálním a pětidimenzionálním vědomím a nebyli fyzicky zmaterializovaní, takže po nich nezůstaly žádné pozůstatkyPečovali o stromy a rostliny a také pracovali s krystaly, i když o něco méně než Lemuřané. Lidé země Mu nebyli tak vyspělí jako civilizace, která přišla po nich.Byli šťastní, že tu mohou být a žít na Zemi v propojení se zvířaty a doteky fyzické úrovně této planety, ale palčivou touhu léčit Zemi jako Lemuřané neměli.

Lemurie

Lemuriánská energie byla nejsilnější v Austrálii a na Novém Zélandě, na Havaji a na ostrovech v Polynésii, v části Aljašky a na severovýchodě Afriky. V Africe se něco z Lemurie dá nalézt v Maroku a zčásti v Guineji. Mauretánie, Alžírsko, Mali a Senegal byly lemurijské celé. Protože si stahovali světlo přímo ze čtyř nanebevzatých planet, Síria, Orionu, Plejád a Neptunu, byla energie Lemuřanů velice čistá a nevinná a léčila oblasti, s nimiž byli propojeni. Každá z těchto hvězd, souhvězdí a planet byla spojena s nějakou částí světa a tyto části světa byly “zalidněny” Lemuřany, kteří ve fyzické formě nežili. Nicméně na ně na těchto místech měli vliv lidé i Země.

Lemuřané byli pětidimenzionální bytosti, byť ne tak plně ve fyzických tělech, jako jsme my. Byli velmi vysocí a štíhlí, blonďatí a s modrýma očima. Protože byli více éteričtí než fyzičtí, jejich vědomí se koncentrovalo na duchovní dimenze. Byli androgynní, sexualitu nepotřebovali a byli sami o sobě celiství. Lemuřané byli harmonické mírumilovné bytosti s otevřeným srdcem, které jim dovolovalo vyjadřovat bezpodmínečnou lásku k Božství a všemu stvoření. Jejich velkým darem bylo léčení Země a programování krystalů bezpodmínečnou láskou a spojením s vesmírem. V některých krystalech se tyto záznamy zachovaly a takové krystaly vytvářejí vesmírné sítě spojující planetu Zemi s hvězdami. Byli velmi spjati s fyzickou Zemí a milovali ji, takže navrácení lemurijské moudrosti v sobě nese dotýkání se půdy, procházky a opravdové procítění země pod vámiByli také silně naladěni na království elementálů.

Léčení v Lemurii

Je nám sdělováno, že je důležité aktivovat každého, kdo žil v Lemurii, aby se začal projevovat jejich léčitelský talent. V současné chvíli je to potřebné k léčení poškození Země. Lemurijské léčení bylo vždy prováděno více než jenom jedním člověkem. Jako každá jiná energie i tato může být použita buď k dobru, nebo ke zlu, takže proto jsou ti z dávné Lemurie žádáni, aby se propojovali s jednorožci, neboť ti pracují výhradně s lidmi, kteří energii používají správně. Ale jak zdůrazňuje Kumeka, ani to není naprostou ochranou, protože stejně jako reiki je i tato energie použitelná i bez jejího pochopení. Jedinci mohou programovat krystal na čistění krystalů v Zemi, především v Africe, byť to není tak silné, jako když se to provádí ve skupině.

Vyčištění Neptunu pro lemurské léčení

Když se potopila Atlantida, nastal velký strach, který byl vzat na Neptun a tam držen v ledu. Navíc v Kristově době byl Neptun odříznut od ostatních čtyř nanebevzatých hvězdOrionu, Síria a Plejád. To blokovalo v projevu atlantskou moudrost, stejně jako moudrost a léčení z Lemurie. Výsledkem modliteb a meditací mnoha oddaných lidí, počínaje učiteli Školy Diany Cooper, kteří byli přímo požádáni duchem, aby to při svém výcviku prováděli, bylo odblokování Neptunu a jeho opětovné plné připojení. Závěrečné propojení bylo vykonáno při slavnostní ceremonii v Irsku, po níž vzali učitelé vodu požehnanou při ceremonii k velkému portálu v Taře, který je ve spojení s Neptunem. Nyní se k lemurskému léčení můžeme dostávat přímo přes Neptun. Obzvláště silné je v těchto portálech a na posvátných místech spojených s touto jasně modrou léčivou planetou vyšší spirituality.

Lemurská léčivá energie je desetkrát silnější než reiki

Pokud se chcete věnovat lemurskému léčení, potřebujete k tomu výcvik nebo praxi ve skupině, abyste mohli léčit bez vedoucího.

Léčení musí být prováděno ve skupině, která jedná jako jeden celek. Tato energie se vždy používala k léčení Země, ale lze ji použít i k léčení lidí. Může však být pro ně příliš silná, takže je třeba nabízet s opatrností. Lemurské léčení je velmi důležité, a abychom jím planetě pomohli je třeba s ním začít před rokem 2012. Pokud si přejete založit skupinu věnující se lemurskému léčení, následujte tyto kroky:

- Přesvědčte se, že jste žili v Lemurii, buď nasloucháním vlastní intuici, nebo optáním se jasnovidce.

- Zajděte za dobrým jasnovidcem, aby vám potvrdil, zda je pro tuto činnost vaše energetická úroveň správná.

- Požádejte vesmír, aby vám přivolal lidi na podobné úrovni, jako jste vy.

Léčení

1. Potvrďte si, že když je skupina spolu, udržujete lemurskou energii.
2. Spojte se s jednorožci a odevzdejte se jejich energii.
3. Vězte, že pokud pracujete společně jako jednotka, jste všichni na ni vyladěni. Když se rozejdete, energie se automaticky rozplyne.
4. Skupina obdrží kolektivní poselství o léčení, které je třeba udělat. Vedoucím skupiny není nikdo. Všichni se stáváte jedním.
5. Všichni soustřeďte svoji léčivou energii na konkrétní místo, v souladu s vedením, kterého se vám dostalo.
6. Poděkujte jednorožcům.
7. Otevřete oči a vraťte se duchem do místnosti.