DIANA COOPER

15.11.2011 18:11

 


Tam, kde byly oblasti vyčištěny, se zformují malé komunity páté dimenze, kde budou lidé společně žít pro nejvyšší dobro. Když jsem se Kumeky ptala na uspořádání vlád na těchto místech, neskrýval své překvapení nad mou prostoduchostí. Naznačil mi, že do roku 2032 budou lidé natolik vyladěni jeden na druhého a mnozí dokážou i telepaticky komunikovat, takže nebude potřeba žádného vůdce, ale bude pouze Jednota. Po roce 2032 nebudou slova jako “rozhodnutí” nebo “vůdce” potřebná, neboť obyvatelé budou žít ve vzájemné harmonii a komunikovat většinou telepaticky, a tak se volby budou odvíjet automaticky ku prospěchu a uspokojení každého. V průběhu dvacetiletého období přechodu se nabízí obrovská příležitost všem duším, které jsou ochotny ji přijmout, žít při výstavbě komunit Zlatého věku ve vzájemné spolupráci, společně pracovat pro nejvyšší dobro. Předpokládá se, že jedinci i skupiny tuto výzvu přijmou s pokorou, takže nová vůle se bude dít bez omezování egem. A čím připravenější budeme, tím snadněji tento přechod zvládneme.

S úpadkem supermarketů a dodávek na dlouhé vzdálenosti se na program dne dostane soběstačnost. Místní oblasti budou produkovat místní potraviny. Lidé se naučí pěstovat to, co je pro jejich klima dosažitelné – a do roku 2022 to může týt jiné, než jak jsme dnes zvyklí, protože počasí bude extrémnější. Pesticidy se již nebudou na obilí rozstřikovat, potraviny budou zdravější. Komunity se budou vzájemně podporovat a spolupracovat a znovu se budou učit žít v přirozeném řádu věcí. Vzhledem k tomu, že mnozí lidé se duchovně a mimosmyslově otevřou, bude běžné vidět anděly, víly a další elementály.Zahradníci a zemědělci budou komunikovat s elementály, kteří pomáhají rostlinám v růstu, a také se od nich budou učit. Lidé začnou duchovníma očima vidět, co s obilím udělá voda, které bylo požehnámo. Objeví hojnost a dostatek, jež poskytuje příroda, s kterou se zachází s úctou a láskou.

Když jsem se pustila do zahradničení, nevěděla jsem o pěstování zeleniny vůbec nic, ale každý den jsem žehnala půdě, a po zasazení i semínkům a sazeničkám. Každé ráno jsem otvírala dveře na zahradu a děkovala andělům i elementálům za to, že mi tolik pomáhají. Pokorně jsem žádala, aby mě vedli a napovídali mi, co všechno je potřeba udělat. Zakrátko jsem měla ze zahrádky roh hojnosti plný lahodné zeleniny. A když jsem začínala psát tuto knihu, dostalo se mi jemného upozornění. Podle svého starého zvyku jsem se začala plně soustřeďovat výhradně na psaní a na elementály zcela zapomněla. Během dvou dnů byla zahrádka napadena invazí černých mušek. Tehdy jsem se opět obrátila na elementály a vyměnila si s nimi energie. Řekli mi, abych rostlinám požehnala, smyla z jejich listů vajíčka černých mušek mýdlovou vodou a pak, po celou dobu, co se jim budu věnovat, budou moje rostliny před podobnými infekcemi ochraňovat. S pokorou jsem je poslechla. trvalo mi celé hodiny, než jsem omyla listy, a pokaždé, když jsem se na několik dnů musela vzdálit, černé mušky se vrátily a já musela začínat znovu. Nejdůležitější ze všeho bylo to, že jsem cítila klid a naplnění, jaké jsem už celé roky nezažila. V té době se plně rozvinula moje čakra zemské hvězdy, což značně urychlilo cestu mého vzestupu. A podobné to bude v nových komunitách, které vzniknou po celém světě.

Kumeka mě ujistil, že když budu energii používat správně, elementálové začnou moje rostliny a zeleninu kompletně chránit před všemi škůdci a záškodníky. Ještě toho mám spoustu před sebou, ale učím se. Protože v páté dimenzi pracuje každý pro nejvyšší dobro všech, začne se zase uctívat starší generace a lidé budou naslouchat jejich moudrosti. Díky organickým potravinám, čistšímu vzduchu a vodě, klidu a míru, komunikaci prostřednictvím vysokofrekvenčních satelitů a dobrého pocitu sounáležitosti, se starší občané opět stanou zdravějšími, aktivnějšími, bystřejšími a užitečnějšími – což v důsledku přispěje k pozvednutí vědomí všech lidí. Všeobecný pocit spokojenosti, lásky a štěstí bude lidi udržovat v dobré pohodě a zdraví. Většina hluboce zaklíněné karmy, která udržovala lidi v zajetí a mnohdy i v nemocích, bude rozpuštěna. A právě to činilo používání léků nezbytnými pro přežití. Bude převažovat místní lékařská péče, která se vrátí k přírodní medicíně, k bylinám a ke zdravému přístupu.

Komunity páté dimenze budou vytvářet pocity sounáležitosti, péče a spolupráce. Otevřená srdce, ochotná se o všechno dělit, dají pevný základ vzájemnosti, štědrosti a vyšší lásce.Bude rozkvétat tvořivost rozličných druhů, stejně jako spiritualita a Jednota. Jak se zvedá závoj mezi fyzickým a duchovním světem, lidé začínají zažívat pocity Jednoty se zvířaty, rostlinami i s ostatními lidmi. Lidé se začnou rozpomínat a prociťovat vzájemné bratrství a sesterství. Tento pocit sounáležitosti přispěje k úspěchu malých komunit nemalou měrou.

Brzy po roce 2032 vzniknou nová zlatá města povstávající jako Fénix z popela.

CVIČENÍ: Vizualizace světelných měst

 • Posaďte se na klidném místě, kde vás nikdo a nic nebude rušit, a uvolněte se.
 • Před sebou si představte celý svět.
 • Když ho budete pozorovat, všímejte si, jak se všude na něm začínají objevovat prosvětlená    místa.
 • Tato místa se chvějí zlatým světlem. A všechna jsou vzájemně propojena zlatým vláknem.
 • Těmto světelným městům požehnejte.
 • Pak sledujte, jak toto světlo z měst páté dimenze září do celého vesmíru.
 • Poděkujte za jejich službu a pomalu zase otevřete oči.

Kapitola dvacátá čtvrtá

Práce s přírodou

Konečně začínají lidé uznávat moudrost kmenů původních národů, které pracovaly v pevném sepětí s přírodou. Prírodní národy uctívaly svět přírody, milovaly ji a ctily, což ústilo v bujnou a překypující hojnost a přispívalo ke zdraví všech lidí a zvířat. Škody, které napáchalo lidstvo, jsou obrovské. Čím dříve začneme všichni naslouchat hlasu přírody a reagovat na něj, tím více léčení pro Zemi uděláme a tím snazší přechod do Zlatého věku bude.

Těm, kdo se v průběhu přechodu spojují s královstvím přírody, se dostane nezměrného vedení a pomoci od tisíců neviditelných bytostí, jež jsou kolem nás. Do roku 2032 si bude každý z nových komunit v páté dimenzi silně vědom mnoha aspektů, které v současnosti zcela ignorujeme, a bude za ně vděčen.

Království přírody

Anděl dohlížející na celek přírodního království je vesmírný anděl Purlimiek, který je úžasný a má jasně světlou zelenomodrou barvu. Spolupracuje s mnoha dalšími vesmírnými anděly a Lady Gáiou, aby udržel Zemi v rovnováze a harmonii. Vládne mistrům elementálů i elementálům.

Mistři elementálů vibrují na frekvenci mezi pátou a šestou dimenzí, zatímcofrekvence elementálů je většinou v dimenzi čtvrté. Některé víly, goblinové a všichni elementálové stromů, nazývající se warburtonové, jsou pětidimenzionální. Jak zvyšujeme svoji frekvenci, psychicky a duchovně se otevíráme, automaticky uvidíme nebo vycítíme miliony stvoření, které pomáhají přírodě s tím, co nám poskytuje. Až pochopíme roli elementálů a důležitost toho, co dělají, budeme s nimi moci začít spolupracovatTo bude mít nesmírný dopad na regeneraci planety, která nám bude pomáhat v několika následujících desetiletích. Elementálové jsou přírodní duchové, kteří pečují o různé aspekty přírodního světa. Mohou být ohniví, vzdušní, zemští, vodní a podle čínské moudrosti i dřevění a kovovíStarají se o půdu, stromy, rostliny, pomáhají s fotosyntézou, čistí zemi, vzduch a vodu, vykonávají i miliony dalších činností, aby udrželi organismus Země naživu. Jsou lehcí a milují legraci.

V poslední době nám byla poslána celá řada kruhů andělů nesoucích elementály. Viděli jsme také mnoho andělských kruhů v korunních čakrách lidí se skřítky a elfíky. Pro dotyčné to znamená, aby se otevřeli vyššímu já s lehkostí a radostí. Víly lze často vidět v kruzích okolo dětí, kde je povzbuzují a odlehčují jejich duchu. Nazývají se elementálové z toho důvodu, že nemají celé spektrum živlů, jako mají zvířata a lidé. Mnoho z nich obsahuje pouze jeden živel, zatímco jiní ten svůj kombinují s dalším nebo i s více živly.

Elementálové jednoho živlu

 • VZDUCH – víly, esákové a sylfové.
 • ZEMĚ – skřítkové, elfové, goblinové a gnómové.
 • VODA – mořské panny, kyhily a undiny.
 • OHEŇ – salamandři.
 • DŘEVO – warburtonové.

Elementálové více živlů

IMPOVÉ a FAUNOVÉ – v sobě nesou živly země, vzduchu a vody.

DRACI – mohou být zemští, vzdušní nebo ohniví, případně směsí dvou nebo tří techto živlů.Přestože obsahují méně živlů než my, neznamená to, že tyto bytosti nejsou dostatečně rozvinuté. Prostě se jenom rozvíjely jinak než lidé. Jsou zastoupeny v andělské hierarchii a přebírají barvu andělů, s nimiž jsou spojeni. Mnozí zemští elementálové jsou zelení nebo zelenomodří, což je odrazem paprsku, na němž pracuje vesmírný anděl přírody Perlimiek.Barevná vibrace květin je spojena s archandělskými energiemi a víly tyto vibrace vnášejí do květů, o něž pečují.

Například pokud je maceška zlatě žlutá, víly starající se o její květ se spojí s archandělem Urielem a jeho sytě zlatou energií. Pak je každý, kdo pohlédne na tyto macešky, jemně propojen s energií archanděla Uriela. Víly páté dimenze jsou mocné bytosti, nikoli zlomyslná stvoření, jak nám říkali, přestože mají rády uvolněnost a legraci. Zatímco andělé, archandělé a jednorožci realizují projekty na pomoc Zemi, víly udržují energii na místě. Často pokračují v práci poté, co vyšší bytosti svoji práci dokončily a přesunuly se jinam. I zelenina kvete a její barevná vibrace je určitě vstřebávána do plodů.Například květ cukíny je sytě žlutý, což je barva odvahy a moudrosti, takže když nějakou pojíte, ovlivní to těmito energiemi vaše jemnohmotné tělo.

Někteří elementálové jsou vysoce vyspělí, například elementálové dřeva z páté dimenze zvaní warburtonové. Dřevo v sobě nese poznání této planety a hvězd, takže warb-urtonové ji pomáhají šířít. Jsou vysocí, většinou mají 1,2 metru a žijí ve stromech, které dosáhly určitého vzrůstu a úrovně moudrosti. Když se procházíte mezi zralými stromy, můžete si být jisti, že se warburtonové budou snažit navázat s vámi komunikaci, pokud na to budete připraveniTakže se ztište a naslouchejte každé informaci, kterou vám budou ochotni předat.

Když se mění vzorce počasí a Lady Gáia začne svoji důkladnou očistu, budou mít elementálové stále více práce. (Byť jsou velmi pracovití již nyní.) My lidé jim můžeme pomoci tím, že jejich práci oceníme, budeme naslouchat jejich vedení, když pracují na růstu rostlin, a vyladíme se na jejich moudrost. Také bychom měli být pevní a zkoncentrovaní, aby mohli zůstat klidní. V náročných dobách posílá anděl přírody Purlimiek své anděly na pomoc elementálům. Tito andělé udržují patřičnou energii a dodávají jim síly pečovat o rostliny, půdu a vodstvo. Například faunové, kteří jsou elementálové zemského, vzdušného a vodního živlu, pomáhají harmonizovat prostřednictví fotosyntézy energii lesů a hájů. Vzhledem k tomu, že mnoho z našeho dědictví je káceno, potřebují naději a inspiraci, kterou jim dodávají mnozí andělé. Ti lidé, kteří rozumějí světu elementálů, jim také mohou pomoci, a to tím, že jim poděkují a posílají jim modlitby. Projděte se lesem a všímejte si, jaké úžasné úsilí faunové vynakládají, a to jim dodá odvahy. Můžete je dokonce i spatřit, jak tančí mezi stromy.

Noví elementálové

Vesmírný anděl Butyalil, který vládne kosmickým proudům majícím vliv na Zemi, přizval v poslední době na Zemi spolu s andělem přírody Purlimiekem několik nových elementálů,aby pomohli s její očistou. Kyhily čistí vodstvo a esakové zde očišťují fyzické a psychické nečistoty. Další elementálové přišli čistit zalesněné oblasti od strachu. Všichni pocházejí z jiných vesmírů a na oplátku za svou službu zde dostávají příležitost zakusit život na Zemi a své poznání si vzít s sebou zpátky na své domovské planety. Tito nově příchozí sem na Zemi dorazili v několika posledních letech přípravy na rok 2012 a hlavní planetární očistu, které se právě začaly odehrávat.

Poseidón a mistři elementálů

S vesmírným andělem Purlimiekem pracuje velký mistr Poseidón, stratég plánující a řídící očistnou operaci. Pokud je zapotřebí bouře, hurikánu, zemětřesení nebo nějaké jiné formy očisty, přivolá příslušného mistra elementálů, který povolá své elementály do akce.

 • Mistrem elementálů vzduchu je Dom, který řídí sylfy, aby zvedly vítr.
 • Mistrem elementálů vody je Neptun, který říká vodním duchům, mořským pannám a kyhilám, aby pohnuly vodami.
 • Mistrem elementálů ohně je Thor, který zve salamandry, aby rozdmýchali oheň.
 • Mistrem elementálů země je Taia, která žádá skřítky, elfy a gnómy, aby hýbaly zemí.

Pokud je však nutné zemětřesení, aby uvolnilo negativitu hluboko v zemi, radí se Lady Gáia s Poseidónem dříve, než vydají pokyny elementálům k důkladné, ale ohleduplné očistě příslušné oblasti. Elementálové jsou nesmírně citliví na emocionální energii lidí, a pokud je přítomno velké množství strachu, uvrhne je to do stavu paniky, a pak se odehrávají velké škody. Role lidí spočívá v pomoci při zmírnění dopadu některých katastrof. Vaše modlitby, vizualizace, požehnání nebo kumunikace s nimi mohou někde docela změnit celý běh událostí.

CVIČENÍ: V čem a jak můžete pomoci

 • Požehnejte zemi, z níž byly vykopány krystaly či vydolováno uhlí nebo cokoli dalšího.
 • Vyjádřete přírodním duchům svoji vděčnost. Již pouhé posezení v tichosti na trávníku a ocenění krásy zahrady jim pomáhá. Konkrétní poděkování za jejich práci a požehnání je ještě lepší.
 • Pokud se věnujete zahradničení, požádejte v duchu elementály, aby vás vedli, a pak následujte svoji intuici, což je způsob, jakým s vámi komunikují.
 • Obejměte strom a naslouchejte mu, zda pro vás nemá nějaké poselství.
  Pokud je nevlídné počasí, zůstaňte klidní a utěšujte vše kolem sebe světle modrozeleným světlem.
 • Pěstujte a kupujte organickou zeleninu.
 • Choďte po zemi bosi. To vám také pomůže k lepšímu uzemnění hlubším propojením s vaší zemskou čakrou.