EGYPT

Bohové Egypta - Anup

02.12.2012 13:57
  Bohové Egypta - Anup Anup Původ. Egyptský. Bůh pohřebišť, průvodce mrtvých. Známé období uctívání: ZAsi 2700 př.n.l. (avšak pochází z předdynastického období) do konce starého Egypta (zhruba 400 n.l.). Synonyma: Anupev, řec. Hermanúbis a Anúbis, někdy Isdes...

Bohové Egypta - Amon

02.12.2012 13:55
  Bohové Egypta - Amon AMON (skrytý) Původ: Egyptský. Nejvyšší bůh - stvořitel. Známé období uctívání: Pravděpodobně již v předdynastickém období, historicky zhruba od 2400 př.n.l. do konce starého Egypta (asi 400 n.l.). Synonyma: Amun, Amon Kematef (hadí...

Bohové Egypta - Re

02.12.2012 13:54
  Bohové Egypta - Re Re Původ. Egyptský. Bůh stvořitel, bůh slunce a slunce samo, pán nebe a vládce světa. Známé období uctívání: Asi od 3000 př.n.l. do konce starého Egypta. Synonyma: Ra, Re-Cheprer („Vycházející slunce”), Re-Atum („Zapadající slunce”), Amon-Re...

Bohové Egypta - Eset

02.12.2012 13:53
  Bohové Egypta - Eset Eset Původ: Egyptský. Bohyně matka. Známé období uctívání: Zmiňována od konce 4. tisíciletí př.n.l. až do pol. 1. tisíciletí n.l. Synonyma: Isis (řec. a lat.). Centrum kultu: Po celém tehdy známém světě i za hranicemi egyptské říše....

Bohové Egypta - Usire

02.12.2012 13:53
  Bohové Egypta - Usire USIRE  Původ. Egyptský. Chthonický bůh podsvětí, také bůh vegetace a plodnosti. Známé období uctívání: Asi od 3000 př.n.l. až do konce starého Egypta (přibližně 400). Synonyma: Žádná. Měl však řadu epitet, která odrážela...

Bohové Egypta - Hathor

02.12.2012 13:52
  Bohové Egypta - Hathor Hathor (paní Egypta) Původ: Egyptský. Bohyně matka, bohyně lásky a nebe. Známé období uctívání: Pravděpodobně od období Staré říše (asi 2700 ), zřejmě ale ještě dříve, do konce starého Egypta (asi 400). Synonyma: Hathýr...

Bohové Egypta - Chnum

02.12.2012 13:50
  Bohové Egypta - Chnum Chnum Chtonický bůh země. Egyptský. Uctíván jako bůh plodnosti a jako stvořitel všeho živého. Jeho výtvory vznikaly na hrnčířském kruhu. Zobrazován v lidské podobě jako nahý mladík s beraními rohy nebo s hlavou berana, často sedící u hrnčířského kruhu....

Bohové Egypta - Hor

02.12.2012 13:49
  Bohové Egypta - Hor HOR  Původ: Egyptský. Bůh nebe, slunce a světla, bůh egyptského krále a tím i celého světa. Známé období uctívání: Asi od 3000 př.n.l. do konce starého Egypta (asi 400). Synonyma: Harver (řec. Haroéris) - „Velký Hor”, Harpechrad...

Bohové Egypta - Ptah

02.12.2012 13:49
  Bohové Egypta - Ptah PTAH  Původ: Egyptský. Bůh stvořitel, „Otec bohů a lidí”, bůh řemeslníků a umělců. Známé období uctívání: Asi od 3000 př.n.l. (snad i dříve) do konce starého Egypta (přibližně 400). Synonyma: Ptahs (řec.), Ptah-Nun, Ptah-Naunet...

Bohové Egypta - Sutech

02.12.2012 13:48
  Bohové Egypta - Sutech SUTECH  Původ: Egyptský. Bůh chaosu a neštěstí, též bůh bouří, moře a pouště. Známé období uctívání: Asi od 3000 př.n.l. do konce starého Egypta. Synonyma: Set, Seteš, Setech, Suty, Seth (řec. a lat.). Centrum kultu: Nubet...

Bohové Egypta - Thovt

02.12.2012 13:47
  Bohové Egypta - Thovt THOVT  Původ. Egyptský. Bůh moudrostí a učenosti personifikovaný měsícem. Známé období uctívání: Asi od 3000 př.n.l. do konce starého Egypta. Synonyma: Džehutej (archaický tvar), Thot(h) a Tautos (řec.) aj. Centrum kultu: Chmunev...

Projekt Sfinga: Ukrývá socha pod tlapami Síň záznamů?

02.12.2012 13:42
  Projekt Sfinga: Ukrývá socha pod tlapami Síň záznamů? Kolos lva s lidskou hlavou, známý jako Velká Sfinga, je nejznámějším symbolem Egypta. A také jedním z nejtajemnějších. Koncem minulého století jsou pod ním objeveny podzemní komory, v nichž se prý může skrývat legendární Síň...

PTAH

04.10.2012 11:54
Ptah byl hlavním bohem starobylého města Memphis. On byl bůh stvořitel, který přinesl všechny věci k bytí myšlením z nich s jeho myslí a říká jejich jména s jeho jazykem. Byl jedinečný mezi egyptskými bohy stvoření v tom, že jeho  metody byly intelektuální, spíše než...

HERMETISMUS

05.03.2012 19:22
  Hlavní ezoterické a okultní učení vzešlo ze starověkého Egypta, kde se nacházela největší mystická lóže a odkud pocházeli slavní adepti a mistři, jejichž velikost doposavad nikdo nikdy nepřekonal. Toto učení již po několik tisíciletí velmi silně ovlivňuje filozofie všech ras a...

PHILAE

05.03.2012 19:02
  Dnes se podíváme na ostrov Philae, od starověku zasvěcený kultu bohyně Isis, ženské síle, stvořitelce spirituality v ženské mysli a zamyslíme se nad tím, proč měly ženy v egyptské civilizaci privilegované postavení. Egyptský vesmír byl založen na...

KOM OMBO

05.03.2012 19:01
  Egypťané věřili, že realitu vytváří jediný Bůh prostřednictvím svých fundamentálních kreativních sil. Tyto božské podstaty nazývali neteri. Fyzickému světu vládl faraón, který představoval stupeň vědomí, jehož lidstvo dosáhlo během jeho vlády. Do faraóna se...

EDFU

05.03.2012 19:00
  Egyptská civilizace vedená kněžími Školy mystérií Hórova oka byla založená na základním předpokladu, že duše člověka se opakovaně vtěluje a prochází procesem zdokonalení od...

DENDERA

05.03.2012 18:59
  Egyptskou kulturu ovlivnilo učení několika náboženských chrámů postavených na pečlivě zvolených místech podél Nilu. Podle egyptských kněží potřebuje každá forma ve vesmíru, která roste, svoji schránku, aby se mohla vyvíjet...

SAKKÁRA,KVANTOVÝ STROJ

05.03.2012 18:57
  Sakkára, jedno z nejtajemnějších míst Egypta, byla navržena vysoce postaveným knězem Imhotepem, géniem v mnoha oborech. Prvním filozofem historie, otcem medicíny, fyziky, architektury a chemie. Řekové, kteří studovali egyptské dějiny, ho pojmenovali Asklépio nebo Esculap, na...

SAKKÁRA,KRYSTALOVÝ KOMPLEX

05.03.2012 18:56
  Sakkára je první manifestací vysoce rozvinutých znalostí, které ovládali kněží Školy mystérií Hórova oka, jejíž trosky stojí dodnes. Byla zde postavena první pyramida na světě po potopě světa. Při její stavbě byly poprvé použity pravidelné kamenné bloky. V historii první...

KVĚT ŽIVOTA

05.03.2012 18:54
  Egypt je zemí jediné řeky. Nil proudí v klidném rytmu a zásobuje vodou vegetaci na svých březích, jež jsou obklopeny obrovskou pouští. Je to největší oáza v nejrozlehlejší poušti světa. Okolní krajina je prostá, snadno pochopitelná, její zákoutí vyzývají k rozjímání. Všechny...

SVINGA

05.03.2012 18:53
  V dnešním díle Vám budeme dále vyprávět historii Školy mystérií Hórova oka, uzavřené kněžské kasty, představující skutečnou moc v Egyptě. Založili ji kněží, kteří přežili potopu světa a kteří ovládali znalosti ztracené atlantské civilizace. Byly...

OSIRIS PÁN REINKARNACE

05.03.2012 18:51
  V Egyptě existovala uzavřená a tajemná organizace kněží, jejímž symbolem bylo Hórovo oko.  Kněží představovali skutečnou moc ukrytou ve stínu faraónů. Byli pokračovateli kněží, kteří přežili konec předchozího cyklu lidstva. Potopu světa vnímali jako příležitost obrátit lidstvo k...

ŠKOLA MYSTERIÍ HÓROVA OKA

05.03.2012 18:49
  ATLANTIDA     Náš příběh začíná těsně před naprostou zkázou, kterou způsobila potopa světa. V té době na Zemi ještě existovala...

HOROVO OKO

05.03.2012 18:16
HOROVO OKO-představuje bílé nebo sluneční ,,oko" které je možno vidět za letního sunovratu (nejdelší den v roce).Slunce pro ně bylo nejdůležitějším elementem pro život a růst.V magických pojmech mělo obrovskou moc.Energie levé poloviny mozku(tradičně intelektuální strana spojená se sluncem)...

LÉČENÍ VE STAROVĚKÉM EGYPTĚ

04.03.2012 10:35
      Léčení ve starověkém Egyptě Navzdory naší technicky vyspělé civilizaci se takřka všichni obyvatelé zeměkoule  v současné době potýkají z různými chorobami a zdravotními problémy a námětem mnoha odborných debat je, jak je řešit. Mnohem méně se zamýšlíme...

FARAON ACHNATON

04.03.2012 10:32
  „Dáváš vznikati zárodečné hmotě v ženách, vytváříš sémě v mužích, dáváš život dítěti v těle jeho matky a konejšíš ho, aby...

PYRAMIDY-MARS-SIRIUS

01.03.2012 18:28
  "Smrt rychlým krokem zastihne toho, kdo naruší klid Faraóna " - hlásá nápis na pyramidě v Gíze. Tajní strážci esoterních věd atlanťanů, ukrytých v pyramidách, jsou vždy ve střehu. Na jaře roku 1923 mnohé noviny a časopisy světa otiskly zprávu o smrti anglického egyptologa Carnarvona v...

PYRAMIDY

01.03.2012 18:26
  V bájích, ve starých rukopisech, ale i v současné literatuře se popisují některé události geologického plánu jako jsou potopy, zemětřesení potopení se do moře celých ostrovů i pevniny. Také popisují různé stavby - například pyramidy a také sfingy. Doba jejich stavby a její trvání však...

VELKÁ PYRAMIDA V GÍZE

01.03.2012 18:22
  Pyramidy plnily úlohu generátoru energie a byly zařízením, které povznáší vibrace celé egyptské společnosti. Pyramidy byly mezi sebou v kontaktu a pracovaly dohromady jako celek. Při záplavě Nilu, které trvalo kolem tří měsíců, se zaplavily kanály pod pyramidami. V této oblasti je...