DON MIGUEL RUIZ

DON MIGUEL RUIZ -ČTYŘI DOHODY-DOHODA PRVNÍ

  DON MIGUEL RUIZ JE MISTREM TRADIČNÍHO TAJNÉHO učení starých Toltéků. Již více než deset let předává jejich moudrost ve spojení s moderním myšlením svým žákům a vede je k osobní svobodě. Přednáší, vede semináře a cestuje do posvátných míst na celém světě. Ve čtyřech dohodách...

DOHODA DRUHÁ

  Druhá dohoda Neberte si nic osobně Další tři dohody se rodí z první dohody. Druhá zní: neberte si nic osobně. Ať se děje kolem nás cokoliv, neberme si to osobně. Když použijeme předchozí příklad, potkám- li vás na ulici a řeknu: ,Hej, ty seš ale blbej,“ aniž bych vás znal, není...

DOHODA TŘETÍ

  Třetí dohoda Nevytvářejte si žádné domněnky Třetí dohoda zní takto: Nevytvářejte si žádné domněnky. Máme sklon vytvářet si o všem domněnky. Problém s vytvářením domněnek je v tom, že věříme, že jsou pravdivé. Přísahali bychom na to, že jsou skutečné. Vytváříme si domněnky o...

DOHODA ČTVRTÁ

  Čtvrtá dohoda Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete Je zde ještě jedna dohoda, která umožní ostatním třem, aby se staly hluboce zakořeněným návykem. Čtvrtá dohoda je o vykonávání prvních tří: vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete. Za všech okolností dělejme vše, jak nejlépe...

ZNIČENÍ STARÝCH DOHOD

  Toltécká cesta ke svobodě Zničení starých dohod Každý hovoří o svobodě. Po celém světě bojují různí lidé, různé rasy, různé země za svobodu. Ale co je svoboda? V Americe říkáme, že žijeme ve svobodné zemi. Ale jsme skutečně svobodní? Jsme svobodní, abychom byli tím, kým skutečně...

UMĚNÍ PROMĚNY

  Umění proměny Sen druhé pozornosti Řekli jsme si již, že sen, v kterém nyní žijeme, je důsledkem vnějšího snu, který upoutává naši pozornost a vyživuje všechny naše názory. Proces ochočování můžeme nazvat snem první pozornosti, protože takto byla naše pozornost využita poprvé,...

INICIACE SMRTI

    Iniciace smrti Objetí anděla smrti Posledním způsobem, jak dosáhnout osobní svobody, je připravit se na iniciaci smrti, na přijmutí smrti jako učitele. Anděl smrti nás může naučit, jak být skutečně naživu. Začneme si uvědomovat, že bychom mohli v kterýkoliv okamžik...

LÉČENÍ CITOVÉHO TĚLA - DON MIGUEL RUIZ

  Don Miguel Ruiz/Léčení citového těla        LÉČENÍ CITOVÉHO TĚLA   „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí“   Chceme-li vyléčit citové tělo, musíme otevřít rány, vyčistit, namazat hojivým lékem a zavázat, dokud se nezahojí.   Jak tyto...

DON MIGUEL RUIZ-PÁTÁ DOHODA

VŠE JE NAPROGRAMOVÁNO

  Vše je naprogramováno Od chvíle svého narození přinášíme světu nějaké poselství. Co je tím poselstvím? To poselství jste vy, to dítě. Je to přítomnost anděla, posla z nekonečna v lidském těle. Nekonečno, absolutní síla, vytváří program právě pro vás a vše, co potřebujete, abyste...

SYMBOLY A DOHODY

  Symboly a dohody Lidské umění V průběhu všech těch let, kdy vyrůstáme, uzavíráme sami se sebou, se společností, s každým kolem nás nesčetné množství dohod. Nejdůležitějšími dohodami jsou ale ty, které uzavíráme sami se sebou tím, jak chápeme symboly, které jsme se naučili....

TVŮJ PŘÍBĚH-PRVNÍ DOHODA

  Tvůj příběh První dohoda: Miřte slovem přesně Po tisíce let se lidé pokoušejí pochopit vesmír, přírodu a především lidskou přirozenost. Je ohromující pozorovat činnosti lidí po celém světě, na různých místech a v různých kulturách, které na krásné planetě Zemi existují. Jako...

KAŽDÁ MYSL PŘEDSTAVUJE JEDEN SVĚT-DRUHÁ DOHODA

  Každá mysl představuje jeden svět Druhá dohoda: Neberte si nic osobně Když se narodíme, neexistují v naší mysli žádné symboly, máme však mozek a máme oči a náš mozek již zachycuje obrazy, které vyvstávají ze světla. Začínáme světlo vnímat, obeznamujeme se s ním a reakce...

PRAVDA NEBO FIKCE-TŘETÍ DOHODA

  Pravda nebo fikce Třetí dohoda: Nevytvářejte si žádné domněnky Po dlouhá staletí, dokonce po celá tisíciletí lidé věřili, že v lidské mysli existuje konflikt – konflikt mezi dobrem a zlem. Toto však není pravda. Dobro a zlo jsou jen výsledkem konfliktu, protože skutečný...

SÍLA PŘESVĚDČENÍ

  Síla přesvědčení Symbol Santa Clause Ve vašem životě existovalo období, kdy jste naprosto ovládali sílu svého přesvědčení. Když však došlo na vaše vzdělávání, abyste se mohli zařadit mezi lidstvo, síla vašeho přesvědčení se rozptýlila do všech těch symbolů, které jste se naučili,...

PRAXE DĚLÁ-ČTVRTÁ DOHODA

  Praxe dělá Čtvrtá dohoda: Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete Když jste připraveni svůj život změnit, když jste připraveni změnit své dohody, tou nejdůležitější věcí je vědomí. Nemůžete vaše dohody změnit, pokud si neuvědomujete, co máte rádi a co rádi nemáte. Jak můžete...

SÍLA POCHYBNOSTI-PÁTÁ DOHODA

  Síla pochybnosti Pátá dohoda: Buďte skeptičtí, ale naslouchejte Pátá dohoda zní Buďte skeptičtí, ale naslouchejte. Budce skeptičtí, neboť většina z toho, co slýcháte, není pravda. Víte, že lidé mluví pomocí symbolů a že symboly nejsou skutečné. Symboly jsou pravdivé pouze díky...

TŘI JAZYKY-JAKÝM JSTE POSLEM?

  Tři jazyky Jakým jste poslem? Pátá dohoda je nejpokročilejší naukou Toltéků, neboť nás připravuje na návrat k tomu, čím skutečně jsme: poslové pravdy. Pokaždé, když mluvíme, předáváme poselství, a pokud to poselství není pravdivé, pak jen proto, že si neuvědomujeme, čím skutečně...