ZÁKON ÚSPĚCHU A UČENÍ

16.11.2011 16:53

 

 


     Úspěch podléhá zcela jednoduchým pravidlům. Jakmile je poznáme a začneme se jimi řídit, bude úspěch „nevyhnutelný“. Tato pravidla neboli zákony úspěchu existují a působí bez ohledu na to, jestli je uznáváme a souhlasíme s nimi nebo ne.

 

      Nejdůležitější pravidla úspěchu zní:

 

1. Úspěch je něco, co následuje za něčím.

2. Než může něco následovat, musí tomu něco předcházet.

3. Každý je úspěšný na 100 procent.

4. Každý dostane od života jen to, co zapříčiní.

5. Život nemá jinou možnost než nechat následovat přesně to, co odpovídá vámi stanovené příčině. Nemůže nenechat následovat nic nebo nechat následovat něco jiného.

6. Každá myšlenka, každý pocit, každé slovo a každý čin je příčinou a vrací se k vám zpátky jako událost.

7. Každému podle jeho víry.

8. Každá námaha pouze ukazuje, že jinak to jde snadněji.

9. Jak uvnitř, tak vně, jak v tom nejmenším, tak v tom největším.

10. Můžete mít od života všechno.

 

 

Zákon učení

 

 

      Zákon učení zní: Život nám posílá poselství a učí nás tak žít a zvládnout návrat k sobě samému.

 

     Jsme na tomto světě proto, abychom se naučili žít, abychom zvládli život.

Život je plynoucí, působící energie. Pokud není připuštěn některý jeho aspekt, vznikne nahromadění energie a nerovnováha. Na jedné straně tlak, na druhé nedostatek. Na tělesné rovině se může nedostatek projevit jako slabost svalů, ústup dásní nebo vypadávání vlasů.

 

      Na druhé straně současně vzniká tlak z nahromaděné energie. Ten se v životních okolnostech projeví jako „nezbytnost“ vyřídit nějakou nepříjemnou záležitost, a tím současně jako šance rozvinout aspekt „schopnosti prosadit se“, úkol jak vyřešit a být opět volný.

 

     Když se to nestane, začne celý koloběh znovu od začátku. Tím, že se vyhneme nepříjemnému, nastanou nevýhodné situace. Tím na sobě pocítíme dvojnásob silný nedostatek a dostaneme se pod ještě větší tlak. Tak to jde až do doby, kdy se tlak stane nesnesitelným, nedostatek už nelze vydržet a  konečně začneme jednat.

 

     Vesmír nás tím nutí, abychom se vyvíjeli, když někde proces vývoje zablokujeme. Trápení je poselství o nedostatečně prožívaném životě. Když budeme opravdu v proudu života a naučíme se jej mistrně ovládat, stane se trápení přebytečným. Učíme se poznat sami sebe a vrátit se sami k sobě.

 

Život nám k tomu dává k dispozici dva velké učitele:

Učitele ve formě nemocí, katastrof, problémů (to jsou velmi přísní učitelé!)

Učitele ve formě mírných poselství ( to jsou trpěliví učitelé)

 

Nejdříve se naučíme odstranit ze svého života nemoci, katastrofy, problémy. Pak jsme připraveni na ty méně drastické lekce, které nám život uděluje.

Přejdeme tak od neshod a disharmonie života k harmonii. Pak bude náš život skutečně takový, jaký má být – v souladu s námi a se světem.