ZÁKON RYTMU A REZONANCE

16.11.2011 16:48

 

   Zákon rytmu říká, že veškeré bytí má svůj individuální rytmus, který stoupá a klesá. Všechno má svůj příliv a odliv. Rozsah kyvu kyvadla na levou stranu odpovídá výkyvu doprava. Každý extrém je vyrovnán extrémním výkyvem na druhé straně. Projevuje se ve veškerém stvoření.

 

     I ta sebemenší částečka, má svůj individuální rytmus. Veškeré bytí je pravidelné a ustavičné proudění sem a tam, tam a zase zpátky. Tento pravidelný pohyb se odehrává mezi dvěma póly, proto je zákon rytmu úzce spjatý se zákonem polarity.

 

     Výkyvy svého rytmu se můžeme nechat unášet vpřed. Fáze aktivity se střídají s fázemi odpočinku, uvolnění a dohromady vytvářejí harmonii. Necháme-li se naším rytmem vynést do vyšší úrovně vědomí a zůstaneme v ní, nemusíme se účastnit nevyhnutelného zpětného zhoupnutí. Naopak se můžeme nechat další „vlnou“ vynést ještě výše.

 

 

Zákon rezonance

 

     Stejné přitahuje stejné a je posilováno stejným. Každý může přitahovat pouze to, co odpovídá jeho současné vibraci. Strach tedy přitahuje to, čeho se bojíme.

 

     Zákon rezonance je zákonem přenosu energie. Každá vibrace totiž přenáší energii, která v ní působí, na každé tělo, které vibruje stejně. Stejně naladěná těla a duše tak navzájem zesilují své vibrace, a tím zvyšují svou energii. Takové ovlivnění je buď pozitivní, nebo negativní, podle toho, jak jsme právě naladěni.

 

     Jsme-li rozzlobení, dotčení, uražení nebo zranění, pak to není kvůli chování těch druhých, protože to je jen spouštěč.  Nemá tedy smysl se nad jejich chováním rozčilovat. Pokud v sobě tuto vlastnost rozpustíme, zbavíme se jí, pak se při další příležitosti už neprojeví. Jsme od ní osvobozeni.

 

     Jakmile jsme vnitřně zralí pro nějakou určitou zkušenost nebo setkání, nastavíme se duchovně na tuto událost a odpovídající zážitek se nám přihodí na základě zákona osudu. Pokud ale nejsme na tento zážitek ještě dostatečně připraveni, sebevětší námaha a úsilí nám nebude nic platné.

     

        Díky zákonu rezonance získává i zákon hojnosti zcela nový aspekt. Ukazuje nám, že můžeme dostat jen tolik, kolik jsme schopni přijmout, a v takové kvalitě, která odpovídá vibracím našeho podvědomí. I když zákon rezonance neznáme nebo nechápeme jeho princip, přesto účinkuje. Stačí si uvědomit, že něco opravdu potřebujeme – a v krátké době, často podivuhodným způsobem, to dostaneme. To, co opravdu potřebujeme, si nás najde. Musíme tomu jen dovolit, aby si nás to našlo!