DIANA COOPER

15.11.2011 18:07

 


Svět začíná vidět, jak v lidech narůstá síla. Až jedinci na celém světě přijmou za sebe plnou zodpovědnost, budou si moci sami vybírat. Všude občané požadují svobodu, poctivost, mír a spravedlnost. Staré paradigma vůdců a vedených, bohatých a chudých, autorit a podřízených, totalitních či diktátorských politiků a podrobených začíná povolovat své sevření. Již se stávají možnými spoluvytváření a spolupráce. Do roku 2032 bude Evropský parlament smeten ze světa. Zimbabwský Mugabe i ajatolláh budou pryč a lidé si začnou s úsměvem připomínat, co všechno byli schopni vydržet. Tálibán a poslední válečné konflikty začnou brzy mizet. Policejní státy po celém světě budou přeměněny. Lidé se začnou bouřit proti špehování Velkého bratra, včetně návrhů na implantáty mikročipů. Protože se do všeobecného povědomí stále více dostávají informace o škodlivosti farmaceutických léků a polotovarů, lidé se začnou obracet k dřívějším jemnějším způsobům léčení a kvalitní živé stravě.

Lidé začnou požadovat, aby byla odtajněna vatikánská tajemství. Mezi nejdůležitější patřípůvodní svitky Esejců, což je kmen, k němuž náležel Ježíš. ty jsou nynípřechovávány ve Vatikánu a budou poskytnuty veřejnosti. Lidé si uvědomí jejich duchovní význam a začnou chápat pravdu o Máří Magdaléně, jedné z největších Ježíšových učednic, která je nositelkou Božského ženství. Protože budou muset být všechny tajemství odkryta, začnou se budovy, v nichž jsou ukrývána, bourat.

Přibližně kolem roku 2022 nastane mezinárodní hnutí, které bude vyžadovat zákaz modifikovaných potravin. Jak začne duchovní frekvence narůstat, tlak veřejnosti si vynutí postavení mimo zákon takových záležitostí, jako je klonování, některé transplantace a provádění pokusů na zvířatech. Obyčejní lidé se masově vrátí k přírodnímu a organickému pěstování plodin.

Na celém světě se sníží organizovaný zločin, až postupně vymizí, protože vědomí lidstva na celé planetě se bude zvyšovat a posouvat směrem k Jednotě. Slovo mafie bude patřit do slovníku starého světa a kolem roku 2032 budou lidé šokováni, když si připomenou její praktiky. Většina mafiánského bohatství a vlivu pochází z trhu s drogami. Čím více budou lidé šťastnější, obohacenější spojením s duchovním světem a pocitem sounáležitosti se svými komunitami a se Zemí, většina se od návykových látek odvrátí. Místo toho bude jejich energie směřovat k vytváření nových společenství. Samozřejmě tu budou i tací, kteří život ve světě docela nezvládnou a budou látky měnící vědomí vyhledávat jako berličku, ale jejich léčení se od toho současného bude značně lišit, neboť přírodní terapie jim pomohou znovu zharmonizovat čakry a láska jejich komunity je podpoří. V paradigmatu před rokem 2012 předávaly masy svoji sílu vůdcům a spolu s ní i zodpovědnost za vlastní život. V novém světě se bude s každým jedincem jednat jako s důležitou součástí, přispívající celé společnosti.

CVIČENÍ: Převzetí vlády nad svým osudem

Tento týden si všímejte, jak se v každé oblasti svého života rozhodujete. Vyčkáváte až co udělají druzí, nebo se rozhodujete rychle a jasně? Všímejte si, jak přijímáte zodpovědnost za svoji inkarnaci. Máte-li pocit, že jste obětí nebo že váš život řídí někdo jiný, zvažte, co byste mohli udělat, abyste se stali silnějšími. Svoji sílu můžete předávat vládě, svému lékaři, vlastním dětem, partnerovi, šéfovi nebo spoustě dalších osob či institucí. Opanujte se a pomalu a důkladně převezměte tuto sílu a převeďte ji tam, kam patří. Prohlaste: “Jsem pánem svého osudu.”

Kapitola třicátá

Zasvěcení a ukřižování

Zasvěcení je přestup na mnohem vyšší úroveň vývoje. Existuje sedm stupňů a každá duše si s pomocí archandělů vybírá zkoušku, kterou nejvíce potřebuje. Zkoušky mohou být tak náročné, že se pohybují na rozhraní života a smrti, nebo se týkají zdraví jedince. To znamená, že člověk musí odevzdat něco důležitého, aby obdržel vyšší dary ducha.Utrpení, které je při zasvěcení zahrnuto, funguje jako očista na úrovni duše.Obvykle člověk něco podstoupí v zájmu kolektivu, a tak pomáhá mnoha lidemNěkteří lidé podstupují v jednom životě několik iniciací. Jiní si cestu rozvrhnou do životů několika. A duše si také může vybrat zopakování zasvěcení, přestože jej v minulých inkarnacích naplnila. Je třeba mít na zřeteli, že si vybírá duše, nikoli osobnost vtělená na Zemi.

Vzhledem k velkým příležitostem pro duchovní růst, které jsou v současné době nebo přijdou v letech následujících, se mnoho duší rozhodlo tyto spirituální zkoušky vykonat. To je jedním z důvodů, proč tolik lidí prochází ve svém životě hodně náročnými obdobími.Někdy se i celé rodiny rozhodly, že zkouškami projdou společně. Například pokud někdo z členů rodiny podstupuje náročnou operaci, má nehodu, nemocné dítě, přijde o práci nebo se mu přihodí něco podobného, vytváří tím ostatním ve skupině podmínky pro jejich vlastní zasvěcení. Vzpomínám si na hrůzu, kterou jsem pocítila, když byl John McCarthy zajat a uvězněn v Bejrútu islámským džihádem. Byl více než pět let držen v zajetí spoután řetězy. Když jsem o tom četla knihu, sotva jsem to vydržela. Celou dobu jsem se třásla hrůzou. Věděla jsem, že určitě prochází iniciací, ale silně mě překvapilo, když jsem se dozvěděla, že tato iniciace byla jeho první! Musel zakusit skutečně příšerné věci. Na druhou stranu jsem ohledně zajetí Briana Keenana a Terryho Waita stejnou skupinou cítila něco zcela odlišného, a později jsem dostala informaci, že oba spláceli svoji karmu.

První zasvěcení se týká fyzického těla a jeho výsledkem je duchovní probuzení.Osoba, která je podstoupí, se nyní stává duchovním učněm, ať si toho je vědoma či nikoli. Pro některé osoby je skutečným zasvěcením již jejich narození. Druhá iniciace spočívá vovládnutí emocí a je jednou z nejnáročnějších, kterých můžeme dosáhnout. Někdy trvá iněkolik inkarnací, než zvládneme své emocionální tělo a jsme na tuto zkoušku připraveni. Lidé se mnohdy domnívají, že tyto zkoušky jsou splácením karmického dluhu, ale ve skutečnosti se jedná o duchovní zasvěcení.

Jedna žena, kterou znám a které budu říkat Annabel, se poprvé zamilovala, když jí bylo přes třicet. Onen muž se k ní choval nemilosrdně a ona strávila jednu noc s jeho kamarádem. Otěhotněla a po velkém šoku podstoupila interrupci. Trauma, kterým prošla, bylo její druhou iniciací a muži, kterých se její příběh týkal, jí pro to poskytli potřebné podmínky. Po fyzických a emocionálních zkouškách přichází třetí zasvěcení, a to mentální. Po jeho absolvování dokáže učedník ovládat své myšlenky a používat je konstruktivně.

Jedna moje přítelkyně, Truda, živá, energická a optimistická blondýna, nade vše miluje anděly. Je mistrem reiki a pomáhá mnoha lidem. Jednoho dne jí bylo špatně a myslela si, že dostala chřipku. V následujících dnech jí ale bylo stále hůř a nakonec musela jít do nemocnice. Ukázalo se, že má silnou otravu krve, a lékaři nevěděli, zda vůbec přežije. Tehdy usnula a měla klasický zážitek blížící se smrti. Měla dojem, že prochází temným tunelem k jasnému světlu, kde bylo plno andělů. Tam jí bylo řečeno, že má ještě plno práce a že se musí vrátit. Odvezli ji do další nemocnice, kde jí operovali srdce, aby jí zachránili život. Bylo nám řečeno, že jí musejí vzít jednu ledvinu, která byla silně infikována. Stovky lidí za ni prosily, modlily se a zapalovaly pro ni svíce. Ukázalo se, že je na odnětí ledviny i na operaci srdce příliš slabá, což nakonec bylo požehnáním, neboť ty zákroky vůbec nepotřebovala.

Kumeka mi sdělil, že právě prošla svým třetím zasvěcením. Svým fyzickým a mentálním tělem čistila téměř celou karmu svých předků od začátku časucož je hodně náročný úkol. Také svým systémem uvolnila spoustu strachu pocházejícího z Atlantidy.Truda byla smrtelně nemocná, ale díky nové srdeční chlopni, značnému počtu modliteb a obrovské pomoci andělů se uzdravila. Jednoho dne jsem například v klidu seděla u krbu a poslouchala gregoriánské chorály. Zapálila jsem svíčky a začala se soustřeďovat na její léčení. Najednou mnou projela nesmírně jasná a hluboká smaragdově zelená zář. Byl to archanděl Rafael, krerý využil příležitosti, aby jí skrze mne poskytl léčení. Bylo to úžasně posvátné. Přemýšlela jsem, proč to byla právě její třetí – mentální – iniciace. Kumeka mi sdělil, že to hluboce ovlivnilo její náhled na sebe samu i na celý svět. A její život se skutečně změnil. Stala se mnohem klidnější a spokojenější a také se otevřela novým duchovním možnostem.

Nejvýznamnějším a nejtěžším zasvěcením je zasvěcení čtvrté, které je známo pod pojmem ukřižování. Ježíš ho podstoupil na kříži. Je v něm obsaženo obětování sebe sama na emocionální úrovni a zkoušky ohledně vašeho největšího strachu, abyste zmírnili strach v kolektivním vědomí. Často se týká odmítnutí a ztráty na osobní a emocionální úrovni. Ovšem na duchovní úrovni to je brána k něčemu vyššímu.

Jedna moje přítelkyně touto iniciací prošla; prožila utrpení ze ztráty obou svých synů a vnoučat, kteří se z ničeho nic odstěhovali na druhý konec světa. Byli celý její život. Musela se s tím smířit a stala se léčitelkou, která věnuje svůj život pomáhání druhým. Za několik let prošla dalším zasvěcením v podobě nemoci své sestry. Moje ukřižování trvalo téměř dvacet let. Souviselo to se ztrátou všeho, co jsem znala. Nyní chápu, že to emocionální trauma bylo úžasnou příležitostí k duchovnímu růstu, a to pod vedením mých průvodců a andělů. Uvedlo mě do okolností mé čtvrté iniciace. Zároveň to poskytlo většině mé rodiny příležitost k podstoupení jejich druhého či třetího zasvěcení.

To, co se z lidského hlediska jeví jako život v troskách, je z vyšší perspektivy obrovskou duchovní příležitostí. Žehnám všem, kterých se to týká. Také mi to zřetelně ukazuje, že nikdo nemá nikdy nikoho soudit. Já jsem se musela vzdát všeho, abych do svého života mohla pustit anděly. Někteří lidé prožívají těžké situace při své páté iniciaci, která je přípravou na cestu vzestupu (nanebevzetí; pozn. překl.). Zde se vám dostává přístupu ke své monádě neboli přítomnosti JÁ JSEM a nastoupení vesmírné služby. Tato iniciace byla pro mě celkem snadná, neboť jsem jí ve svých minulých životech procházela již mnohokrát. Jako reakce na pocit, že nastal ten pravý čas, jsem se setkala s dvěma přáteli, s nimiž jsme se vzájemně provedli pomocí meditace prvními stupni vzestupu. Bylo zajímavé, že jeden z nich jej dosáhl dříve a pak s tím pomohl i nám.

Šesté zasvěcení je vzestupem a pro mnohé to je díky jejich předchozí přípravě relativně snadné, i když pokud jste četli fascinující knihu Elizabeth Haichové Zasvěcení (vyšla i česky a slovensky, pozn. překl.), tak právě ona v něm selhala.Následky tohoto pádu jsou strašlivé. Elizabeth musela začít od začátku a znovu si osvojovat životní lekce. Bylo to něco takového, jako kdyby se absolvent univerzity musel vrátit do mateřské školky. Znám i další, kteří v tomto zasvěcení neuspěli a museli se reinkarnovat s obrovskými vědomostmi, ale bez síly k jejich projevení.

Existuje i sedmá iniciace. Podstupuje se po smrti fyzického těla a odehrává se v průběhu debaty o vašem dalším kroku. Abyste jí prošli, musíte být ochotni udělat to, co je pro největší dobro.

CVIČENÍ: Prověrka vašich zkoušek a výzev

Vyhraďte si čas k prozkoumání svých zkoušek a výzev, kterým jste museli čelit, abyste se stali tím, kým nyní jste. Změnil vás některý z nich? Když se ohlédnete zpátky za svým životem, vidíte sebe a druhé jinak, když víte, že jste museli prožít to, co jste prožili, abyste se dostali tam, kde jste nyní?