OČISTA SVĚTLEM

11:11

17.04.2012 10:19
  11:11 Fenomén 11:11 Digital Time Code Realita je vědomí program (hologram, simulace, iluze, sen) vytvořil číselnými kódy. Čísla, číselné kódy, určují naši existenci a zkušenosti. Lidské DNA, naše genetická paměť, triggery (pamatuje...

Čísla a jejich význam.

17.04.2012 10:15
  Čísla a jejich význam Fibonacci číslo: V matematice, Fibonacci čísla tvoří posloupnost definovanou následujícím opakování vztahu. To znamená, že po dvou výchozích hodnot, každé číslo je součtem dvou předchozích čísel. První Fibonacci čísla jsou: 0, 1, 1, 2, 3, 5,...

ARKTURIANI

12.04.2012 19:56
  Arkturiáni prostřednictvím Suzan Caroll ( Zdroj: https://www.multidimensions.com ) ( Překlad: Sir) květen 2009 OBSAH Arkturiánsky koridor Cesta přes Arkturiánsky Koridor Krok jedna - Vstup do Arkturiánskeho Koridoru Krok dva - Odhalování...

PROČ PRÁVĚ TEĎ?

12.04.2012 19:49
  Nic v této knize není pravdivé, ale je to přesně tak, jak věci jsou.   3.0 Proč právě teď? 3.1 Přesun pólů   3.0 Proč právě teď?      Proč se všechno děje právě teď, proč ne 10 000 let zpět, nebo o 10 000 let v budoucnosti? Stalo se to...

Tajemství Amenti 2

04.04.2012 17:38
      2   Tajemství Amenti        7. Atlantská konspirace od finálního pádu Atlantidy po faraona Achnatona   7.1 Rekapitulace Atlantské konspirace 50000 př.n.l. - Zánik celého kontinentu Lemurie, z nějž zbyly jen Havajské...

9. Velká hra, show, související otázky a probuzení stříbrného semínka

31.03.2012 18:34
    31.03.2012 18:34   9. Velká hra, show, související otázky a probuzení stříbrného semínka Drazí lidé, „Rozhodující boj o stav BPR masy pozemského lidstva 2012“ je tu; sedneme si do křesla, budeme chroustat popcorn a...

8. Volba a následná zodpovědnost za důsledky, však vždy zůstává na jednotlivém lidském kontaktérovi.

31.03.2012 18:32
    31.03.2012 18:32   8. Volba a následná zodpovědnost za důsledky, však vždy zůstává na jednotlivém lidském kontaktérovi. Historie „Annunaki“, o které tak mnoho „kanálů“ nyní mluví, představuje částečnou pravdu, která se...

7. Skryté lidské dilema, „kanály“, pozemské vyhlazení 2012 a planetární kódovací mřížka

31.03.2012 18:30
  31.03.2012 18:30   7. Skryté lidské dilema, „kanály“, pozemské vyhlazení 2012 a planetární kódovací mřížka Re-evoluce do vědomé celistvosti ducha/Vědomí „Hvězdného prachu“ prostřednictvím energetického sebe–růstu a nebo de-evoluce do nevědomé fragmentace...

6. Svobodná vůle, „vše je pravda“, kódovací mřížka a „cesty vzestupu a pádu“

31.03.2012 18:28
  31.03.2012 18:28   6. Svobodná vůle, „vše je pravda“, kódovací mřížka a „cesty vzestupu a pádu“ Ačkoliv vesmír „umožňuje a nachází hodnotu ve všech věcech“ a „vše je dobré=bůh (good=God)“, jak nám říká jedno úsloví New age (se kterým pohled MCEO v podstatě...

5.Starodávný podvod, pád Atlantidy a komparativní přehled paradigmat Vědy smrti.

31.03.2012 18:27
  31.03.2012 18:27   5.Starodávný podvod, pád Atlantidy a komparativní přehled paradigmat Vědy smrti. Ve starém atlantském období Země se technologie „Vědy smrti“ a „Květiny zkázy“ dobře zakořenily do praktik atlantské kultury. Naše současné planetární...

4.Prvky Svobodného učení MCEO a starobylá „Věda falešného vzestupu“

31.03.2012 18:23
  31.03.2012 18:23   4.Prvky Svobodného učení MCEO a starobylá „Věda falešného vzestupu“ Od r. 1999 bylo v rámci Učení strážců MCEO poskytnuto nepřetržité a komplexní studium „kosmického kontextu, struktur a dynamiky“ stvoření prostoru-času-hmoty a spirituální...

2. Kathara terapie, „vzestupný cyklus“, pozemský Templ a Azurite Press Travel Tours

31.03.2012 18:22
  31.03.2012 18:22   2. Kathara terapie, „vzestupný cyklus“, pozemský Templ a Azurite Press Travel Tours V r. 2001 Strážci identifikovali dva další jedince, kterým svěřili kontrakty 2.mluvčího MCEO a 3.mluvčího (historicky mají kontrakty MCEO pouze 3...

MCEO souhrn č.2 díl 1.Kontrakt současné 1. mluvčí MCEO – příběh Ashayany Deane

31.03.2012 18:21
  31.03.2012 18:21   MCEO souhrn č.2 díl 1. Obsah: kontrakt současné 1. mluvčí MCEO; Kathara terapie, „vzestupný cyklus“, Pozemský templ a celosvětová tour společnosti Azurite Press; Svobodné učení MCEO, Kathara tým a výuková nabídka pro začátečníky; aspekty...

6.Současná vize MCEO

31.03.2012 18:17
  31.03.2012 18:17   6.Současná vize MCEO Z dosavadního textu se může zdát, že lidstvo bylo těmito utajenými historickými událostmi z let 13,400, 10,948, 3,470 př.n.l. a souvisejících období jakoby obětováno, ale z „vyšší perspektivy“ je vhodné dívat se na tyto...

5.Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA 4.díl

31.03.2012 18:15
  31.03.2012 18:15   5.Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA 4.díl Po třetím urychlení výkyvu pozemské osy Nižší Země v r. 3,470 př.n.l. skupiny iluminátských předků opět začaly „znovu vzdělávat“ či spíše...

5.Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA 3.díl

31.03.2012 18:13
  31.03.2012 18:13   5.Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA 3.díl V důsledku „Velkého zasíťování“ z r. 13,400 př.n.l. ty části zemského pole, které se až do vzniku této události fyzicky manifestovaly standardním...

5.Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA 2.díl

31.03.2012 18:12
  31.03.2012 18:12   5.Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA 2.díl Templářské události „Velké planetární zasíťování“ z r. 13,400 př.n.l. (před 15,400 lety) vyústily v krátký kolaps a dočasné obrácení zemského...

MAHARATA TEXTY

31.03.2012 18:09
  1.Učení historie lidstva Úvodní souhrn problematiky Ashayana Deane — Azurite Press MCEO, Inc ©2009  Přeložil Petr Pinguin 1.Historický původ učení MCEO Včetně: Učení MCEO a desky CDT; historická metoda deskového převodu CDT; desky CDT a historická světová...

5.Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA 1.díl

31.03.2012 18:04
  31.03.2012 18:04   5.Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA 1.díl Staré iluminátské lidské rasy měly proměnlivé hybridní genetické kódy obsahující pouze části andělského „diamantového kódu DNA sluneční hvězdné...

4.Věda, spiritualita, evoluce a Templáři

31.03.2012 18:03
  31.03.2012 18:03   4.Věda, spiritualita, evoluce a Templáři Původní MCEO učení desek CDT jasně vysvětlovalo neodmyslitelnou jednotu „vědy a spirituality“ a úzký vztah mezi vědomím, duchem a atomovou strukturou; podrobně popisovalo specifické struktury a...

3.Desky CDT a současná světová náboženství

31.03.2012 18:02
  31.03.2012 18:02   3.Desky CDT a současná světová náboženství Vzájemně si odporující doktríny historických „kontrolních dogmatických pokřivení“, jejichž prostřednictvím „byla lidská populace poštvána proti sobě“, se objevily prostřednictvím stále se...

2.Desky CDT a historická světová náboženství

31.03.2012 18:00
  31.03.2012 18:00   2.Desky CDT a historická světová náboženství Přenos desek CDT/textů Maharata v r. 246,000 př.n.l. obsahoval původní multidimenzionální vědu a učení „vzestupu“, z něhož pak nakonec zdegradovalo „původních 12 starodávných pozemských...

Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a genetická manipulace

20.03.2012 13:35
  Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a genetická manipulace Celá řada dodnes cenzurovaných prehistorických písemných artefaktů ukazuje, že Atlantis nebylo centrum pokročilé lidské civilizace, ale spíše jakási civilizační koloniální základna, která sloužila jako azyl...

TAJEMSTVÍ AMENTI

15.03.2012 18:02
      2   Tajemství Amenti        7. Atlantská konspirace od finálního pádu Atlantidy po faraona Achnatona   7.1 Rekapitulace Atlantské konspirace 50000 př.n.l. - Zánik celého kontinentu Lemurie, z nějž zbyly jen Havajské...

TECHNIKA STŘÍBRNÉHO ŠTÍTU

14.03.2012 17:00
  Technika stříbrného štítu   Technika stříbrného štítu působí na naše léčení. Je to technika bioregenerace, která nám dává naději se uzdravit. Uzdravit se ze svých nemocí, ať už to jsou nemoci fyzické, či psychické. Tento štít byl běžně znám mezi kněžími starověkého...
Záznamy: 1 - 25 ze 25