DIANA COOPER

15.11.2011 18:04

 


Po roce 2012 dokážou ti, kteří budou připraveni, nést více světla. To je potřebné kvůli pomoci masám, neboť Matka Země bude pokračovat v očistě. Mnoho lidí bude vyděšených změnami, a ti, kteří pracují se světlem, se připravují na to, aby se stali majáky a učiteli. A ti, kteří jsou již připraveni, dostanou velkou příležitost ke zrychlenému duchovnímu rozvoji. V páté dimenzi vám budou čakry zářit světlem.

Jak žít v páté dimenzi

Chovejte se k druhým tak, jak byste chtěli, aby se chovali oni k vám. První nácvikem života v páté dimenzi je činit tak, jak chcete, aby bylo činěno vám. Vždy myslete na to, jak se cítí druzí a jak by chtěli, aby s nimi bylo jednáno. Pokud vidíte, že se někdo zdráhá, protože se stydí, jemně jej vtáhněte do dění. Pokud vidíte někoho, jak je ztracený nebo ho něco trápí, pomozte mu. Není dobré být zachráncem neboli tím, kdo pomáhá potřebným proto, aby uspokojil vlastní potřebu učinit druhé spokojenými. To je aspekt třetí dimenze. V páté dimenzi reagujete na potřeby druhých bez skryté osobní agendy. Výsledkem je to, že se vám vesmír desetkrát odmění.

Dělejte to, co je pro vaše nejvyšší dobro

Pokud něco není pro vaše nejvyšší dobro, není to ani pro nejvyšší dobro nikoho jiného. A platí to i naopak. Pokud někomu něco neprospívá, neposlouží to ani vaší duši. Takže vždy jednejte s tímto vědomím.

Mějte otevřené srdce

Vždycky jednejte s milující laskavostí. Pokud s vámi někdo jedná nelaskavě nebo vás zraňuje, požehnejte mu s láskou.

Dodržujte ve svém životě priority, abyste měli více volného času

Nemůžete se neustále jenom honit a současně si udržovat vibrace páté dimenze. Proto si dopřejte čas odpočívat, meditovat a užívat života.

Berte vše s lehkostí, abyste se mohli bavit a smát

Dávejte pozor, jak k záležitostem přistupujete! Neberte vše tragicky. Reagujte smíchem. Budete se cítit šťastnější a lidé kolem vás rovněž.

Obklopte se lidmi s vysokou frekvencí

Udělejte si jasno v tom, kdo vám vibrace zvyšuje, a kdo naopak snižuje. Pokud to znamená kráčet životem sami nebo mít jen několik přátel, než k sobě přitáhnete další, je to volba, kterou musíte učinit.

Udržujte svůj domov ve vibraci páté dimenze

Zařiďte si domov co nejharmoničtěji, jak to jde. To ale neznamená, abyste se stali rohožkou jenom proto, aby druzí byli šťastní. Znamená to sílu, mistrovské ovládání a schopnost zvýšit vibrace všem těm, kdo s vámi sdílejí společný domov. Současně je potřeba mít svůj domov jako čisté, šťastné a bezpečné útočiště. K tomu vám mohou pomoci květiny, pěkná hudba a barvy.

Vyzařujte vibraci, která vám přitáhne práci, jež vás bude uspokojovat

V této vyšší dimenzi budete schopni ovládat svůj život i energetická pole. Takže svoji frekvenci uveďte do souladu s frekvencí práce, která se hodí k vašemu temperamentu akterá hluboce uspokojí vaši duši. K tomu by vám mohly pomoci informace obsažené v kapitole o hojnosti a manifestaci.

Žijte s vědomím hojnosti

Sledujte své myšlenky a slova. Ujistěte se, že všechny vaše myšlenky i to, co pronesete, se pojí s nejvyššími možnostmi. Nesrážejte svoji vizi pochybami, strachem nebo vědomím chudoby. Buďte štědří.

Žijte jako mistři

Vždy jednejte bezúhonně, čestně a zodpovědně.

Neustále se propojujte se svou čakrou zemské hvězdy se Zemí

Vaše čakra zemské hvězdy, 30 centimetrů pod vašima nohama, je vaším duchovním základem. Pokud není probuzena, otevřena a aktivována, nemůžete projít vzestupem. Jste jako vysoká budova, čím bezpečnější základy máte, tím výše můžete vyrůst. Semena vašeho potenciálu zde jsou vyživována s pomocí archanděla Sandalfona, takže pokud chcete naplnit svůj nejvyšší osud, určitě se spojujte s touto čakrou. Každá činnost, kdy jste v kontaktu se zemí, je prospěšná. Procházky, turistika, hra na louce při pikniku, chůze travou s bosýma nohama, pěstování květin a zeleniny, to všechno každému z nás pomáhá v propojení s vaší čakrou zemské hvězdy. Pokud to jde, je lepší chodit po půdě než po asfaltu.

Žijte v symbióze s rostlinami, stromy a celou přírodou

Když obejmete strom, můžete se otevřít poznání a moudrosti, které v sobě má, a současně vám jeho kořeny pomohou zakořenit ty vaše zase o něco hlouběji do čakry zemské hvězdy.Pobyt v přírodě vás udržuje v rovnováze a harmonii a skutečně vám pomáhá v udržování frekvence páté dimenze.

Procházejte se s elementály, anděly a celým duchovním světem

Když jste bytostí páté dimenze, jste si automaticky vědomi duchovních dimenzí kolem sebe. Udělejte krok navíc a kráčejte běžným denním životem s anděly ruku v ruce. Všímejte si práce, kterou všude kolem vás vykonávají elementálové, a buďte také otevřeni k duchům, kterří prošli závojem, ale zůstali zatím připoutáni k Zemi.

Naslouchejte Božímu vedení

Všímejte si signálů a naslouchejte Božským znamením. To je součástí vyladění se na pátou dimenzi.

Jezte patřičné potraviny

Jezte lehká jídla s vysokými vibracemi, která ladí s vaší. Potraviny páté dimenze jsou pěstovány organicky. Jezte pokud možno co nejvíce zelené zeleniny, ovoce, ořechů, a snažte se o co nutričně nejvyváženější jídelníček. Než se pustíte do jídla, požehnejte mu. Pamatujte však, že čas od času potřebujete nějaká těžší jídla, abyste se uzemnili, a važte si toho. Nelze žít v páté dimenzi a vznášet se jako nováček na vesmírné lodi. Všechno musí být v rovnováze.

Zaujímejte ke všemu duchovní postoj

Ve všech situacích i ve všech lidech hledejte nejvyšší perspektivu. Žehnejte těm, kdo mají nižší frekvenci, abyste je povznesli na vyšší úroveň.

Ze svého solar plexu vyzařujte moudrost

Váš solar plexus je obrovská duševní pumpa, která ve třetí dimenzi hledá nebezpečí, abyste se mu mohli vyhnout. Na vyšší úrovni jeho anténa zachycuje energetické pole archanděla Uriela, archanděla, který se stará o jeho rozvoj, takže mu věřte, že vás udrží v bezpečí. Můžete pak projevovat vlastní moudrost a konejšit strach ostatních. Velmi pomáhá, když si to představíte venku v přírodě.

Pracujte se všemi dvanácti čakrami

Často se vylaďujte a energetizujte svých dvanáct čaker. Můžete to provádět kdykoli, když se někde v klidu posadíte, při procházce v přírodě, při čekání ve frontě, při domácích pracích nebo když cestujete. Není to meditace a vykonává se s otevřenýma očima. Stačí se jenom mentálně chvíli soustředit na každou čakru a požádat příslušného anděla, aby je propojil s energií Zdroje.

Požádejte postupně následující archanděly

Archanděli Sandalfone, prosím otevři a vylaď moji čakru zemské hvězdy.
Archanděli Gabrieli, prosím otevři a vylaď moji základní čakru.
Archanděli Gabrieli, prosím otevři a vylaď moji sakrální čakru.
Archanděli Gabrieli, prosím otevři a vylaď moji pupeční čakru.
Archanděli Urieli, prosím otevři a vylaď moji čakru solar plexu.
Archanděli Samueli (Chamueli), prosím otevři a vylaď moji srdeční čakru.
Archanděli Michaeli, prosím otevři a vylaď moji krční čakru.
Archanděli Rafaeli, prosím otevři a vylaď moji čakru třetího oka.
Archanděli Jofieli, prosím otevři a vylaď moji korunní čakru.
Archanděli Christieli, prosím otevři a vylaď moji příčinnou (kauzální) čakru.
Archandělé Zadkieli a Marieli, prosím otevřete a vylaďte čakru hvězdy mé duše.
Archanděli Metatrone, prosím otevři a vylaď moji čakru hvězdné brány.

Velmi silnou alternativou je dívat se na světelné kruhy archandělů každé čakry. To vás úplně oslní světlem. Můžete je najít v knize Ascension Through Orbs (Vzestup pomocí světelných kruhů), kterou jsem napsala spolu s Kathy Croswell.

Propojte se s archandělem Metatronem

Vyvolávejte denně archanděla Metatrona v jeho zlatém a oranžovém světle a žádejte ho, aby vám pomohl na cestě vzestupu.

Nezapomínejte, že jste částí jednoho celku

Dívejte se na rozlehlou oblohu, na měsíc, slunce a celý vesmír, přičemž mějte na paměti, že to je jeden obrovský organismus, jehož jste součástí, neboť jste propojeni se vším, co v něm žije.

Invokujte bubliny páté dimenze

Archanděl Sandalfon, který je vládcem čakry zemské hvězdy, kolem vás rozprostře bublinu páté dimenze, požádáte-li ho o to. Můžete ho také požádat, aby je rozprostřel kolem jiných lidí, pokud s tím budou souhlasit, nebo pokud jste schopni se vyladit na jejich vyšší já, abyste k tomu dostali svolení. Požádala jsem archanděla Sandalfona, aby na několik dnů obklopil bublinou páté dimenze jednoho mého kamaráda, neboť jsem se domnívala, že by mu to mohlo pomoci. Všimla jsem si, že začíná být stále více zmatený a sklíčený, a tak jsem přemýšlela, zda to nebylo tou bublinou. Konzultovala jsem to s Kumekou, který mi řekl, abych to zastavila, protože ten kamarád na to ještě nebyl připravený a mělo to na něj nedobrý vliv. Silně jsem se zastyděla!

Později jsem se o bublině zmínila před jiným známým, a ten se celý rozsvítil nadšením. Požádal mě, abych ji kolem něj také rozprostřela, až budu provádět svá každodenní vylaďování. Za pár dnů mi zavolal, že pokaždé, když jsem mu ji posílala, to poznal. Jeho mysl se zcela vyčistila a on doslova cítil, jak ho to povznáší do vyššího prostoru a pomáhá mu udržet se tam. Pokud cítíte, že jste na to připraveni a máte chuť si tuto bublinu vyvolat, proveďte následující vizualizaci.

CVIČENÍ: Vizualizace ke zvýšení vaší frekvence

1. Posaďte se na klidném místě, kde vás nikdo nebude rušit.
2. Pohodlně dýchejte, dokud se zcela neuvolníte.
3. Zavolejte archanděla Sandalfona a prociťte vedle sebe jeho přítomnost.
4. Požádejte ho mentálně, aby vás umístil do bubliny páté dimenze.
5. Prociťte ji nebo si ji kolem sebe představte.
6. Udělejte si v bublině pohodlí a přijměte, že vám zvyšuje frekvenci.
7. Pokud chcete, aby archanděl Sandalfon umístil bublinu páté dimenze kolem někoho jiného, udělejte to teď. Je třeba k tomu mít souhlas takové osoby nebo velmi jasné vedení, abyste to směli udělat.
8. Poděkujte archandělu Sandalfonovi.
9. Otevřete oči a vědomě přemýšlejte a jednejte vyšším způsobem.

CVIČENÍ: Udržování čakry solar plexu v páté dimenzi

1. Posaďte se na klidném místě, kde vás nikdo a nic nebude rušit.
2. Pohodlně dýchejte, dokud se zcela neuvolníte.
3. Představte si, jak do vašeho solar plexu září sytě zlaté světlo.
4. Při nádechu do sebe vdechujte teplo a moudrost tohoto zlatého světla.
5. S každým výdechem ze svého solar plexu uvolňujete všechen zeleno-žlutý strach.
6. Představte si, jak z vašeho solar plexu vede šňůra páté dimenze a spojuje vás s energetickým polem archanděla Uriela. Vězte, že vás bude ochraňovat.
7. Poděkujte archandělu Urielovi a otevřete oči.