ZÁKON POŽEHNÁNÍ A MILOSTI

16.11.2011 16:59

 

Zákon požehnání zní: "Čemukoli požehnáme s upřímným srdcem, to je v témž okamžiku požehnané. Moc požehnání začíná okamžitě blahodárně působit.

Čemukoli požehnáme s upřímným srdcem, to se nám musí stát požehnáním. Když požehnáme „nepříteli“, získáme přítele."

 

     Žehnat znamená vyprosit si pro nějakou osobu nebo situaci milost Boží, přát pro ně jen dobré.

  

     Požehnání, seslané na svět je nejčistší a nejjemnější forma myšlenkové energie, schopná pohnout nejsilnější silou univerza – Božskou Láskou. Tato nekonečná síla Lásky je tady a čeká jen na to, až jí nějaký stvořitel uvede v činnost.

 

     Můžeme požehnat všemu a každému kolem sebe a každému se tak staneme požehnáním. Můžeme požehnat věcem a situacím, požehnat svému tělu, určitému orgánu. Nikdy však nežehnáme nemoci. Můžeme požehnat  penězům, příteli i nepříteli, městu, všemu, z čeho se skládá náš život a všechno se nám stane požehnáním.

 

     Můžeme ode dneška žít požehnaný život a každému, koho potkáme a všemu, co je, být požehnáním.

 

  

Zákon milosti

 

     Žít v milosti znamená být otevření a vnímaví. Neznamená to odvrátit se od vnějšího světa, ale osvítit jej duchem Božím. Milost je Duch Boží, který působí skrze člověka, s jistotou ho vede a mění, jakmile o to požádá. Milost je, že se můžeme modlit a jsme vždy vyslyšeni, když dovolíme, aby se naše prosba splnila.

 

     Karma je výrazem Boží lásky, a tím i milosti. Její milost spočívá v tom, že nás nejen povolává k dokonalosti, ale nás k tomuto cíli s absolutní jistotou vede. To znamená, že i nemoc, trápení či ztráty jsou působením božské milosti. Jsou to nepřehlédnutelné důkazy o tom, že jsme sešli ze správné cesty, které nás nutí vrátit se na správnou cestu. Proto je všechno dobré takové, jaké to je.

 

     Odměňujeme se nebo se trestáme sami tím, že se buď blížíme svému pravému já a tím i Bohu, anebo se od něj vzdalujeme. Karma nám není uložena zvenčí, ale ukládáme si jí sami: svým myšlením, cítěním a jednáním.

Každá lekce, kterou zvládneme, rozpustí část bariéry, která nás dělí od poznání našeho pravého já a od jednoty se vším. Když se tuto lekci nenaučíme, úkol života nezmizí, naopak, úkol se bude tak dlouho opakovat, dokud jej nevyřešíme.

 

Zpracováno dle: Kurt Tepperwein- Duchovní zákony