DIANA COOPER

15.11.2011 18:14

 


Po celém světě jsou rozmístěny obrovské vesmírné portály, z nichž většina se plně otevře v roce 2012. Některé z nich jenom podřimují a jsou připraveny procitnout možná již předtím. Další se probudí o něco později. Ale všechny budou mít ve chvíli, kdy se jejich vysokofrekvenční světlo rozšíří, velký vliv na přilehlé oblasti i na celý svět.Existuje třicet tři těchto vesmírných portálů, které přinášejí kristovské světlo, světla dvanácti plamenů a stříbrný paprsek Božského ženství.

Představte si strom s kmenem procházejícím středem Země. Nahoře větve dosahují k planetám a hvězdám a propojují se s nimi. Dole se kořeny rozprostírají Zemí ke konkrétním místům. Jsou to vesmírné dráhy (tzv. leylines). Světlo dvanácti paprsků spolu se stříbrným plamenem prochází z vesmíru větvemi a kmenem a pak se rozprostírá každým z kořenů k portálům, které jsou připraveny se otevřít. Odtamtud prýští jako fontána, aby zavlažila zemi a její lid Božským světlem. Tato představa pomůže energetizovat proces přípravy planety na vesmírný okamžik v roce 2012. V současné době se otevírají i další, menší portály, kde jsou menhiry, posvátná místa nebo místa s přírodními krásami. Ty však většinou nejsou nositeli kristovského světla, jako je to u 33 vesmírných portálů.

33 VESMÍRNÝCH PORTÁLŮ

Dávné kultury

1. ATLANTIS – tento portál se již otevírá, probouzí energii Poseidónova chrámu v Atlantickém oceánu a přináší moudrost Atlantidy.

2. LEMURIE – tento portál se již otevírá na Havaji, aktivuje velký krystal Lemurie a vrací moudrost, kterou v sobě obsahuje.

3. DUTÁ ZEMĚ – tento portál ve středu Země se právě začíná otevírat a silně ovlivní přímé spojnice mezi různými místy na Zemi (leylines). Jejich prodloužený ovál spojuje v USA Oklahomu, Kansas, Nebrasku, Jižní Dakotu a jižní část Severní Dakoty. Původně to byl velký kruh, ale jeho tvar se v průběhu změn na Zemi i pod ní změnil. Energie přicházející roku 2012 je dostatečně vysoká a intenzivní, aby napomohla navrácení jeho původního tvaru a velikosti, což silně ovlivní lidstvo. Jeho otvírání bude probíhat pomalu a dlouho. Do roku 2032 se otevře 93%; plné otevření nastane roku 2035, kdy v této oblasti proběhne mocná aktivita, jak fyzická, tak energetická.

Do Duté Země existují i jiné vstupy, ale ten v Americe je hlavní a ležel na spojnici se středem vesmíru, sídlem Zdroje, v dobách, kdy se původně otevřel. Do svého původního postavení se uspořádá v roce 2035, plně otevřený zůstane po tři roky a pak se začne postupně uzavírat. Takže se střídavě vynořuje, rozevírá a poté zvolna zavírá jako květ, ale jeho účinek bude obrovský. Tento portál v Americe se zavře, protože kvůli pohybu Země již nebude ležet na spojnici se středem vesmíru. Pak se do Duté Země otevře jiný portál v jiné části planety.

4. MU – tento portál v Tichém oceánu je zavřený a otevře se v roce 2012, kdy znovu probudí k životu spící moudrost dávné civilizace MU.

Austrálie a Oceánie

5. ULURU – v Austrálii – spojení s moudrostí Austrálců (původních obyvatel Austrálie; pozn. překl.). Otevře se v roce 2012.

6. FIDŽI – spojení s moudrostí Maorů (původních obyvatel Nového Zélandu; pozn. překl.). Sem se Atlanťané odebrali po pádu svého kontinentu, než pokračovali na Nový Zéland. Otevře se v roce 2012.

7. SEDONA – v Arizoně – spojení s moudrostí původních Američanů. Otevře se v roce 2012.

8. BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK – Velký krystal Atlantidy byl portálem, který se uchovával i s dalšími předměty v Poseidónově chrámu. Když se Atlantida potopila, krystal dopadl na dno oceánu uprostřed Bermudského trojúhelníku. Pokud ho potřebuje Intergalaktická rada použít, otevře se a všichni a všechno v jeho okolí projdou rychlým přesunem mezi dimenzemi. Lidským očím se takový člověk tragicky ztratil, ale na úrovni duše každý s tímto zážitkem souhlasil. Takže tento portál je někdy otevřený, a jindy zase zavřený.

9. BANFF v Kanadě – otevře se v roce 2012 (éterické sídlo archanděla Michaela; pozn. překl.).

10. ALJAŠKA – spojení s moudrostí Inuitů (Eskymáků; pozn překl.). Otevře se v roce 2012.

11. MAYSKÉ SÍDLO V HONDURASU – již se otevírá.

12. CELÉ PERU – spojení s moudrostí Inků. Otevře se v roce 2012.

Afrika

13. MALI – spojení s moudrostí Dogonů. Když Ra dovedl svůj kmen z Atlantidy do Egypta, Dogoni, kteří byli součástí této skupiny, pokračovali dále na jih a usadili se v Malawi. Vzali s sebou moudrost a dávné poznání ze Síria, které pro nás stále udržují. Tento portál je spící, otevře se v roce 2012.

14. EGYPTSKÁ SFINGA – otevře se v roce 2012.

Asie

15. MEZOPOTÁMIE – otevře se po roce 2012 a navrátí moudrost Zlatého věku Atlantidy, kterou sem po jejím pádu přenesl Apollónův kmen.

16. PRAMEN GANGY v Indii – zatím dřímá, ale je připraven otevřít se již před rokem 2012.

17. VÁRÁNASÍ – (nejznámější poutní místo v Indii; pozn. překl.) začíná se otevírat.

18. MANILA na Filipínách – otevře se v roce 2012.

19. MONGOLSKO – otevře se v roce 2012.

20. ANGKOR WAT v Kambodži – tento portál zatím dřímá, ale je připraven procitnout před rokem 2012.

21. HEDVÁBNÁ STEZKA, podél níž v horách udržovala energii Kuan-jin (ženská podoba bódhisattvy soucitu Avalókitéšvary; pozn. redakce). Portál je zatím spící, otevře se v roce 2012.

22. WUHAN ve východní Číně – otevře se v období od roku 2012 do roku 2014.

23. ANSI v severní Číně – otevře se v roce 2012.

Evropa a Rusko

24. YORK v hrabství Yorkshire – obrovský portál, otevře se v roce 2012.

25. ANDORRA – tento portál je spící, otevře se v roce 2012.

26. Pod vodami u pobřeží v MARSEILLES – otevře se krátce po roce 2012.

27. OMSK na Uralu – otevře se v roce 2012.

28. SIBIŘ – otevře se v roce 2012.

29. AGATA v severním Rusku – otevře se v roce 2012.

30. OPALA na Kamčatce – otevře se v roce 2014.

31. HORA CHEN-ŠAN v pohoří Čerského – již se začíná otevírat.

Polární oblasti

32. JIŽNÍ PÓL – otevře se v roce 2012. (Admirál Byrd zde při expedici do Antarktidy v letech 1946-1947 údajně vstoupil do Duté Země; pozn. překl.).

33. SEVERNÍ PÓL – právě se začíná otevírat.

Všechny tyto portály se kromě toho v Duté Zemi po několika letech odmlčí, až přijmou tolik vesmírné energie, kolik zvládnou, a podělí se oni s planetou. Po přestávce se znovu otevřou.

Kapitola osmá

Křišťálové lebky v roce 2012

Ve zlatém období Atlantidy bylo stvořeno dvanáct křišťálových lebek (jedna za každý kmen) s použitím té duchovní technologie, která se k nám navrátí. Každá je z celého kusu křišťálu a byla vytvořena silou mysli a soustředěnou myšlenkou. Tato technika není v současné době přístupná našim netrénovaným a pouze částečně používaným myslím. Lebky byly stejně velké jako lidské a jejich čelist se pohybovala. V krystalech byla speciální síť hranolů a čoček, které prosvětlovaly tvář a oči. Hovořily a zpívaly, neboť to byly pokročilé počítačové programy obsahující veškeré poznání a moudrost svých kmenů. Velekněží a velekněžky do nich vkládali esoterické informace ohledně lidského původu a mystérií života.

Bylo tomu tak proto, aby se skutečná historie planety neztratila. Důležtější však je, že lebky obsahují vizi sjednoceného vědomí, a ti, jichž se dotkla jejich energie, to pocítí i na dálku.Až lidé dosáhnou dostatečně vysoké frekvence, dokážou se na lebky vyladit a přečíst soubory, které obsahují. Poznání obsažené v lebkách bylo pokládáno za tak důležité, že bylo uloženo do ametystové mistrovské lebky, jež nesla velice vysokou vibraci. Když se Atlantida potopila,, ametystová lebka byla dematerializována a vzata na vnitřní úrovně. Vrátí se teprve tehdy, až na to bude planeta připravena, protože kdybychom k ní měli přístup již nyní, za současného stavu vědomí, mohli bychom spáchat nesmírné škody. Všechny soubory pro tuto planetu od začátku času jsou vevysokofrekvenčním pásu ve SfinzeInformace z lebek byly do Sfingy umístěny rovněž. I ty bude možné číst na duchovní úrovni, až bude lidstvo připraveno se na to vyladit. Když Atlantida procházela úpadkem, kněžky vzaly křišťálové lebky svých kmenů s sebou do nových míst, která byla pro přeživší připravena. Tam byly schovány, dokud neuzraje čas. Dosud se vynořila pouze jedna.

Mayská lebka

Lebkou, která již byla objevena, je lebka mayská, známá jako lebka lásky, obdařená moudrostí kmene, který vedla Afrodíté. Pocházela z Venuše, planety lásky, a její lidé rozuměli pohybům Venuše. Když ty, kteří přežili, přivedla do Jižní Ameriky, stali se Mayi, kteří z Atlantidy přinesli své poznání o astronomii a matematice. Z tohoto důvodu měli specifické informace, které jim umožnily vypočítat mayský kalendář, zachycující období od roku 3114 před naším letopočtem až do roku 2012 našeho letopočtu, a to s neuvěřitelně přesnými předpověďmi. Jejich poznání jim umožnilo vystavět devítistupňové pyramidy, které jsou dokonale zaměřené ke hvězdám. Každý z těchto devíti stupňů vyjadřuje transformační krok lidstva od začátku časů a každý úsek nám přesně napovídá, kde se vyskytuje planetární vědomí – a to až do roku 2012. Tyto pyramidy jsou vesmírnými počítači, které jsou navrženy tak, aby se aktivovaly v roce 2012 energií z hvězd. Ty pak probudí síly dosud dřímající v lebkách. Každý z mayských chrámů a jejich přilehlé okolí byly naprosto soběstačné. Informace, které si Mayové donesli z Atlantidy, byly nejen esoterické, ale také praktické, takže přesně věděli, jak pěstovat plodiny nejen konvenčním způsobem, ale také metodami, ke kterým nemá současné vědomí přístup.

Dávní Mayové si ve svém vědomí uchovali moudrost Zlatého věku Atlantidy. Avšak toto poznání, které astronomové a astrologové tehdy měli a částečně mají i dnes, se dalo rovněž využít k temným účelům. Mohli například druhým užkodit tím, že si vypočítali nejvýhodnější okamžik na útok. Protože byli Mayové napadáni mnohými kmeny, jejichž vědomí bylo natolik nízké, že tuto moudrost nedokázali využívat moudře, rozhodli se tuto planetu opustit. Prošli procesem vzestupu a vzali s sebou moudrost Atlantidy, avšak kromě posvátných souborů uchovávaných v křišťálových lebkách. Mayové se domnívali, že svoji oblast zanechali zabezpečenou a dobře nabitou energií. Chtěli, aby to bylo místo, kam by lidé mohli docházet na delší čas a vstřebávat do sebe vysokofrekvenční energii, kterou by pak vzali s sebou nazpátek domů. Věřili, že to umožní udržet kontinent v míru a stranou od vlivu vnějšího světa. Vědomí těch, kdo zůstali v okolních oblastech, však rychle klesalo. Bytosti z Venuše tam chtěly přijít, aby tento trend zvrátily, ale všeobecná temnota na planetě jim přístup zablokovala.

Po debatě na vnitřních úrovních se Intergalaktická rada rozhodla, že uvolní mayskou lebku s vírou, že se tím zvrátí klesající trend na Zemi a rozpustí energie válek, které nad světem visely jako temný mrak.

A tak byla mayská lebka, obsahující úžasné informace, uvolněna, a my jsme k těmto informacím získali přístup a začali je chápat v roce 1927. Anna Mitchell-Hedgesbyla mladá dívka, která pomáhala svému otci archeologovi při vykopávkách ztracených mayských měst v deštném pralese na místě dávných ruin zvaných Lubaantum, v dnešním Belize. Pod jedním oltářem nalezla lebku, kterou měla ve svém držení až do své smrti. Nyní o ni pečuje Bill Homann.

Incká lebka

Thóth, později známý jako Hermés Trismegistos, byl veleknězem, který s sebou vzal křišťálovou lebku z Atlantidy do Peru. Učil, že v každé živé bytosti ve vesmíru vládne harmonie a vzájemná korespondence, včetně pohybu planet, přílivů a odlivů, různých proudů, zvířat, rostlin, krystalů a vůbec všeho. Celý vesmír reaguje na určité melodie a kombinace tónů, které jsou vyladěny na stejnou stupnici. Když jsou tóny správné, nastává dokonalá rovnováha a nastává uzdravení. Toto nesmírné a podrobné poznání je obsaženo v incké křišťálové lebce a postupem času přinese naprostý soulad. Dojde k léčení světa přírody, zvířat i lidí, a to ve chvíli, jakmile se k této lebce lidé dostanou a dosáhnou dostatečně vysokého vědomí, aby jí porozuměli a začali ji využívat. Když Atlanťané dorazili do Jižní Ameriky, stali se inky, kteří vystavěli mocný interdimenzionální portál Machu Picchu. Stejně jako Mayové věřili i nanebevzatí kněží, že zanechali portál pod ochranou. Esoterická tajemství Machu Picchu popisuji v prvním románu trilogie The Silent Stones (Mlčící kameny).

Křišťálová lebka přenesená z Atlantidy do Peru tam bude objevena před rokem 2012 skupinou, která se stane jejím skutečným opatrovníkem. Poznají ji, a protože si budou vědomi možných důsledků její síly, budou ji držet v bezpečí a soukromí jako svátost. I když lidé v širším okruhu nebudou o lebce z Peru vědět, přesto bude mít všude vliv na vědomí vyzařovanou moudrostí a světlem, čímž pomůže pozdvihnout energii pro rok 2012. Někteří citliví lidé dokážou zachytit světlo, které lebka vyzařuje, a budou schopni využít duchovních informací a poznání v ní ukrytých. Po roce 2032 bude většina světa využívat Thóthovy moudrosti, aby si udržela dokonalé zdraví a napomáhala udržení zdraví i zvířatům a rostlinám.

Další křišťálové lebky

Byly nalezeny i další křišťálové lebky. Ty však nepocházejí z Atlantidy, ale bylyvytvořeny mágy kmene, který opustil Atlantidu a odebral se do Egypta pod vedením velekněze Ra. Tyto lebky jsou naprogramovány informacemi, jež nejsou tak čisté nebo úplné, jako jsou lebky originální. Do roku 2032 bude objeveno šest původních lebek a mírně ovlivní duchovní vědomí ve světě. Je možné o těchto lebkách meditovat a požádat o přístup k informacím, s nimiž byste mohli pomoci světu.

CVIČENÍ: Meditace s křisťálovými lebkami

1. Najděte si místo, kde budete moci spočinout v klidu a nikým nerušeni.

2. Zapalte svíci a věnujte ji své vizi nebo službě světu.

3. Několik minut s výdechem relaxujte, dokud nebudete zcela uvolněni.

4. Požádejte o spojení s jednou křišťálovou lebkou a představujte si, jak vás s ní spojuje stříbrné vlákno.

5. Soustřeďte se na své třetí oko. Můžete vidět barvy nebo mít nějaké pocity, případně si vůbec nemusíte nebýt vědomi toho, že se vám lebka otvírá.

6. Můžete získat náhlý vhled nebo mít příjemný pocit spojení s vyšší moudrostí. Také se může stát, že se k vám příslušné informace dostanou později.

7. Až dokončíte meditaci, křišťálové lebce poděkujte.

8. Vraťte se do plného stavu bdělosti.