DIANA COOPER-2012 BUDÍČEK LIDSTVA

15.11.2011 17:54

 

Hojnost znamená plout životem v proudu lásky a štěstí, úspěchu a prosperity, a vědět, že tento proud bude ve vašem životě napořád, a že jako milované dítě vesmíru si to zasloužíte. Náboženství v celé historii propagovala nedostatek sebeúcty, aby si zajistila moc. To ochuzovalo ducha a vedlo k povědomí chudoby a víry v nedostatek. Duchovní lidé ale vědí, že žijeme ve vesmíru hojnosti, kde je všeho dost pro každého. Do roku 2032 vyšší frekvence hojnosti zahltí frekvence nižší, které jsou plné strachu a obav.

Klíče k hojnosti a manifestaci

1. Síla požádat

Andělé jsou vždycky s vámi, pomáhají vám, vytvářejí synchronicity, otevírají dveře a našeptávají vám, kudy vede nejlepší cesta vpřed. Musíte je však o to požádat. Do vaší svobodné vůle se nemohou vměšovat, takže vám ani nemohou přinést to, oč nepožádáte.

2. Manifestace ve třetí dimenzi

Když se na něco soustředíte bez pochybování či úhybných manévrů, musí to vyjít.Aktivujete tím duchovní zákon manifestace nebo zhmotňování, ovšem pokud to není pro nejvyšší dobro, vytváříte tím karmu, neboť to není planetě ku prospěchu. Ve světě třetí dimenze se lidé soustředí na to, co chtějí, a nikoli na to, co potřebují. To znamená, že svoje třetí oko používáte k soustředění se spíše na své tužby než na nejvyšší dobro. To vás blokuje a zdržuje od osvícení a vzestupu. To až donedávna nebyl problém, protože jen několik lidí chápalo sílu manifestace. Nyní, když vyšlo mnoho knih o manifestaci ve třetí dimenzi, to dělají mnozí a do takové míry, že to začíná zdržovat pokrok planetyŽádejte o nejvyšší dobro a pak poproste archanděla Michaela, aby přeřízl všechna pouta. Žádáte-li o něco pro nejvyšší dobro, pak se andělé radují, že vám to mohou přinést – anebo vám mohou přinést dokonce i něco lepšího.

3. Manifestace v páté dimenzi

V páté dimenzi vás zajímá výhradně to, co slouží Všemu, co je. Takže od toho se odvíjejí všechny vaše žádosti. Pokud to není k největšímu prospěchu všech, rádi to necháte být. Na úrovni tohoto čirého proudu vědomí jsou všechna zhmotnění ku prospěchu všech. Pak vaše soustředěnost přináší prosperitu a hojnost všeho druhu v souladu s Božím plánem. Pokud to děláte tímto způsobem, nevytváříte žádnou karmu.

4. Odpojte se nebo povzneste nad kolektivní nevědomá přesvědčení

Přesvědčení udržovaná v kolektivním nevědomí jsou jako šedivý mrak plný lepkavých pavučin, které se zachytávají každého, kdo žije ve třetí dimenzi.

Jedinci, rodiny, komunity i státy jsou do nich zapletené, že nedokážou vidět Boží světlo, ani nedokážou zaujmout pohled z vyšší perspektivy. Všichni vidí tutéž nižší realitu. Kolektivní vědomí je naplněné vztekem, vinou, nedostatkem důvěry a strachem. Největší je strach z nedostatku financí a nedůvěra v to, že se vesmír o nás postará. Abychom byli připraveni na příchod nového Zlatého věku, je čas odstřihnout všechna spojení s kolektivním vědomím a nahradit je světlem archanděla Rafaela, anděla hojnosti, nebo vědomím páté dimenze.

5. Otevření se hojnosti, prosperitě a lásce

Představujte si to, co chcete, a nedělejte si starosti s tím, co nechcete. Odpor hojnost blokuje. Hovořila jsem s jednou ženou, která neměla ráda svého šéfa a nedokázala o něm říci jediné dobré slovo. Když přišla řada na povýšení, tak ji stále přeskakoval, i když v práci byla velmi dobrá. Napadlo mě, že si blokuje své dobro. Nerozuměla síle svých myšlenek a já jí vysvětlila, že jejího šéfa energeticky blokují, a on se od ní přirozeně odvrací. Doporučila jsem jí, aby si představovala, jak ho zve do své kanceláře, ale jí se to moc nezdálo. Ani za týden nedošlo k žádné změně. Milovala jednorožce a najednou ji napadlo, že by si mohla představit, jak na jednom z nich její šéf přijíždí do práce. To dokázala. Denně si poctivě představovala, jak na jednorožci vjíždí do místnosti. Viděla se, jak se na něj usmívá a vítá ho květinami. Zafungovalo to jako kouzlo. Její energie vůči němu se změnila, a on ji během dvou týdnů povýšil. Takže se přestaňte bránit a soustřeďte se stále jen na to, co chcete.

6. Vyjasnění si dalšího kroku, účelu nebo záměru

Pokud si něco chcete přivolat do života, je důležité, aby bylo jasno, co to je. Pokud si nejste jisti, v tichosti se posaďte a požádejte archanděla Gabriela, aby vám to pomohl najít. Můžete poprosit svého ducha, aby ho navštívil v jeho archandělském sídle na hoře Shasta v Kalifornii, když budete spát, a požádal ho o ujasnění věcí. Může se stát, že to budete potřebovat udělat vícekrát, ale až se vám dostane ujasnění, můžete dále pokračovat s jistotou.

7. Spojení s energií duše

Pokud toužíte být kuchařem a pracujete v kanceláři, nemůžete žít v hojnosti, protože nejste sladěni se svou nejvyšší pravdou. Když žijete v hojnosti, děláte práci, která vás naplňuje radostí. Důvod, proč se ekonomika hroutí, spočívá v tom, že planeta nabírá na duchovní rychlosti a všechna kolečka musí pracovat v součinnosti. Takže se světové ekonomiky, banky, finanční úřady a velké obchodní společnosti musí přeladit na rychlejší frekvence, aby se tak stalo. V současné době neslouží nejvyššímu dobru.

8. Prohlaste, že si zasloužíte hojnost

V okamžiku, kdy uvěříte, že si ji zasloužíte, začnete k sobě hojnost automaticky přitahovat. Když něco dostanete, ale hluboko uvnitř nevěříte, že si to zasloužíte, tak to z vašeho života zase zmizí. Takže si neustále opakujte, že si to zasloužíte.

9. Osvícení

Osvícení je skutečnou cestou k hojnosti. Jakmile se z vašeho třetího oka stáhnou závoje iluzí, získáte schopnost prohlédnout a soustředit se. Vaše frekvence se vyladí na pátou dimenzi a vy si budete moci zhmotňovat svoji vyšší realitu. Klíče k osvícení najdete v kapitole 37.

CVIČENÍ: Vizualizace k přivolání hojnosti

1. Najděte si pohodlné a klidné místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni.
2. Zavolejte si archanděla Gabriela. Až kolem sebe pocítíte jeho bílé světlo, v duchu ho požádejte o očistu a jasnost. Chvíli poseďte v klidu a přijímejte od něj světlo.
3. Před vámi se rozprostírá úžasná spirituální hora. Všímejte si, co vás zadržuje. Vina, strach, zlost nebo něco jiného, to všechno se může objevit jako šedivé koule, pevně k vám připoutané.
4. Odstřihněte je a přeměňte ve fialový plamen se zlatým a stříbrným zabarvením.
5. Jak stoupáte bez námahy vzhůru, začněte procházet tmavým mrakem kolektivního nevědomí. Všímejte si lepkavých pavučin, které se kolem vás ovíjejí. Je v nich s vámi lapeno plno dalších lidí.
6. Požádejte archanděla Michaela, aby tato mazlavá vlákna odřízl. Až to udělá, budete se konečně cítit volní.
7. Pak vás archanděl Gabriel dovede ke krásnému hřmícímu vodopádu s bílými vodami, abyste se očistili. Nechte je po sobě proudit a důkladně se umyjte.
8. Nyní se mraky stáhly a vy vidíte na vrcholek hory, ozářený sluncem.
9. Před vámi se rozprostírá cesta zalitá zlatým sluncem. Představujte si, jak po ní vy i mnozí další kráčíte ruku v ruce.
10. Na vrcholu na vás čekají andělé. Jste v páté dimenzi a všechno je plné světla. Představujte si to, co chcete pro nejvyšší dobro.
11. Poděkujte archandělům za jejich pomoc. Pak se pomalu vraťte do tohoto světa a otevřete oči. Energii hojnosti si přinášíte s sebou.

CVIČENÍ: Zhmotňování hojnosti

1. Rozhodněte se, co byste rádi zhmotnili pro nejvyšší dobro.
2. Hovořte k někomu druhému, a pokud nikoho takového nemáte, najděte si příjemné a klidné místo a hovořte nahlas o samotě.
3. Představte si, že uplynulo půl roku. Abyste se lépe zkoncentrovali, vyslovte název příslušného měsíce.
4. Přestavujte si, jak se vám všechno, oč jste žádali, zhmotnilo a vyskytuje se to již ve fyzické realitě.
5. Nadšeně o tom mluvte, jako by těch šest měsíců již uplynulo, a vám se zhmotnilo vše, co jste si přáli. Toto cvičení pomáhá sladit vaši vibraci s vibrací toho, co chcete.

CVIČENÍ: Zhmotňování hojnosti pomocí balonku

1. Nakreslete si zlatý, modrý nebo růžový balonek upevněný na provázku.
2. Do něj vepište, co byste chtěli, aby se vám zhmotnilo.
3. Pod to napište: “Toto nebo něco lepšího se nyní zhmotňuje pro nejvyšší dobro všech.”
4. Nakreslete velké modré nůžky a přestřihněte jimi provázek. Modrá představuje archanděla Michaela, který odstřihuje vaše připoutání k manifestovanému cíli.
5. Představte si, jak váš balonek stoupá vzduchem a andělé jej odnášejí do vyšších říší.

Tento balonek hojnosti je velice mocný; viděla jsem anděly a jednorožce, jak tyto balonky vynášejí vzhůru, aby získaly co nejvíce energie.

Kapitola čtyřicátá

Důležitost čísel

V období Zlaté Atlantidy zpřístupnil archanděl Metatron vědu o číslech pocházející od Zdroje. Poučil lidstvo, že každé číslo má silný vesmírný vliv. Čísla jsou kosmickou energií. Každé nese jedinečnou vibraci, která vás při spojení s ní ovlivní.

Číslo 9 je například energetickou koulí, která obsahuje frekvenci umožňující ukončení nebo završení. Takže pokud bydlíte v domě s tímto číslem, jste automaticky vyladěni na vysílání stanice čísla 9. Když budete v tomto domě bydlet, bude to mít obecný dopad na svazování uvolněných konců, léčení vztahů, nebo dokonce na čištění minulých životů, a to aniž byste si toho byli vědomi. Můžete prožívat i spokojenost, předcházející novému hledání.

Pokud je číslo vašeho domu 28, tyto dvě číslovky sečtěte. 2 +8 = 10. Destíka se zredukuje1 + 0 = 1. Váš domov je tedy ovlivňován vesmírnou vibrací čísla 1, číslem nových začátků nebo stavem individuality a jedinečnosti. S daty narození se zachází stejněcož je důvodem, proč si před inkarnací vaše duše tak pečlivě vybrala datum vašeho narození a dohlížejícího archanděla. Budete totiž na jedno z těchto kosmických čísel po celý život vyladěni a takové číslo vás bude tudíž celkově ovlivňovat. Když se někdo narodil například 21. 3. 1950, pak se tato čísla sečtou (2 + 1 + 3 + 1 + 9 + 5 + 0 = 21) a pak znovu( 2 + 1 = 3). Bude tedy pod vlivem vesmírného čísla 3.

I písmena vašeho jména jsou spojena s určitými čísly, takže to, jak se jmenujete, má na vás hluboký vliv. Vaši rodiče, většinou matka, obdrželi vaše jméno již předtím, než jste se narodili, od vaší duše. Je proto téměř nepravděpodobné, že byste měli nesprávné jméno.

Vliv základních čísel

Číslo 1: Toto číslo má vliv na nové začátky, nebo vám může pomoci v tom, abyste se stali Alfou, prvními, jedinečnými individualitami.

Číslo 2: Dvojka vás podporuje ve spolupráci s druhými, nebo abyste pracovali ve dvojicích či si vyhledali druha duše.

Číslo 3: Trojka je velmi duchovní číslo, které vás ovlivňuje energií svaté trojice. Pomáhá v upevnění stability, abyste se dokázali uzemnit a otevřít duchu.

Číslo 4: Čtyřka má vliv na pevnost. Naznačuje, že budete své sny a naděje zakládat na pevných základech nebo hledat spravedlnost a být praktičtí.

Číslo 5: Pětka vibruje na úrovni moudrosti a může vám pomoci stát se vizionáři. Pomáhá hledat v životě expanzi.

Číslo 6: Toto číslo přináší vliv společenskosti a na nejvyšší úrovni hledání duchovní komunity a bezpodmínečné lásky.

Číslo 7: Sedmička vás ovlivňuje v tom, abyste se stali mysliteli, využívali logiku a současně se otevřeli spirituálnímu poznání vyššího vědomí.

Číslo 8: Osmička je číslo nekonečna. Přináší nekonečné možnosti a má největší vliv na transformaci světa.

Číslo 9: Vliv devítky vás povolává k duchovním vizím, osvícení a Božské moudrosti. Pomáhá završit studium v konkrétní oblasti.

Určitá mistrovská čísla jsou ve své podstatě celistvá a žádné číslice se u nich nesčítají. Tato zvláštní čísla nesou mocnou vibraci, kterou vás vesmír zve, abyste si jí všímali a jednali podle ní. Mají pro vás silné poselství. Vaši průvodci a andělé zajistí, abyste si jich všimli.

Mistrovská čísla

Číslo 11:
Toto je číslo mistrovství a vyzývá vás, abyste přešetřili situace a vztahy, které se ve vašem životě objevují. Převezměte zodpovědnost za to, že jste si je vytvořili. Pak je můžete změnit, budete-li si to přát.

Číslo 22:
Dvaadvacítka je číslo mistrovského stavitele, jinými slovy vám naznačuje, že je čas začít si spoluvytvářet život takový, jaký jej chcete mít. Takže pracujte na pozitivní manifestaci své vize.

Číslo 33:
Číslo kristovského vědomí. Pokud se vám toto číslo objevuje, dává vám tím vesmír najevo, abyste pracovali s kristovským světlem.

Číslo 44:
Toto je vibrace Zlaté Atlantidy a vyzývá vás, abyste ve svém životě projevovali energii Zlaté Atlantidy. Žijte tak, jako žili tenkrát, v páté dimenzi, v harmonii a spolupráci s ostatními, s úctou ke všem životním formám.

Číslo 55:
Vibrace Metatrona. Zve vás k povznesení se nad světské postoje a spolupráci s Metatronem na vyšším osvícení. Myslete na to, že jeho barva je zlatě oranžová, začněte se na něj vylaďovat a naslouchejte jeho poselstvím.

Číslo 66:
Přijměte svoji roli vesmírné bytosti. Když vidíte toto číslo, je vám tím připomínáno, že nejste pouze malou osobností na planetě Zemi. Jste velkou vesmírnou bytostí a dokážete ovlivnit nebesa.

Číslo 77:
Toto je nebeská vibrace. Zve vás, abyste žili se svým vyšším já v sedmém nebi, čili abyste trávili co nejvíce času ve spojení se Zemí, anděly a mistry, stejně jako s vesmírem. Je voláním po vyšším osvícení.

Číslo 88:
Toto číslo je vibrací vaší Přítomnosti JÁ JSEM neboli monády, což je vaše původní Božská jiskra. Toto číslo vás vyzývá, abyste splynuli s věčnou láskou své Přítomnosti JÁ JSEM.

Číslo 99:
Zvládli jste pozemské lekce.

Když uvidíte nějaké číslo třikrát, význam je tentýž, pouze na vyšší vibraci. Napříkladčíslo 333 vás vyzývá k práci s kristovským vědomím, ale na vyšší úrovni.

Když jsem psala tuto stať, partnerka jednoho mého přítele byla právě v nemocnici, protože se připravovala porodit. Andrew Brel, tehdy nastávající otec, je hudebníkem. Jejich dítě, syn, se narodilo 28. května 2009. Intuitivně jsem ta čísla sečetla: 28 + 5 + 11 rovná se 44, což je vibrace Zlaté Atlantidy. Když jsem to Andrewovi řekla, jenom zalapal po dechu. K přípravě na porod vybral hudbu z několika alb. Avšak jeho přítelkyně trvala na tom, aby hráli stále dokola jedno jediné. Bylo to zrovna Andrewovo nové CD s hudbou “Zlaté Atlantidy”, takže Byron se doslova narodil do vibrace Zlaté Atlantidy.

Pak jsem si uvědomila, že se číslo 28 obvykle ještě sčítá, takže by to bylo 2 + 8 + 5 + 2 + 9 = 26 = 2 + 6 = 8, číslo nekonečna umožňující pomoc při vytváření světové transformace. Napadlo mě, že bych se mohla poradit se svým průvodcem Kumekou, který mi potvrdil, že Byron byl v době Zlaté Atlantidy neobyčejně velkým nositelem světla a síly a že se nyní inkarnoval, aby tuto energii otevřel světu. Možná ho v dětství hodně ovlivní právě osmička. Později, jak bude růst, převezme postupně vládu posvátné číslo 44, takže bude moci vkročit do své skutečné síly a autority. Když mě zkontaktoval Metatron, začala jsem si všímat, kolik aut v mém okolí má na poznávací značce 55. Bylo to docela zvláštní, protože jsem si toho předtím nikdy nevšimla. Díky digitálním hodinám přitahují mnohonásobná čísla pozornost čím dál většího množství lidí, a některá z nich jsou nezvykle mocná. Ve skutečnosti je používá duch jako tiché volání od vesmíru k probuzení.Informace o tom mi poskytl Kumeka.

03:03 – věci se teď pro vás dají do pohybu;

04:04 – je čas upevnit svůj projekt a nechat se nést na jeho křídlech;

06:06 – sežeňte si pomoc a možnosti spolupráce, které právě potřebujete;

07:07 – pohlédněte na to, co právě děláte, z vyšší perspektivy;

08:08 – věřte probíhajícímu procesu a následujte svoje vedení;

09:09 – nějaká etapa právě nyní končí;

10:10 – něco nového zrovna začíná, tak se na to připravte;

11:11 – věští nové začátky na vyšší úrovni. Toto číslo bylo do kolektivního vědomí zadáno již před dávnými věky, a právě v 11:11 začnou v kosmických okamžicích Zemi zaplavovat nové vyšší vibrace;

12:12 – číslo učednictví, které vám naznačuje, abyste ve svém duchovním životním stylu nastolili disciplínu;

13:13 – přijměte to, kým jste, a buďte moudrým vůdcem;

14:14 – připravte se na návrat kristovského světla.

Pokud uvidíte čísla zdvojená, zdvojuje to jejich vliv i energii. Pokud je uvidíte třikrát, pak jejich důsledek bude trojnásobný. Každá hvězda nebo planeta má svoje vesmírné číslo a všechny dohromady vytvářejí harmonickou tapisérii. Země má například číslo 3.

1. Sírius a Slunce;
2. Plejády;
3. Země;
4. Merkur;
5. Mars a Andromeda;
6. Mléčná dráha, Venuše a Jupiter;
7. Orion a Andromeda;
8. Neptun;
9. Saturn a Luna;
(Povšimněte si, že Andromeda vibruje na číslech 5 a 7.)

Do roku 2032 bude skutečný potenciál vlivu čísel všeobecně uznávaný. Již je čas začít přijímat energii z hvězd a planet tím, že budeme uctívat jejich čísla. Čísla a s nimi korespondující čakry, umístění na planetě, galaktické spojení a archandělé

Číslo / Čakra / Umístění na planetě / Galaktické spojení / Archanděl
1 / Zemská hvězda / Londýn / Sírius a Slunce / Sandalfon
2 / Základní / Poušť Gobi / Plejády / Gabriel
3 / Sakrální / Honolulu / Země / Gabriel
3 / Pupeční / Fidži / Země / Gabriel
4 / Solar plexus / Celá Jižní Amerika / Merkur / Uriel
5 / Srdeční / Glastonbury / Andromeda a Mars / Samuel
6 / Kosmické srdce / Guatemala / Venuše /
6 / Krční / Luxor / Mléčná dráha/ Michael
7 / Třetí oko / Afghánistán / Andromeda a Orion / Rafael
8 / Všechny čakry / / Neptun / Azariel
9 / Korunní / Machu Picchu / Saturn a Luna / Jofiel
10 / Příčinná / Tibet / Duchovní aspekt Síria / Christiel
11 / Hvězda duše / Agra v Indii / Alcyon / Mariel
12 / Hvězdná brána / Arktida / Spojená s energetickým seskupením v Plejádách, jež je propojeno červí dírou s přístupem ke Zdroji / Metatron

Pokud se zmiňuji o dvou galaktických spojeních, pak to první je silnější a vliv toho druhého je o něco slabší.