KYBALION

UVEDENÍ DO KYBALIONU

  UVEDENÍ DO KYBALIONU „Ústa moudrosti jsou zavřena, s výjimkou uší Porozumění."—Kybalion Ze starého Egypta pochází esoterní a okultní nauky, které významně ovlivnily filosofie všech ras a národů. Egypt, domov pyramid a Sfingy, byl rodištěm skryté moudrosti a mystických nauk. V...

SEDM POSVÁTNÝCH TAJEMSTVÍ MANIFESTACE

  1. KAPITOLA SEDM POSVÁTNÝCH TAJEMSTVÍ MANIFESTACE HERMOVA POSVÁTNÁ UČENÍ se v Kybalionu dělí na sedm vzájemně propojených principů. Tyto principy se běžně studují v chronologickém pořádku, protože jeden vychází z druhého. Některé z těchto principů vám mohou připadat povědomé,...

MENTÁLNÍ ALCHYMIE

  2. KAPITOLA MENTÁLNÍ ALCHYMIE BEZ OHLEDU NA TO, co se děje ve vašem životě, co byste z něj chtěli eliminovat, bez ohledu na to, co byste chtěli přitáhnout nebo vytvořit... můžete toho dosáhnout rychle. Jeden z důležitých aspektů Božské magie se týká procesu transmutace. Ve...

PRINCIP MENTALISMU

  3. KAPITOLA PRVNÍ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP MENTALISMU VESMÍR A VŠECHNO V NĚM neustále roste, pohybuje se a mění se. Nic není trvalé a neměnné, kromě změny samotné. Vlastní síla, která pohání toto nepřetržité tvoření se nazývá VŠECHNO. Je to vše, co je, a proto je nekonečné a...

MENTÁLNÍ VESMÍR

  4. KAPITOLA MENTÁLNÍ VESMÍR KYBALION ZEVRUBNĚ ZKOUMÁ POVAHU vesmíru a používá přitom Hermův způsob deduktivního uvažování „Jak nahoře, tak dole". Hermetismus učí, že pokud porozumíte jedné rovině existence, můžete porozumět i všem   ostatním rovinám. Takže závěry...

BOŽSKÝ PARADOX

  5. KAPITOLA BOŽSKÝ PARADOX TATO KAPITOLA POJEDNÁVÁ o paradoxu, že hmota je iluzorní i skutečná zároveň. Vtip spočívá v umění těšit se z materiálního světa, a neztratit se přitom v jeho iluzích. V Kybalionu se uvádí Božský paradox, totiž že „přestože Vesmír není, stále je"....

„VŠECHNO" VE VŠEM

  6. KAPITOLA „VŠECHNO" VE VŠEM PO PROZKOUMÁNÍ PARADOXNÍHO VESMÍRU studuje Kybalion jako svůj další předmět Stvořitele, přičemž používá opět stejného hermetického deduktivního uvažování: „Jak nahoře, tak dole". Když spisovatel vytvoří nějakou postavu (jako je například...

DRUHÝ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP SOUVZTAŽNOSTI

  7. KAPITOLA DRUHÝ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP SOUVZTAŽNOSTI PO POLOŽENÍ ZÁKLADŮ, jimiž bylo důkladné zkoumání povahy mentálního Vesmíru a VŠEHO, nabírá Kybalion rychlost. Až dosud Kybalion překládal fascinující filosofickou diskusi, aniž by uváděl mnoho praktických rad...

TŘETÍ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP VIBRACE

  8. KAPITOLA TŘETÍ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP VIBRACE HERMES UČIL, že všechno se neustále pohybuje a nic nezůstává v klidu, už dlouho před tím, než to potvrdily mikroskopy. Právě vibrace vzájemně odlišují roviny souvztažnosti, o nichž se mluvilo v předchozí kapitole. VŠECHNO...

ČTVRTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP POLARITY

  9. KAPITOLA ČTVRTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP POLARITY PRINCIP POLARITY by bylo možno rovněž nazvat „Principem praktičnosti", protože nabízí velice praktický nástroj pro život, pro manifestaci, uzdravení a praktikování Božské magie. První tři principy pojednávaly o tom,...

PÁTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP ! PRINCIP RYTMU

  PÁTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP ! PRINCIP RYTMU PRINCIP RYTMU SPOJUJE Principy souvztažnosti, vibrace a polarity. Podle tohoto principu se vše pohybuje jako kyvadlo, nahoru a dolů, od jednoho pólu k druhému, jak o tom pojednávala předchozí kapitola. Cyklus života ilustruje tyto rytmy...

ŠESTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP PŘÍČINY A NÁSLEDKU

  11. KAPITOLA ŠESTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP PŘÍČINY A NÁSLEDKU PODLE PRINCIPU PŘÍČINY A NÁSLEDKU se nic neděje náhodou. Všechno ve Vesmíru má určitelnou příčinu. Pokud se zdá, že se něco stalo náhodou, znamená to pouze, že tato příčina je nepoznaná. Příčiny nejsou tvůrci...

SEDMÝ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP RODU

  12. KAPITOLA SEDMÝ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP RODU KDYŽ HERMETICI POUŽÍVAJÍ POJMU ROD, mluví o mužské a ženské energii, které se spojují, aby vznikl určitý projev neboli manifestace. Rod nemá nic společného s tělesnými pohlavními znaky. Každý člověk, věc a situace má mužskou i...

HERMETICKÉ AXIOMY

  HERMETICKÉ AXIOMY Kybalion nabízí filosofický i praktický pohled, který vám může pomoci při jakémkoli snažení. Sedm principů pomáhá zmapovat teritoria emocí, zdraví a materiálního aspektu života. Čím více tyto principy zkoumáte, tím víc jejich příkladů vidíte v běžných situacích....