ZÁKON VIBRACÍ A POLARITY

16.11.2011 16:47

 

Tento zákon říká: Všechno se pohybuje, všechno neustále vibruje v nesčetném množství různých vibrací, které dohromady tvoří individuální a jedinečný celek.

 

     Energie a hmota jsou jen projevy vibrací různých frekvencích. Ve hmotě, která je zdánlivě pevná, molekuly kmitají neustále. Tak je tomu i u světla, tepla a energie.

 

     Každá myšlenka, každý pocit, každá vůle jsou provázeny vibracemi různých frekvencí a působí podle své síly a vnitřního obsahu. Vědomí má jinou vibraci než myšlenky nebo pocity. Nemáme tedy co do činění pouze s jednou vibrací, nýbrž s mnoha. Každé vibraci odpovídá tón, barva, tvar apod.

 

     Všechno něco ovlivňuje a je něčím ovlivňováno. Každá vibrace je proto též příčinou a současně důsledkem předcházející příčiny. Na světě tedy neexistuje absolutní klid. Všechno kmitá, vibruje, pohybuje se – prostě žije!

 

 

Zákon polarity

 

     Každý jev na tomto světě má dvě strany. Všechny zdánlivé protiklady jsou podle své podstaty identické, jen se liší stupněm svého výrazu. Oblast ležící mezi těmito dvěma stranami je jen jedna. Jakmile dojdeme k pochopení, poznáme jednotu mezi oběma póly. Zdánlivá dualita se vytratí a my budeme opět v souladu sami se sebou, s životem, s veškerým stvořením.

 

    Tím, že změníme vibrace svého vědomí, změníme svůj „postoj“.  Pozitivní pól má vždy vyšší vibrace. Zvýšením vibrací svého vědomí změníme sami sebe i celý svůj život. Díky zákona rezonance budeme  přitahovat jiné osoby, zážitky, jiné životní okolnosti. Změníme také lidi, s nimiž se setkáváme.

 

     Povzneseme-li se duchovně k vyšší úrovni vědomí, vyvoláme tím odpovídající reakci na nižší úrovni. Jestliže se nadále držíme na vyšší úrovni, nemůže nás pak tato protireakce dostihnout. Tím se cílevědomě vyvíjíme od pólu „já“ k pólu „já jsem“, ke svému pravému bytí.

 

     Cíleným a vědomým zvyšováním vibrací vědomí se staneme pánem svých vibrací, stejně tak jako svého zdraví, životních okolností, a tím i osudu.