TIBET

 

 

GEOGRAFIE TIBETU A TIBETSKÉ AUTONOMNÍ OBLASTI (TAO)

 

Poloha TAOObrazek

 

Směrem od jihu na západ hraničí Tibetská autonomní oblast s MyanmaremIndiíBhútánem aNepálem; hranice je dlouhá 4 000 km. Směrem od severu na východ pak sousedí s čínskými provinciemi Sin-ťiangČching-chajS’-čchuan a Jün-nan.

 

Historie TAO

 

 

Území autonomní oblasti tvoří něco přes polovinu celkové rozlohy historického Tibetu, který se od 13. století střídavě dostával do závislosti na Číně. Stejně tak velké oblasti Číny byly v minulosti opětovně pod vládou tibetských králů a tedy částí Tibetu. Roku1912 se území zhruba v rozsahu moderní autonomní oblasti opětovně osamostatnilo, roku 1950 však byl tento novodobý tibetský stát násilně obsazen aanektován komunistickou Čínskou lidovou republikou. Oficiálně byla Tibetská autonomní oblast vyhlášena až v roce 1965.

 

Demografie TAO

 

 

Upozornění: Následující informace v odstavci demografie TAO pocházejí z čínských zdrojů a nelze je nezávisle ověřit.

 

 

Z celkového počtu 2 740 000 obyvatel provincie Tibeťané tvoří asi 93 % populace; druhou nejvýznamnější etnickou skupinou jsou Chanové, kterých je asi 6 %. Ve zbylém 1 % jsou zastoupeny všechny ostatní národnostní menšiny, např. ChuejovéMonpové,Lhopové aj. Ze sčítání lidu dále vyplývá, že etnické skupiny nejsou rozmístěny rovnoměrně, když např. obyvatelstvo ve Lhase je tvořeno ze 63 % Tibeťany, 34 % Chany a ostatní národnosti jsou zastoupeny 3 %.Obrazek

 

Gramotnost dosahuje 59 % (1999) a míra urbanizace činí 27 %. Na jednoho lékaře připadá 478 obyvatel (2000). Je zde nejnižší příjem na hlavu ze všech čínských provincií a také se jedná o jediný region ČLR, kde průměrná délka života nepřekračuje 60 let (celostátní průměr je 69 let). Novorozenecká úmrtnost je zde dokonce jedenáctkrát vyšší než v Pekingu. Celková rozloha 1 228 400 km². Počet obyvatel (2004)2 740 000. Přírůstek obyvatelstva 1,86 % (ročně). Hustota osídlení 2,2 ob/km². HDPcelkový (2002) 21,15 M RMB, - z národního HDP 0,586 %, - HDP/os 7720 RMB, Administrativní status: autonomní oblast. Předseda: Qiangba Puncog. Oblastní výkonný tajemník KS Číny: Čang Čching-li.

 

 

 

 

 

Tibet

(území tibetsky

mluvících rodů a národů)Obrazek

 

 

Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul. Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Hlavní město: Lhasa. Rozloha: 2,5 mil km2.Počet obyvatel: přibl. 5 - 6 mil (podle nezávislých odhadů).Úřední jazyk: tibetština, čínština. Členění země: tři historické části Tibetu. 1) Ü-Cang - Centrální a střední Tibet včetně západního Tibetu Ngari.

2) Amdo - Severní Tibet, dnes přičleněn k čínské provincii Čching-chaj.

3) Kham - Východní Tibet, dnes přičleněn k čínské provincii S'čchuan

 

Vysvětlení symboliky tibetské vlajkyObrazek

 

 

Ve středu vlajky se nachází bílá zasněžená hora, který symbolizuje Tibet, často nazývaný Země obklopená zasněženými horami, nebo Střecha světa.

 

 

Přes tmavě modré nebe nad bílou horou se rozprostírá šest červených pásů, které zastupují šest původních kmenů (rodů, národů), které žily na území dnešního Tibetu a jsou považovány za předky Tibeťanů. Jsou to kmeny (rody, národy) Se, Mu, Dong, Tong, Du a Ra. Kombinace šesti červených pásů kmenů (rodů, národů) a šesti tmavě modrých pásů nebe symbolizuje nepřetržitou ochranu duchovních nauk a světského života černými a červenými buddhistickými ochránci. Na vrcholku hory je slunce se zářivými paprsky svítícími do všech směrů, které symbolizuje radost ze svobody, duchovní a materiální štěstí a blahobyt všech bytostí žijících v Tibetu. Vpředu na svahu hory stojí pár sněžných lvů s plápolající hřívou, kteří představují sjednocení duchovního a světského života. Krásný a zářící tříbarevný drahokam, který drží sněžní lvi, představuje tři buddhistické klenoty Buddhu, Dharmu a Sanghu. Červenomodrý drahokam ležící u nohou lvů představuje správné etické chování, které je založeno na deseti buddhistických ctnostech a šestnácti způsobech lidského chování. Žlutý lem na obvodu vlajky představuje čisté zlato jako symbol Buddhova učení zářící do všech světových stran a všech dob.

 

 

ÙTento text o tibetské vlajce byl se svolením autora převzat z portálu www.protibet.org

Malé Občanské Sdružení Tolerance (M.O.S.T.) Ostrava a Martin Srdce © 2006 – 2007

 

 

 

Obrazek

Nápis v tibetštině to říká jasně:

Tibet je nezávislý, patří Tibeťanům a Číňané by měli odejít.