ATLANTSKÁ CIVILIZACE

Atlantida

01.09.2014 19:05
V Atlantidě bylo obyvatelstvo složeno z bytostí jiných planet. Atlanťané svůj kontinent zničili prostřednictvím svobodné vůle. Byli to lidé, kteří namísto boží vůle uplatňovali svou vůli. Atlantida neměla pouze jeden počátek. Vznikla jako lidská civilizace na této planetě, ale byla také ovlivněna...

Atlantida a současnost

31.08.2012 12:00
    Atlantida a současnost Příčina pádu Atlantidy byla spirituálního podkladu. Destrukci Atlantidy způsobilo to, že lidé neměli jinou volbu, než se chovat dobře, a duše některých lidí volaly po širších možnostech volby. Duše lidí žijících pod vládou Atlantidy potřebovaly...

Ztracená Atlantida - skutečně existovala?

25.07.2012 18:08
    Ztracená Atlantida - skutečně existovala?   Příběhy vypráví o bohatém a překrásném impériu, které se ztratilo hluboko v moři a kde, jak stále mnoho lidí doufá, leží jeho pozůstatky čekající na objevení. Alespoň to nám tvrdí mýty o bájné Atlantidě. Pojďte se také...

Spící prorok – Edgar Cayce

25.07.2012 18:06
    Spící prorok – Edgar Cayce   Edgar Cayce předpověděl posun magnetických pólů, velké katastrofy v Americe, zabýval se Atlantidou a Lemurií. Léčil tisíce lidí.     Edgar Cayce bývá spojován s Atlantidou. Její hledači využívají jeho informace, které...

Edgar Cayce o Atlantidě

25.07.2012 18:04
    Edgar Cayce o Atlantidě   Spící prorok Edgar Cayce pronesl v transu mnoho výkladů, které se vracely do daleké minulosti. Předal nám také mnohé zajímavé informace o Atlantidě.   30.01.2012 19:46:43   Pravdu.cz   heartblue   Ostatní...

Výzkumy DNA potvrzují existenci Atlantidy

25.07.2012 18:02
    Výzkumy DNA potvrzují existenci Atlantidy   Genetický příběh plný záhad odpovídá jasnovidným informacím, které nám kdysi předal Spící prorok Edgar Cayce.     Někteří z obyvatel mýtické Atlantidy se někdy zhruba před 11.500 lety zachránili na okolních...

Atlantida podle Iva Wiesnera

25.07.2012 17:59
  Atlantida podle Iva Wiesnera   Ivo Wiesner patřil mezi atlantology, kteří systematicky zkoumají všechny dostupné prameny a jdou svou vlastní cestou. Výsledkem jeho alternativního bádání je obraz historie, která s oficiální vědou nemá téměř nic...

DVOJPAPRSEK

06.03.2012 09:26
  Náš Božský doplněk, též známý jako náš dvojpaprsek (twinflame), je uskutečněním našeho 5D, androgynního JÁ. V 5. dimenzi a výše neexistuje polarita.  Proto tam nejsou žádní “muži” a “ženy”. Všechny bytosti jsou svou přirozeností androgynní (oboupohlavní), ale mohou si...

LÉČENÍ S JEDNOROŽCI

06.03.2012 09:06
Pokud vaše duše trvá na tom, abyste fyzicky nebo psychicky onemocněli, protože je to jediný způsob, jakým pochopíte svou lekci, jednorožci to musí respektovat a poodstoupí od procesu léčení. V této době se ale nevyřešené záležitosti dostávají na povrch, aby byly rozpoznány a uvolněny, a proto...

JEDNOROŽEC

06.03.2012 09:04
Jednorožec je svítící bílý kůň s točivým světelným rohem vycházejícím ze třetího oka, čakry osvícení. Je to éterická bytost sedmé dimenze. Jednorožci přinášejí očistu a vhled pro lidi, kteří jsou připraveni poznat jejich (svou) krásu a čistotu. Jednorožci nás...

CHRÁM POSEIDONA

10.02.2012 16:37
Architektura. Chrám Poseidona. Chrámy ve 12 regionech. Pyramidy Hlavní město Atlantida bylo uspořádáno do kruhu. Kanály, které oddělovaly úseky souše, byly plné vody a řeky pramenící v horách a tekoucí přes pevninu. Stezky podél potoků nabízely příjemný odpočinek a stříkající...

PLEJÁDY

10.02.2012 16:19
  Plejády je mladá, otevřená hvězdokupa v souhvězdí Býka. Plejády jsou především spojovány s alternativním způsobemléčení. V minulých životech jste mohli být kněžkou s rozvinutým darem vnitřního zraku a vědomého snění. Je možné, že v současnosti pracujete multidimenzionálně...

PLEJÁDSKÉ SVĚTELNÉ KOMORY

10.02.2012 16:10
  Plejádské světelné komory   Světelné komory obklopují celé vaše tělo a auru různými barvami, frekvencemi a světlem, přičemž každá komora slouží k uzdravení a duchovnímu mistrovství. Tyto komory se užívaly v Atlantidě a Egyptě k vyrovnání energie, duchovnímu zapojení a...

DELFÍNI

02.02.2012 12:51
Delfíni Delfíni odedávna přitahovali člověka. Delfíni nám pomáhá najít vztah k emocím, které vyplouvají z podvědomí na povrch. Delfín je odpradávna symbolem svobody, volnosti, inteligence, přátelství, společenství, empatie, štěstí a radosti. Delfíni v lidech vzbuzují pocit přijetí a...

DRUHY LÉČENÍ

25.01.2012 18:55
  Druhy léčení   Spirituální léčení. Ve vesmíru je místo naplněné světelnou energií. Pokud se na něj napojíte, tato energie může být použita k uvolnění fyzických, mentálních, emočních a spirituálních bloků. Ti, kteří se na tuto frekvenci napojují, ji pouze nechávají sebou...

HUNA MODLITBA

22.11.2011 10:52
Huna modlitba Pokud si něco přejeme a důvěřujeme, že se to stane, už v tento moment se to manifestuje. Je to Zákon manifestace. Nicméně spousta lidí má ve svém podvědomí pochyby, strachy a limitující systémy přesvědčení, které blokují účinnost manifestace, proto byla z Atlantidy...

AKTIVACE 4.5.6. ČAKRY

22.11.2011 10:49
Aktivace srdeční, krční čakry a třetího oka Pátá čakra je uložena v oblasti krku a má královsky modrou barvu. Je to čakra komunikace a její stav ukazuje, jak pravdivě vyjadřujeme své pocity a čemu věříme. Pokud se bojíme říkat to, co si myslíme a zavděčujeme se ostatním, toto centrum si...

VELKÁ SVINGA V GÍZE

22.11.2011 10:45
  Síň Záznamů je uložena pod pravou tlapou Velké sfingy v Gize. Po pádu Atlantidy sem Velekněží a Velekněžky vložili informace a vhledy ohledně původu lidstva, kam směřuje a velikosti vesmíru. Je to odkaz Atlanťanů, na který se může napojit člověk mající v sobě ukotvené Kristovo...

PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ TERAPIE

14.11.2011 18:54
    Plejádská světelná terapie pracuje s vysokofrekvenčním světlem, které jemně působí na energetické těla a uvolňuje bloky, emoce a energii druhých lidí, které jsme na sebe nabrali. Přijímání světla je klíčem k aktivaci vyššího potenciálu a přijmutí části své...

KNĚŽÍ,VELEKNĚZI,ADEPTI

14.11.2011 18:52
      Kněží byli velmi spirituálně vyspělí jedinci, kteří díky svým pokročilým schopnostem asistovali společnosti v jejím rozvoji, chanelovali vysokofrekvenční energii a asistovali lidem při rituálech. Atlanťané si při rituálech rozšiřovali mysl pomocí...

LÉČENÍ V ATLANTIDĚ

14.11.2011 18:50
      V Atlantidě se k léčení užívaly krystaly, které mají schopnost soustřeďovat zvukové i světelné vibrace do koncentrovaného paprsku. Krystaly nemohou vyrábět energii. Mohou ji přenášet, přeměnit a uchovat. Krystaly jsou užívány v rádiích,...

VLIV SVĚTLA NA ZDRAVÍ

14.11.2011 18:47
      Sluneční světlo je v širším slova smyslu veškeré elektromagnetické záření, které je vydávané Sluncem. Dopadající sluneční světlo na Zem je filtrováno pozemskou atmosférou. Sluneční záření představuje většinu energie, která se na Zemi nachází a využívá. Spektrum...

VLIV HUDBY NA ZDRAVÍ

14.11.2011 18:43
      Hudba a rostliny. Dorothy Retallacková začala na univerzitě v Denveru pouštět svým rostlinám (obilí, petúniím, blatouchům, dýním, cíniím) pouštět hudbu. Skleníky, styl a objem zalévání, osvětlení, všechno bylo úplně totožné. Dorothy pak několik měsíců pouštěla v...

PŮSOBENÍ ZVUKU, BAREV A POHYBU

14.11.2011 18:39
        Působení zvuku, barev a pohybu je tím nejúčinnějším nástrojem pro uvolnění negativních vzorců v energetickém poli. Působením zvuku a barvy a vhodných cviků pracující s Chi energií ukotvíte zvuk a barvu v těle, a to na buněčné...

VLIV SVĚTLA A BAREV NA ZDRAVÍ

14.11.2011 18:38
  Světlo a barva jsou jevy, které hýbou myslí, zabarvují naši náladu a mají vliv na stav životní energie. Naše názory a pohled na život mají souvislost se zabarvením, kterým jsme naplněni a které vyjadřujeme aurou. Proto se někdy stane, že náš pohled se zakalí a člověk...

PRINCIPY ATLANTSKÉHO LÉČENÍ

14.11.2011 18:37
    Jednota. Je důležité si uvědomit jednotu duše, těla a univerzální síly. Je možné vyléčit fyzickou nemoc a uvést poškozený orgán, aby se stal plně funkčním, a to úpravou jídelníčku, odpočinkem, olejem na kůži v...

ATLANTSKÉ LÉČENÍ

14.11.2011 18:36
    Atlantské léčení přináší napojení na energii a vědění, které byly k dispozici v době dávných civilizacích, kdy lidem bylo přístupné vědomí 5D. Tyto vhledy umožňují lidem, aby žili v souladu se svou celistvostí  a celkem...

AKTIVOVANÉ KRYSTALY NA ZEMI

14.11.2011 18:31
  Geologové říkají, že v Arkansasu a Brazílii se nacházejí krystaly nejlepší kvality na světě. Arkansas je jedno z největších naleziští přírodního křemene na Zemi. Tyto silné, velmi rezonanční krystaly jsou v oblasti, kde začíná oblast Little Rock a pokračuje do délky přes 270km...

ODKAZ ATLANTIDY

14.11.2011 17:57
  Povodně a zkáza, která postihla celý svět, je vykreslena v příbězích předávaných z generace na generaci. Frísové, staří Holanďané, kteří byli především námořníky, napsali: Altland, jak tuto zemi nazývali mořeplavci, spolkly vlny spolu s horami a údolími a...

PŘÍČINY ZNIČENÍ ATLANTIDY

14.11.2011 17:54
  Vědci mají několik teorií, co způsobilo katastrofu 10000 př.n.l. Kolem roku 10000 př.n.l. se stalo něco, co dramaticky změnilo klima na naší planetě. Severní země Sibiře se staly intenzivně chladnými a ledovce na Evropském kontinentu a kontinentu Severní...

PÁD ATLANTIDY

14.11.2011 17:52
    Po 1500 let se lidé v Atlantidě zaměřovali na spolupráci, vděčnost a cenění si všech forem života. Po celou dobu si udrželi vnitřní klid, štěstí a spirituální čistotu. Všichni měli přístup k místuvysokofrekvenční energie, které vytvořili Veleknězi a Velekněžky, a byli...

ENERGIE Z PLANET A HVĚZD

14.11.2011 17:49
  Galaxie je hvězdná soustava složená z hvězd, mlhovin, hvězdokup, mezihvězdné hmoty a tmavé hmoty. Galaxie drží pospolu působení gravitačních sil a jednotlivé komponenty obíhají kolem společného středu. Naše galaxie se nazývá Galaxie Mléčná dráha, která obsahuje kolem 200 - 300...

ARCHITEKTURA

14.11.2011 17:48
  Hlavní město Atlantida bylo uspořádáno do kruhu. Kanály, které oddělovaly úseky souše, byly plné vody a řeky pramenící v horách a tekoucí přes pevninu. Stezky podél potoků nabízely příjemný odpočinek a stříkající fontány byly výrazem lásky Atlanťanů k tekoucí...

TECHNOLOGIE

14.11.2011 17:43
    Tím, že Atlanťané a Lemuřané spojovali intuitivní schopnosti jejich vysoce vyvinutých myslí s pokročilými matematickými a technickými schopnostmi, kněží - vědci se naučili užívat síly přírody pro pohodlí, vyhovující podmínky a potěšení všech zúčastněných....

ŽIVOT V KOMUNITĚ

14.11.2011 17:37
vŽivot v komunitě. Pokud člověk v komunitě stavil dům, ostatní mu pomáhali. Dávání a braní bylo v rovnováze. Cenili si druhých, byli tvořiví, štědří a respektovali se. Každý dělal to, co měl rád. Nebyly peníze. Výrobky byly dány na společné místo a každý si vzal, co potřeboval. Lidé...

ATLANTIDA OBECNĚ

14.11.2011 17:36
  Atlantida se nacházela v oblasti dnešního Středoatlantského hřbetu, který je nyní převážně pod hladinou oceánu, ale v některých místech hřbet vystupuje nad hladinu oceánu v podobě ostrovů. Hřbet je asi 2500m pod hladinou moře a je považován za nejdelší pohoří na zeměkouli o...
Záznamy: 1 - 36 ze 36