PLEJÁDY

 

* PLEJÁDY - SEDM SESTER *****
 
Jedno z nejkrásnějších hvězdných uskupeních, se nyní promítá vysoko na obloze. Jedná se o známou otevřenou hvězdokupu M 45 nazývanou Plejády, 7 sester nebo také Kuřátka. 
 
Plejády mají několik dalších jmen. V Japonsku jsou známy jako Subaru. Toto jméno bylo později převzato druhou největší japonskou automobilkou. Ve znaku automobilů Subaru pak můžeme najít hvězdy ve stejném rozložení jako jsou hlavní hvězdy Plejád. Staroevropská (anglická a německá) jména používaná v souvislosti s Plejádami naznačují, že tato hvězdokupa byla dříve přirovnávána ke slepici a jejím kuřátkům. Můžeme se proto i dnes setkat s nepříliš používaným označením „Kuřátka". Dávní řečtí astronomové Eudoxus z Knidu (403 až 350 př. n. l.) a Aratos z Phainomena (†270 př. n. l.) tuto hvězdokupu uváděli jako souhvězdí.
 
Podle většiny astronomů jméno hvězdokupy (Plejády) pochází z řeckého slova Pleione (v překladu matka). Označení „Sedm sester" pochází z řecké mytologie, podle které je sedm nejjasnějších hvězd pojmenováno jako sedm dcer matky Pleione a otce Atlase. Jména těchto hvězd jsou: Alcyone, Asterope (dvojhvězda, někdy také nazývaná Sterope), Electra, Maia, Merope, Taygeta a Celaeno.
 
Plejády tedy byly dcery Titána Atlanta. Když se jejich sestry Hyády usoužily zármutkem nad smrtí bratra Hyanta, vzaly si život a Zeus je proměnil v souhvězdí. Plejád bylo sedm. První z nich Maia se stala matkou boha Herma, druhá Merope – se stala ženou korintského krále Sísyfa, třetí Elektra – byla matkou krále Dardana, praotce zakladatele Tróje Ila, čtvrtá Taygete se stala matkou prvního spartského krále Lakedaimona.
Meropé je na nebi slabě viditelná – schovává se, protože se stydí, že se provdala za obyčejného smrtelníka. Elektra je vidět jen zřídka – po pádu Tróje si ze smutku rozpustila vlasy a po nebi bloudí jako kometa… V astronomickém atlasu atlasu najdeme Plejády nedaleko Hyád v souhvězdí Štíra.
 
Plejády byly průvodkyněmi bohyně Artemis. Byly jistě krásné, není tedy divu, že je milostně pronásledovali muži. Před Óríónem prchaly, až se bohové slitovali, proměnili je v holubice a poté je vyzvedli na oblohu, kde Plejády září jako souhvězdí. Plejády, Kuřátka, 7 sester. To jsou jedny z mnoha pojmenování jedné z nejkrásnějších otevřených hvězdokup na obloze. Tuto hvězdokupu nalezneme okem (v hodně přesvětlených oblastech malým dalekohledem) v souhvězdí Býka jako skupinku zhruba stejně jasných hvězdiček rozložených na ploše o průměru přibližně dvou měsíčních úplňků. Malým dalekohledem počet hvězd roste v do řádu několika desítek. Ve skutečnosti je od nás skupina vzdálená 380 světelných let daleko a její stáří se odhaduje na 50 – 100 miliónů let. Z astronomického hlediska jsou proto hvězdy z Plejád skutečně velmi mladé.
Protože leží Plejády v Býku, kudy prochází ekliptika (průmět roviny dráh planet), může se stát, že se velmi blízko k nim na obloze přiblíží planety naší Sluneční soustavy.

PLEJÁDY

PLEJÁDY

  Plejády je mladá, otevřená hvězdokupa v souhvězdí Býka. Plejády jsou především spojovány s alternativním způsobemléčení. V minulých životech jste mohli být kněžkou s rozvinutým darem vnitřního zraku a vědomého snění. Je možné, že v současnosti pracujete multidimenzionálně a během snění...