LUISA MURATORI

Luisa Muratori: Chrám strážců světla (seminář 13. 10. 2012 Brno – Řečkovice)

  Dnešním dnem inaugurujeme toto místo a to ve velmi důležitém období. Tento rok je rokem přechodu do 5D. Všechna místa vaší země, která znám, jsou velmi důležitá a ještě důležitější se stanou po prosinci r. 2012. Během měsíce, kdy zde budeme působit, budou uvedeny do chodu, iniciovány, dvě...

Luisa Muratori, Promluva k lidem

  .Nedojde k žádným katastrofám. Jediné, co projde významnou destrukcí, bude EGO. A vše s tím spojené. Prezdenti, finančníci, průmyslníci, náboženští představitelé, bankéři....nový světový řád - to vše skončí. To je již v procesu odhmotnění. Na psychické úrovni dojde k destrukci ega v...

Luisa Muratori: Střípky ze semináře v Brně

  V naší zemi, tj i Slovensko, máme bránu Radegast, která představuje spínač, propojující  energii a inteligenci  Země do mozku každého z nás, spínač zatím není funkční, je chráněn, aby nebyl zneužit, pokud se spustí, dojde k propojení  každého z nás s planetou i s celým...

Luisa Muratori - italská vědma

  Luisa Muratori - italská vědma Osobnosti u nás - Osobnosti       Valpisa    Dva hřbety na rozhraní toskánského pohoří a kraje zvaného Emilia Romagna,  to je kouzelný kout Země zvaný Valpisa. Název tohoto místa je původní a skrývá v sobě význam...

LUISA MURATORI – Aktivace energetických center Země

  LUISA MURATORI – Aktivace energetických center Země 26.11.2009  Rozhovor Alžběty Šorfové s Luisou Murotari    Luiso, když jsi sem přijela, říkala jsi, že jsi cítila úplně nové energie?   Přicestovala jsem sem s vědomím proč sem jedu-v rámci služební cesty...

Krátký rozhovor s Luisou Muratori o dění na Planetě Zemi a v Univerzu

  Krátký rozhovor s Luisou Muratori o dění na Planetě Zemi a v Univerzu     Otázka: Proč jsou lidé v posledních letech obzvláště citliví a náchylní k nervovým kolapsům a k psychickým obtížím? Luisa: Procházíme novou evoluční fází, ve které se setkáváme s mnohem silnějšími...