DIANA COOPER

15.11.2011 18:06

 

Lidé se mě často ptají, jestli roku 2032 ještě budou na světě mobilní telefony a televize. Co se stane s internetem? Budou tu auta? Do roku 2032 v sobě většina lidí ukotví svých dvanáct čaker a duševně a duchovně se otevře některým ze svých geneticky zakódovaných schopností. Lidé spolu budou běžně komunikovat telepaticky nebo budou alespoň natolik vyladěni jeden na druhého, že telefony nebudou nezbytné. Přesto však někteří komunikovat prostřednictvím telefonu nepřestanou a budou používat některé z těch frekvenčních pásů, které škodí včelám, delfínům a velrybám. Nebude to však už tolik rozšířené a v takové míře. Lidé si také začnou být více vědomi škod, jež způsobují určité vlnové délky, takže se jim začnou vyhýbat.

Budou mít lidé televizi? Možná snad někde na půdách nebo zapomenuté někde v kůlně.Technologie se posunou a nikdo již televize nebude chtít. Podobně jako když se dneska někoho zeptáte, zda má ještě gramofon.

Internet se stále bude používat, i když v mnohem promyšlenější podobě, než jak ho známe dneska, neboť bude založen na duchovních technologiích, jako tomu bylo ve Zlaté Atlantidě. Vlnové pásy budou mít mnohem vyšší frekvenci a budou přinášet pouze pozitivní a inspirující materiály a informace. Protože většina populace bude žít v páté dimenzi, skončí zájem o typy přenosů, které se přenášejí dnes.

Duchovní technologie

Na jednu stranu bude život docela jednoduchý a přirozený. A na druhou stranu tu vznikne úžasná technologie, o jaké se nám dnes ani nezdá. Úplně všechno bude na mnohem vyšší frekvenci, což si nedokážeme představit. Andělé již dávno přislíbili, že se lidstvu zviditelní.Učinili tak tím, že vnukli vědcům s otevřenou myslí nápad k vytvoření digitálních kamer na frekvencích, s nimiž duchovní říše dokážou spolupracovat. Andělé pak mohli svoje frekvence snížit natolik, že jejich světelná těla mohla být zachycena na filmuVýsledkem je výskyt světelných kruhů, které způsobily velký rozruch, když si lidé začali uvědomovat, že to jsou andělé. Stejným způsobem bude vědomě či nevědomě stále více vědců dostávat přístup k informacím z ducha a rozvíjet je ve prospěch lidstva.

Subatomární fyzika již poznala, že myšlenky experimentátora ovlivňují výsledek experimentu, ale to je pouze špička celého ledovce. Brzy fyzikové zjistí, že soustředěnou myšlenkou, především když bude spolupracovat množství lidí vycvičených k řízení myšlenek, lze zhmotňovat fyzické předměty. Jako lidé páté dimenze budou mít všichni rozvinutou vyšší mysl a zkoncentrují se na tvoření pro nejvyšší dobro všech, takže tím dojde k významné změně v chápání a používání našich sil. Až se znovu otevřeme svému plnému potenciálu, budeme schopni vytvářet neobyčejné a prospěšné věci.

Krystalové technologie se rozvinou mnohem dál, než je využití křemíkových čipů v počítačích, takže krystaly začnou být zase programovány na pomoc lidstvu. Laserové paprsky budou využívány k zacelení kostíS pomocí síly myšlenky a záměru bude možné dokonce vyléčit zlomeniny páteře. Nová medicína se bude zabývat hlavně harmonizací lidských čaker pomocí zvuku a světla, i když i byliny a přírodní produkty pomohou každému k dosažení maximálního toku energie v těle. Léčitelé budou využívat svou mysl k tomu, aby pozvedli léčeného do pozornosti světla Boží dokonalosti, čímž se mu umožní dosáhnout dokonalého zdraví. Všechno bude biologicky odbouratelné. Budeme se setkávat s vozidly z přírodních materiálů, poháněnými rostlinnými oleji nebo vodouRostlinné produkty budou zpracovávány do pružných, trvanlivých a ekologických materiálů, což nahradí výrobky z ropy a většiny kovů.

Hvězdné lodě

S pomocí nových technologií a materiálů bude lidstvo moci opět zkoumat vesmír.Náročnější průzkumy budou povoleny jen tehdy, až se uzavře mezinárodní mír a spolupráce. Pak budou projekty úspěšné, neboť jejich záměr bude naprosto odlišný od toho, jaký je sledován v současné době. Energie průzkumníků se změní v pokoru a bude plná posvátného úžasu. Až bude lidstvo motivováno touhou zkoumat stvoření Boha a v lásce se spojí s jinými hvězdnými systémy, pak bude duchovní říše harmonicky spolupracovat s vědou.

Osvětlení a vytápění

Osvětlení a vytápění bude zajišťováno slunečním světlem nebo dalšími přírodními energiemi, koncentrovanými do kompaktních baterií. Lidé budou také schopni rozsvítit krystaly, jako to uměli v dobách Zlaté Atlantidy. V technologiích Nového Zlatého věku dojde k božskému paradoxu. Jelikož technologický pokrok znamená, že budeme moci opět dělat úžasné věci, bude se stále více lidí chtít znovu propojit s láskou Země. Zahrádkaření, procházky, horská turistika, cyklistika a venkovní sporty všech druhů se stanou populárnějšími než kdy dřív.

Oblečení

Dojde k objevení nových materiálů, které budou lehké, vzdušné a které budou lidem poskytovat přiměřené teplo. Lidé po celém světe se domluví, že se budou odívat do prostého oblečení, které bude vhodné na léto i zimu, na nošení uvnitř i venku a které bude neuvěřitelně pohodlné. Najdou se však i tací, a to především ženy, které byly dlouhé roky utlačovány, jež budou chtít vyjadřovat své ženství nošením krásných šatů z oslnivých materiálů. I muži se stanou svobodnějšími, co se jejich oblečení týče. Móda však obecně nebude důležitá.

CVIČENÍ: Vizualizace k posílení tvořivosti

Mistr Hilarion, mistr pátého paprsku, který je oranžový, pomáhá při vývoji nové vědy a technologie. Našeptává vynálezcům a inspiruje je k vytváření věcí, které pomohou lidstvu. Pracují s ním miliony andělů.

1. Posaďte se na klidném místě, kde vás nikdo a nic nebude rušit.
2. Soustřeďte se na vizi světa, kde nám je pomáháno úžasnou duchovní technologií, například spirituálním internetem a volnou energií umožňující nám létat. Popusťte uzdu fantazii.
3. Představte si, že držíte v rukou oranžovou světelnou kouli, která se s každou vaší novou myšlenkou zvětšuje a rozzařuje.
4. Představujte si, jak andělé přebírají oranžovou energii, již jste právě vytvořili.
5. Tato vaše energie je využívána k práci na vnuknutí nápadů vědcům, vynálezcům, fyzikům, chirurgům, veterinářům, lékařům a dalším odborníkům, kterým otevírá nové možnosti.
6. Přijměte jejich díky za pomoc při spoluvytváření nádherné budoucnosti.
7. Otevřete oči.

Kapitola třicátá druhá

Vůdcovství

Říká se, že kultury mají takové vůdce, jaké si zaslouží. Zákon přitažlivosti nám říká, že k sobě přitahujeme odrazy svého vnitřního bytí. Lidstvo třetí dimenze volí vůdce nízkých vibrací. Celá staletí jsme měli politiku s dominující mužskostí. Její negativní stránkou byla kontrola, rozum bez srdce, autoritářství, rozvratnictví a krátkozrakost. Pozitivní stránkou byla logika, rozvážnost, klasifikace a dělání rozhodnutí, takže byly možné změny a podmínky pro postup vpřed.

V letech 2008 a 2009 se na planetu dostala nová energie, přesně podle předpovědí mayského kalendáře. Vytáhla na povrch podloudné chování, podvádění a zneužívání, aby bylo vidět a mohlo se vyčistit. Na planetu také v roce 2008 vstoupil stříbrný paprsek Božského ženství, poprvé od dob Atlantidy. Dotkl se všech nanebevzatých mistrů a andělů a nyní se začíná dotýkat i lidstva. Stříbrný paprsek s sebou nese vlastnosti všeobecně připisované ženám: spolupráce, podporování, práce pro dobro celku spíše než pro blaho jednotlivce, pomoc těm, kdo pomoc potřebují, pravdomluvnost, naslouchání spíše než prosazování svého názoru. Tyto vlastnosti již jemně ovlivňují každého.

Protože stříbrný paprsek má velice vysokou frekvenciodcházejí ti, kteří s touto energií nezvládají pracovat, z vládnoucích míst. Pracující to pociťují a začínají očekávat, že jejich vůdci ukážou vyšší morální kvality a poctivost. Tento paprsek rozpouští staré mužské paradigma a dotýká se vědomí lidí novým způsobem. Populace má skutečně velkou sílu. Ve světě třetí dimenze tuto sílu musíme předávat politikům a velkým obchodníkům. Abychom vstoupili do nového, musíme si ji vzít zpět. Pokud se dostatečné množství lidí propojí s vyšší pravdou, změny se uskuteční jako svěží vítr.

Přechodové roky

Světlo přicházející v průběhu roku 2012 pozvedne lidské sebehodnocení a sebedůvěru. Jak vzroste vědomí, začnou se jedinci mít rádi a rozpoznávat svoji Božskou podstatu. Integrují své vnitřní osobnosti, takže budou schopni jednat celistvě a čestně. Potom budou sami se sebou spokojeni, takže se stanou otevřenějšími a schopnějšími dodávat síly druhým. Když se máte rádi a věříte si, nehledáte autoritu nebo vedení od někoho mimo vás. Spoléháte na svoji vnitřní moudrost.

V průběhu dvaceti přechodových let mezi roky 2012 a 2032 nastane obrovský posun ve způsobu, jak se kultury budou vnímat i jak budou vnímat zbytek světa. V náročných dobách očisty a změn počasí budou lidé z různých zemí pracovat společně a podporovat jeden druhého, což po sobě zanechá dlouhodobý pocit dobré vůle k druhým a pochopení, že jsme všichni stejní, že jsme jedním celkem. Už se jeden na druhého nebudeme dívat se strachem, podezřívavostí a odsuzováním, ale s čím dál větší láskou, důvěrou a přijetím.

Lidé budou s překvapením vzpomínat na kontroverzní politiky, zastrašující taktiky a diktátorství. Myšlenka na vlastnictví nebo zotročování jiné duše bude nepřípustná.Nicméně v některých tradičně patriarchálních společnostech nebo v těch se silně zakořeněnými názory může dojít k odporu vycházejícímu ze strachu a potřeby kontroly, což všechny pozdrží. Když se něčemu vzpíráte, soustředíte se na to, co nechcete. Cesta vpřed vede přes přijetí toho, co je pro nejvyšší dobro. Každý jedinec, který je připraven na rovnost, poctivost, spravedlnost a převzetí sebevlády, tomu může napomoci vizualizací nového a vyvoláváním stříbrného plamene.

Moje babička, která byla velice zvláštní a srdečná žena, měla v pokoji pro hosty plaketu, na níž stálo:

Buď u nás vítán a buď sám sebou.
Pokud jsi přítelem, otvíráme ti náruč i srdce,
pokud jsi neznámým, dlouho jím u nás nebudeš,
pokud jsi nepřítel, svou láskou tě přemůžeme.

Pro mě tento text vystihuje způsob, jakým se k sobě budou rodiny a země chovat během probíhajícího přechodového období. V krátké době se vynoří čestní lidé, kteří budou pro druhé inspirací. V tomto období budou poctivost, sjednocenost, otevřenost a schopnost nechat druhým jejich vlastní zodpovědnost kvalitami, které budou stále více respektovány.

2032

Do roku 2032 bude schopno tolik lidí vidět nebo vyciťovat energetická pole druhých, že nebude možné nic skrývat. Všechno bude transparentní. Staré duše, které se narodí v období do roku 2032, budou podporovány ve vyjadřování své síly, moudrosti, péče, spolupráce a osvícení, takže dokážou poctivě pracovat pro nejvyšší dobro všech.

Komunitní život se také bude od současného politického paradigmatu značně odlišovat tak, že to je pro nás za současného stavu vědomí téměř nepředstavitelné. Původně jsem tuto kapitolu nazvala “Vůdcovství a vlády”, ale Kumeka mě požádal, abych slovo vláda vynechala, protože naznačuje kontrolu a do roku 2032 již nic takového nebude existovat.Nebude existovat žádná pyramida moci, žádní vůdcové. Místo toho budou všichni společně pracovat pro nejvyšší dobro všech, takže k rozhodování bude docházet spontánně.

Do roku 2032 bude většina lidí vibrovat v páté dimenzi, kde si budou vědomi toho, že neexistuje žádné “my a oni”, ale pouze “my”. Takže na všech kontinentech a ve všech společenstvích budou lidé přijímat druhé bez výhrad a podporovat je. Celý svět bude společně sdílet technologie i nové myšlenky. Všude budou lidé při spoluvytváření nového světa pracovat pro nejvyšší dobro všech.

Ve společnostech, v zemích i ve světě se lidé stanou spolutvůrci, spolupracující vzájemně i s božskostí. Všechny volby budou činěny pro nejvyšší dobro.

CVIČENÍ: Procvičení ve spolupracování

Abychom se sjednotili s novými vyššími energiemi, je potřeba procvičovat se v chování s těmito kvalitami. Proto trénujte spolupráci. Vytvořte něco společně s druhými, třeba jenom něco malého. Rozhodujte se osvíceně. Pokaždé, když něco z toho uděláte, přiblížíte tím tuto možnost všem ostatním.