LÁSKA JMÉNO BOŽÍ

15.11.2011 16:28

 

Naše životy jsou ovlivněny naší výchovou, historickými událostmi i vlastními zkušenostmi. Na naši republiku se pohlíží jako na převážně ateistický stát, ale já se ptám „je tomu skutečně tak?“ 

Řekne-li se Bůh, mnoho lidí si představí milého usmívajícího se zářícího muže, který nám ukazuje jak se máme chovat. Vybaví si ale také utrpení a sváry konané v jeho jménu a začnou srovnávat, jak se toto slučuje s vlastním cítěním a už si nejsou jisti správností této představy. My všichni hledáme vlastní pojmenování toho, co cítíme a vhodné vyjádření toho co cítíme. Hledáme si vlastní cestu víry, která ladí s tím, co cítíme. Na otázku „jsi věřící ?“ potom odpovídáme – věřím v něco, nebo věřím v nějakou energii, nebo naši prapodstatu. Víme totiž, že věříme, ale neslučujeme se s tím, co je nám předkládáno jednotlivými náboženskými systémy, hledáme universální víru.

Neodsuzujme ale nikoho za to, že jeho cesta k němu je odlišná, nakonec přeci všichni směřujeme ke stejnému cíli cestou, která nám každému vyhovuje. Pravý Bůh, ať již jej nazýváme jakkoliv v nás vyvolává stejné pocity, a to jak jej nazýváme a jak si jej představujeme je pouze náš osobní symbol, který nás napojuje na jeho energii. To, že se na světě dělo a děje tolik násilností a negace pod záštitou jeho jména je jen zneužití jeho symbolu s pozemským ospravedlňováním hrůzných činů lidského ega. To on přeci nezpůsobil, neboť jakákoliv forma agrese neladí s jeho energetickou podstatou.

Stačí pomyslet na něco pozitivního a čistého. Nejvyšší význam pro nás má láska. Láska je symbolem té nejčistší energie, jakou můžeme poznat. Z lásky se člověk narodí, lásku hledá a nachází v různých podobách ve svém životě. Pro lásku je člověk ochoten se obětovat i umírat. Lásku máme v sobě každý. Nevidíte tu podobnost s uvedeným symbolem náboženských systémů? Láska má nejčistší vibrace. Když zavřete oči, pomyslíte na lásku a procítíte ji, ucítíte tu energii, ať již se Vám před očima vybaví jakýkoliv symbol. To je ta energie, která se slučuje s naším pojetím toho co hledáme.

Procítěním této energie se na něj napojujeme, je nám blíž. Čím víc ji dokážeme procítit, tím jsme mu blíž. I smrt ve jménu lásky potom vnímáme jinak, pokud se nejedná o projev ega. Láska má mnoho podob – partnerská, rodičovská, přátelská, k různým činnostem, zvířátkům, přírodě, věcem. To jsou jednotlivé aspekty lásky. Pokud se nad těmi svými zamyslíte a propojíte je, procítíte tu nejčistší, bezpodmínečnou lásku. Když se potom zamyslíte, kolik té lásky v sobě máte, že jsme všichni součástí něčeho většího a pomyslně si tu stejnou lásku od druhých propojíte s tou svou, ucítíte značný nárůst té nejčistší energie, kterou dokážeme pojmout. V tu chvíli jsme mu nejblíž a tak pocítíme jeho přítomnost.

Mě je osobně jedno jak to nazýváme, pokud někdo hovoří o energii, prapodstatě, Bohu nebo o něčem. V jádru toho, co chce říci cítím stejnou pozitivní vibraci a vím, že hovoříme o tom samém. Snahu máme všichni stejnou, jít po té naší správné cestě. Proto si hluboce vážím všech, kteří po této cestě jdou, neboť ať již mají svou cestu jinou nežli já i s vlastním symbolem, vím, že na konci se všichni sejdeme.