FRAKTÁLNÍ GEOMETRIE

FRAKTÁLNÍ GEOMETRIE

  Fraktální geometrie a fraktály   Do doby, než byla objevena a popsána fraktální geometrie, byla euklidovská geometrie považována za nejsilnější nástroj popisu všech geometrických útvarů. Euklidovská geometrie byla s úspěchem používána po celá staletí, avšak její slabinou,...

FRAKTÁLY

Fraktály jsou založeny na matematických rovnicích které nikdy nekončí, i bez ohledu na to, jak moc se zvětší obrázek,  je tam vždy stejné množství detailů a opakování matematických definovaných tvarů s zvětšeným obrazem.