VELKÉ KARTY ARCHANDĚLŮ-Ulrike Hinrichs

ÚVOD

    Po celou dobu, kdy vznikaly tyto karty i příručka, která je doprovází, jsem byla při jejich tvorbě vedena a inspirována archanděly. V průběhu mé práce na jednotlivých kartách došlo s každým z osmnácti archandělů ke kontaktu tak, že jsem si uvědomovala přítomnost zvláštní...

ARCHANDĚLÉ

  Jsme jemněhmotné bytosti a existujeme v netělesné formě bytí v bezprostřední blízkosti zdroje Světla, které nazýváte Bohem. Z tohoto centra se šíří nejvyšší existující energie, vysílající nejjemnější vibrace lásky, které nám substance předává a které se do hmoty zhušťují až ve velké...

ARCHANDĚL MICHAEL

        Ochrana * spravedlnost * pravdivost * autorita * moc * konfrontace s vesmírnými Božími zákony * oddělení * vysvobození * důvěra v Boha a v Boží jednotu, duchovní nasměrování na jednotu s Bohem * nalezení a nastolení skutečného míru   Energie...

ARCHANDĚL CAMAEL

  Archanděl Camael 12. 11. 2012 Temnota před Světlem * vnitřní pád *osud * duchovní moc * dualita * přechodové stavy duše - temná stránka duše *  smíření protikladů * splnění životního úkolu a jednání * umožnění volného průběhu věcí a jejich akceptace * rozvíjení...

ARCHANDĚL SANDALFON

  Archanděl Sandalfon 18. 10. 2012 Setkání v vnitřním dítětem Světla * hledání duální duše * realizace snů * připuštění si pocitů a jejich pozvednutí z hlubin * otevření se nebeské a pozemské lásce * vyléčení zraněného srdce * odpuštění na všech úrovních * blaženost * zrození Bohyně...

ARCHANDĚL METATRON

  Archanděl Metatron 2. 10. 2012 Spojení božského a lidského * zvýšení vědomí * vzestup člověka do nadpozemské úrovně * přijímání Boží lásky * zážitek uzdravení v hloubce bytí skrze proud božské energie * získání přístupu k duchovním vědám a esoterickým pravdám * zbavení se duchovní...

ARCHANDĚL HANIEL

  Archanděl Haniel 26. 9. 2012 Evoluce * Stvoření * připojení se k novým světům * kvantový skok * připuštění si potlačených pocitů * spojení se s ostatními * světelná práce ve věku Vodnáře * otevření se novému * radost skrze kreativní vyjádření * odpovědnost za sebe...

ARCHANDĚL ZADKIEL

  Archanděl Zadkiel 17. 9. 2012 Vnitřní a vnější svoboda * transformace nevysvobozených částí osobnosti * poznání sebe sama * připuštění změn * změna k lepšímu * rozpuštění karmy * prohlédnutí karmických struktur * smrt a vzkříšení   Energie archanděla Zadkiela v...

ARCHANDĚL URIEL

  Archanděl Uriel 9. 9. 2012 Duchovní vedení * hledání pravdy * přivedení pravdy kosmického řádu na pozemskou úroveň * poznání vlastních silných stránek * víra, zacházení se spirituální mocí * osvobození se od vazeb na hmotu skrze hmotu * pozvednutí spirituálního...

ARCHANDĚL RAFAEL

  Archanděl Rafael 4. 9. 2012 Léčení těla, Ducha a duše * otevření třetího oka * pravda * růst skrze léčení * léčení skrze lásku * sebeléčení * schopnost léčit ostatní * poznání vlastního poslání * rodina duše   Energie archanděla Rafaela Pomocí...

ARCHANDĚL GABRIEL

  Archanděl Gabriel Síla měsíce * naděje * osvícení hmoty * vzkříšení * zrození * obrácení se ke Světlu a k vyšším úrovním vědomí * rozpuštění bloků v oblasti srdeční čakry * odpuštění * uplatnění aspektů Měsíce   Energie archanděla Gabriela odpovídá realizaci...

ARCHANDĚL CHAMUEL

  Archanděl Chamuel 17. 8. 2012 Důvěra * naděje * radost * vztahy * láska * vnitřní dítě * kreativita * bezpečí * význam překážek a odlišnost * potěšení ze života * přání být skutečně tady   Energie archanděla Chamuela Působením této energie vzniká ryzí radost...

ARCHANDĚL JOFIEL

  Archanděl Jofiel 5. 8. 2012 Přátelství * osvobození se od potřeby hodnotit * uskutečňování hodnot právě probíhajícího věku Vodnáře " duchovní ryzost * univerzální pravda * věda * síla rozlišování * osvícení   Energie archanděla Jofiela je výzvou k rozšíření našeho...