THOTH-SMARAGDOVÉ DESKY

HISTORIE THOTHA ATLANŤANA

08.09.2012 15:04
  Já, Thoth, Atlanťan, mistr mystérií, strážce záznamů, mocný král, mág, žijící z generace na generaci, chystám se vložit do Síní Amenti, ustanovené jako pomoc těm, kteří přijdou potom, tyto záznamy moudrosti Velké Atlantidy. Ve velkolepém městě Keor na ostrově Undal v čase dávno...

SÍNĚ AMENTI

08.09.2012 15:07
Símě Ament I Hluboko v srdci Země leží Síně Amenti, daleko pod ostrovy potopené Atlantidy, Síní Mrtvých a síní života, koupajíce se v ohni nekonečného BYTÍ. V hluboké minulosti, ztracené v časoprostoru, Děti Světla zhlédli dolů na svět. Uviděli děti člověka v jejich porobě, spoutané silou...

KLÍČ K MOUDROSTI

08.09.2012 15:09
Klíč k moudrosti Já, Thoth, Atlanťan, odevzdávám svou moudrost, své poznání, svou sílu. Svobodně to odevzdávám dětem lidí. Kéž by i oni takto dále odevzdávali, aby závoj tmy světa z jednoho konce na druhý mohl být prozářen moudrostí. Moudrost je silou a síla moudrostí, jedna s druhou...

ZROZENÍ VESMÍRU

08.09.2012 15:11
  Zrození  Vesmíru Naslouchej, ó člověče, hlasu moudrosti, naslouchej hlasu Thotha, Atlanťana. Volně dnes dávám ti svou moudrost, z času a prostoru tohoto cyklu; mistr mystérií, Slunce rána, Thoth, učitel lidí, je ze VŠEHO. Kdysi dávno, ve svém dětství, ležel jsem pod hvězdami na...

OBYVATEL UNDALU

08.09.2012 15:14
  Obyvatel  Undalu Často snil jsem o pochované Atlantidě, ztracené v dobách, které pohltila tma. Z aeonu na aeon jsi ty existovala v kráse, jas svítil skrze temnotu tmy. Mocný vládce, všemu pozemskému vládnoucí, Pán Země v dni Atlantském. Král národů, mistr moudrosti, Světlo skrze...

KLÍČ MAGIE

08.09.2012 15:17
  Klíč Magie Naslouchej, ó člověče, moudrosti magie. Naslouchej znalostem sil zapomenutých. Dávno, v době prvního člověka, začala válka mezi temnotou a světlem. Lidi, tehdy jako teď, byli naplněni obojím, temnotou a světlem; a zatímco v některých měla převahu temnota, jiným světlo...

SEDM PÁNŮ

08.09.2012 15:19
  Sedm Pánů Poslouchej, ó člověče, a naslouchej mému hlasu. Otevři svůj prostor mysli a pij z mé moudrosti. Temná je cesta Života, kterou cestuješ. Mnoho je jam, které ti leží v cestě. Vždy se snaž dosáhnout větší moudrost. Dospěj k tomu a bude to světlem na tvé Cestě. Otevři svou...

KLÍČ MYSTERIÍ

08.09.2012 15:21
  Klíč Mystérií Tobě, ó člověče, dal jsem svoje vědomosti. Tobě dal jsem Světlo. Poslouchej teď a získej moudrost přinesenou z vesmírných úrovní shora a nad. Ne jako člověk, stal jsem se osvobozeným od dimenzí a úrovní. Pokaždé, beru na sebe nové tělo. Pokaždé, měním svou formu. Teď...

KLÍČ KE SVOBODĚ VESMÍRU

08.09.2012 15:23
  Klíč ke Svobodě Vesmíru Naslouchej, ó člověče, poslouchej můj hlas, který učí Moudrosti a Světlu v tomto cyklu; učí tě, jak se zbavit temnoty, učí, jak přinést Světlo do tvého života. Snaž se, ó člověče, najít velkou cestu, která vede k věčnému Životu jako Slunce. Odvrať pozornost od...

KLÍČ ČASU

08.09.2012 15:26
  Klíč Času Poslouchej, ó člověče. Vezmi si z mé moudrosti. Dozvěz se o hluboko ukrytých mystériích vesmíru. Dozvěz se o Myšlence, která rostla v hlubině, přinášejíc do vesmíru Řád a Harmonii. Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš...

KLÍČ K CESTĚ VZHŮRU A DOLŮ

08.09.2012 15:28
  Klíč k cestě Vzhůru a Dolů Slyšte a poslouchejte, ó děti Khému, slova, které jsem zanechal, které vás přivedou ke Světlu. Vězte, ó lidé, že jsem poznal vaše otce, ano, vaše otce v čase dávno minulém. Nesmrtelný jsem byl přes všechny věky, žijící mezi vámi, odkdy začala vaše moudrost....

ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU

08.09.2012 15:32
  Zákon příčiny a následku a klíč k proroctví   Poslouchej, ó člověče, slova mé moudrosti, poslouchej hlas Thotha, Atlanťana. Zvítězil jsem nad Zákonem časoprostoru. Poznání jsem získal o budoucnosti času. Vím, že člověk ve svém pohybu časoprostorem vždy bude v Jednotě se...

KLÍČE ŽIVOTA A SMRTI

08.09.2012 15:36
  Klíče Života a a Smrti  Poslouchej, ó člověče, naslouchej moudrosti. Poslouchej Slovo, které tě naplní Životem. Poslouchej slovo, které spoutá temnotu. Poslouchej hlas, který zažene tmu. Tajemství a moudrost přinesl jsem svým dětem; poznání a sílu zděděnou od starších. Nevíš, že...
Záznamy: 1 - 13 ze 13