LÉČENÍ V ATLANTIDĚ

14.11.2011 18:50

 


 

 

V Atlantidě se k léčení užívaly krystaly, které mají schopnost soustřeďovat zvukové i světelné vibrace do koncentrovaného paprsku. Krystaly nemohou vyrábět energii. Mohou ji přenášet, přeměnit a uchovat. Krystaly jsou užívány v rádiích, televizích a počítačích, aby vedly proud elektrické energie. Stejně tak mají schopnost být nápomocné lidskému tělu. Každá naše buňka má malý elektrický náboj, který nás dělá pohybující se masu energie, která je spojena s okolním prostředím a reaguje na ni.

Na co myslíme a co cítíme je přenášeno naší obrovskou elektrickou sítí nervových buněk. Nerovnováha vibrací jdoucí z buněk našeho těla může vést k nemoci nebo nepříjemným stavům. Křišťál je velmi účinný v procesu léčení, protože napomáhá zlepšení spojení mezi buňkami těla. Léčitelé užívají krystaly k usnadnění přirozenému pohybu vibrací v celém těle. Krystaly přijmou energii z mysli léčitele, rozšíří se a posune rytmus celého těla klienta, stejně jako se přenáší v počítačích. Dále se zlepší imunitní systém člověka. Atlanťané užívali velké krystaly, aby po celou dobu absorbovaly energii a přenesly tyto síly na pacienta. Během léčení měl člověk krystaly u hlavy, u nohou, po obou stranách těla, v obou rukách, a lidé kolem něj mu posílali lásku a léčivou energii. Spousta lidí, kteří byli léčiteli v Atlantidě, se vrátilo na Zem, a spousta z nich jsou zkušenými praktiky, kteří užívají postupy práce s krystaly z minulých životů.

Krystaly Atlanťany spojovaly s tvořivou silou. V současné době pomáhají napojit se na Kristovo vědomí. Krystaly nám zprostředkovávají citlivost k vyšším vibracím. Pokud se dostaneme do změněného stavu vědomí, můžeme se dostat i k informacím, Akašickým záznamům. Ke zdraví přispívala znalost kosmických zákonů. Užitím křišťálů dojde ke srovnání čaker klienta a pomáhájí s řešením fyzických a mentálních bloků. Tyto čakry jsou spojeny se sedmi endokrinními žlázami a ovlivňují všechny úrovně našeho bytí. Atlanťané si chránili čakry, aby síla těchto energetických center zůstala s nimi. Další člověk, když léčí, položí se do energie klienta a vidí čakry a další oblasti těla. Čakry vidí jako spirálu, otevřenou květinu nebo jako vibrační barvu. Jak se otáčí, jak blízko jsou dráhy vibrací, jak jsou v rovnováze nebo jak jsou poraněné - toto vše jsou ukazateli celistvosti nebo nemoci.  Pokud člověk položí krystal na třetí oko a plně se koncentruje na krystal, vysílá energii a třetí oko se plně otevře. Aktivuje se tak šestý smysl a podvědomé myšlenky se dostávají na povrch, jako ve snu. Třetí oko nám otevírá vědění, že naše identita přesahuje fyzickou formu. Někteří indiáni nosí čelenku s křišťálem nebo jiným kamenem přes třetí oko, aby spojili třetí oko s jejich korunní čakrou, a tak se zvýšila jejich intuitivní schopnost.

Kameny položené na oblast čakry je velmi účinné. Dochází k uvolnění problémů, které jsou s nimi spojené. Například ženy si mohou těsně před menstruaci nebo při menopauze dát křišťál nebo růženín na místo druhé čakry, čímž si udrží emocionální rovnováhu a zpomalí tok hormonů, které přispívají k předmenstruačnímu syndromu, a žena si udrží stav harmonie. Lidé v Atlantidě užívali růženín v každodenním životě, např. v lázních. Tento kámen léčí emoční nestabilitu. Nalaďuje nás na frekvenci lásky. Záhněda nám pomáhá uvolnit negativní vibrace nepříjemných zkušeností z mysli a těla a vytváří uvnitř nás prostor, abychom se vyléčili. Pomáhá vyléčit poporodní depresi a další smutky. Křišťál uvádí energie během krátké doby do harmonie a pomáhá nám rychle dosáhnout vyšší stav mentálního a spirituálního vědomí. Léčitelé při práci s křišťály často užívají hudby a zpívání. Je vhodné mít na sobě křišťál po celý den, dále si jej můžete dát pod polštář nebo na zahradu. Vibrace určitého krystalu harmonizuje věci a lidi kolem nás s jejich vyššími energiemi. Každý kámen má jiné určení a Atlanťané byli schopni užít této kvality k léčení nebo vyrovnání potřebné energie.

Byli schopni zesílit energii určitého krystalu lámavým světlem, které se odráželo od jiného krystalu. Pokud si například někdo pořezal ruku, molekuly v nervech a tkáně byly poškozeny. Atlanťané spojili sílu laserové hůlky s vibrací místa poškození. Pokud kněz nasměroval krystal na poškozené místo, ihned přestalo bolet a bylo vyléčeno bez jizvy, protože dané molekuly se spojili do původní geometrické struktury. 

Léčení zahrnovalo prozkoumání těla a energetického pole člověka, označení poškozených míst. Do těchto částí poté kněz vyslal paprsky světla. Mezitím kněz telepaticky komunikoval s duší léčeného a zvedl jeho vědomí, aby se člověk naladil na esenci duše. K prevenci nemocí a urychlení hojení používali kovy jako měď, zlato a stříbro, a drahé kameny jako safír, rubín, smaragd a topaz. Věděli, že lidské tělo stejně jako každá substance má své vlastní vnitřní vibrace odpovídající atomovým částicím v něm. Věděli, jaký kámen jim dodá sílu a schopnost hlubšího vnímání.  Křišťály Atlanťané také užívali v diagnóze. Jak léčitel pohybuje pomalu krystalem nad tělem pacienta, jeho barva se nad problematickou oblastí slabě změní. Stěny a stropy porodnic byly v Atlantidě vykládané svítivě zelenými krystaly, aby umožnily narozenému dítěti při vstupu na tento svět hezký pohled a příjemný pocit.

Atlanťané si udžovali stavu optimálního zdraví a nečekali, až se u nich objeví nemoc. Více sobě rozuměli a věděli, že jsou za odpovědni za svůj duševní i fyzický stav. K léčení užívali barvu a zvuk, které vibrují na různých frekvencích. Vyšší frekvence vytváří barvu, a když jsou sníženy, vytváří zvuk. Tyto vibrace procházely krystaly za účelem zaměření energie a spuštěly buněčné léčení. Soustředěný zvuk byl například posílán do zlomené kosti, aby byla spojena a uvedena do původního stavu. Kněží uvedli do rovnováhy mentální, spirituální a emocionální tělo člověka pomocí užití světla, zvuku a krystalů. Kněží využívali symbol Ankh (na obrázku), klíč a symbol života. Tento symbol zastupuje mužskou trojici a ženskou jednotu. Kněží užívali Ankh k zesílení energie a myšlenek, směrování života, léčení a komunikaci s hvězdnou civilizací.

Určité zvukové frekvence se vztahují k určité části těla, protože každý atom a molekula, buňka a žláza v našem těle má specifickou frekvenci. Tón F podporuje činnost plic, tón G játra, žlučník, slezinu a žaludek, tón C dolní část páteře. Při léčebném procesu se užívají křišťálové misky při očišťování nechtěných energií a nastolení rovnováhy v poškozené části těla. Léčitel se na tento záměr soustředí.  Zvuky pozvedávají vibrační rysy planety. Samotný zvuk má sílu léčit, tvořit, manifestovat, oživovat. Dále se užívá hraní hudby, zpívání ve skupině, hraní na bubny, opakování samohlásek jako Ooommmm, Ahhhhh a Huuu. Vše podněcuje emoce a otevírají čakry a žlázy endokrinního systému. Proud energie z buněk těla se nazývá bioplasmické tělo. Akupunktura, jóga, terapie polarity a psychické léčení pracují s proudem energie bioplasmického těla a podporují zdraví. Zruční léčitelé užívají masáže, osteopatii, zlepšení jídelníčku a pozitivní afirmace.

V chrámu v Atlantidě byla křišťálová komnata, která měla kruhový tvar. Bylo tu hodně světla. Strop byl dómem. Pracovalo se tu s krystaly, světlem, barvou a zvukem, čímž kněz léčil a uváděl stav do rovnováhy. Atlanťané byli schopni znovu obnovit končetiny tím, že umístili člověka do této komnaty, která vibrovala frekvencí dané tkáně, což způsobilo opětovný nárůst buněčné tkáně a končetina znovu narostla. Tento proces byl provázen držením v mysli jasný obraz dokonalé končetiny. Křišťálové jeskyně obsahovaly hodně krystalů a další účinné kameny pro léčení a rozšíření mysli. Atlanťané užívali krystaly k vypálení destruktivních sil z těla způsobem, který podporoval regenerační schopnosti organismu. Člověk si lehl na křišťálové lůžko a kněží kolem něj rozmístil krystaly. Ty pak pomocí laserového krystalu spojil a tyto krystaly uvedly fyzické, emoční, mentální a spirituální tělo do rovnováhy. Tyto krystaly byly dobíjeny slunečními paprsky. Krystaly vydávaly tóny, které uváděly organismus do rovnováhy,  tato energie regenerovala molekuly každé buňky a znovu regenerovala tkáň. Tato procedura nastolila rovnováhu hormonů člověka a člověk měl více energie a cítil se "lehčeji". 

Jeden indiánský léčitel užívá k léčení křišťálu, zvuku a léčivou energii proudící z jeho rukou, aby uklidnil člověka, který má záchvat. Při tom vydává pomocí otvoru ve škebli z prehistorického Peru zvuky  a poté hraje na didgeridoo nízkovibračními tóny. Další člověk užívá k léčení svou mysl a léčivou energii, kterou chaneluje a vysílá ji ze své aury a svých očí. Např. při zranění nebo zánětu položí levou ruku nad poškozené místo člověka a svou pravou ruku pod toto místo a dívá se na zranění a soustřeďuje se. V té chvíli se dostává hlouběji do těla a vidí v oběhovém systému tisíc velmi malých červených řek proudících ve všech směrech. Potí vidí hnědý stín, kde je zánět nebo zranění. Poté zesílí energii, která proudí z očí a slyší praskání a rupání. Léčený člověk cítí v místě poškození horkost. Zánět se pod působením této energie vypaří. Pokud má člověk poraněnou kost, představí si spoustu malých molekul kosti a shromáždí je na konci kosti, aby asistovaly léčebnému procesu.  Je to velmi účinný a rychlý proces léčení, kdy kosti plně srostou a člověk může užívat vyléčenou část těla jako před úrazem.

Další člověk léčí všechny typy nemocí, od zlomených kostí až po sklerózu. Pamatuje si vše, dělal v minulých životech. Chaneluje energii Hermese Trismegistuse, která mu byla k dispozici ve třech minulých životech, také v době Lemurie a Atlantidy. Tato energie, na kterou se napojuje, léčí, a on ji společně s láskou pouze směřuje. Další člověk užívá ladičku, aby uvedl energii do rovnováhy a odblokoval čakry. Užívá také krystaly a výsledek práce je vynikající. Tato žena pracuje se směřováním energií. Říká, že základem všech neduh a nemocí je nerovnováha nebo nesoulad systému životní energie. Když pracuje s pacientem, pracuje tak, že usnadňuje proud energie od vrcholu hlavy po prsty na nohou a prsty na rukou. Pokud se v proudu energie vyskytnou nějaké bloky, vyčistí je a pomocí krystalů uvede do těla přirozený proud energie. Lidé po těchto zákrocích zažívají více lásky, zdraví, rozvoje a stavu vyššího vědomí. Jeden člověk si vzpomíná, že pracoval s energií Reiki v Chrámu Léčení v Atlantidě. Měl vizi, jak stojí na hoře a dívá se na východ slunce. Posílal lásku a soustředěnou myšlenku, energii z hlavy, srdce a dlaní, aby posílil a podpořil vnitřní elektrické frekvence lidí a podpořil jejich léčivý proces.

Pravidelné rituály na posvátných místech se vztyčenými kameny poskytovala příležitost k naladění se na harmonii vesmíru. Věděli, že síla kamenů zvýší plodnost, léčí, prodlouží život, vyřeší duševní problémy, přispívá ke klidu mysli a síle imunitního systému. Uvědomovali si moc myšlenek a vyvinuli metody diagnostikování nemocí zkoumáním aury. Srdeční centrum každého člověka v době Zlatého Věku Atlantidy bylo otevřené a tato energie mezi lidmi volně proudila. Každý v této době uměl čerpat léčivou energii. Čím více se člověk zabýval léčením, tím více byl průtok světla jeho tělem snadnější a léčení přes tohoto člověka silnější. Pro léčení je důležité mít v mysli záměr, co chce dotyčný vytvořit, a otevřené srdeční centrum, přes které jde do rukou léčivá energie. Pokud otevřete energii srdeční čakry a ucítíte chvění v dlaních a prstech rukou a sálající teplo, je to znak, že jste léčitelé, a je jen na vás, jakým směrem tuto energii zaměříte a který ze svých darů rozvinete. 

Krystaly umožňovaly přijímat léčivou energii z jiných planet, např. od Plejáďanů, kteří nám dosud tuto energii posílají. V Atlantidě se tato energie uchovávala v malých křišťálech, které lidé nosili s sebou a pomáhaly jim zůstat svěží a zdraví. K harmonizaci těla také užívali koupelí. Atlanťané užívaliaromaterapii, která byla užívána pro léčení duše a obnovení mentální a emocionální rovnováhy. Používali techniky masáže, inhalace, mazání, obkladů a voňavých koupelí. Atlanťané užívali k léčení byliny. Pokud jejich mentální, éterické, emocionální nebo fyzické tělo bylo v nerovnováze s jeho původním stavem, onemocněli. Věděli, která bylina a část našeho těla měla tu samou geometrickou strukturu a vibraci. Pokud danou bylinu snědli, látky v ní obsažené našli v těle poškozený orgán, a pomohli mu navrátit se do původního působení. Kněží a bylinkářky znali působení bylin a trhali je v optimální čas. Řídili se fází Měsíce.

Struktura tvaru pyramid byla typická pro dobu Lemurie a Atlantidy pro energii, která v těchto prostorách účinkuje. Energie pyramid silně působí na karmické vzorce lidí, urychluje její uvolnění a naplňuje ji svou energií. Pokud člověk chce porozumět určitému aspektu svého života, jde to snadněji pomocí energie pyramidy. Atlanťané a Lemuřané často stavěli chrámy ve tvaru pyramidy, kde bylo snazší channellovat energii vesmíru. Na vrchol pyramidy umístili účinný křišťál. Pozice pyramid pozvedlo šíření energie. Jeden člověk si vzpomíná na rozsáhlé středové náměstí tvořené čtyřmi pyramidami, naaranžované podle čtyř světových stran. Ve středu náměstí stála věž se specificky tvarovaným krystalem, který nabíral vesmírnou energii, kterou přenášel do křišťálů umístěných na vrcholek čtyř pyramid. Tato energie se užívala k léčení, komunikaci s jinými civilizacemi, technologii a k dalším účelům. Využitím energií z vesmíru a Země a vybráním nejlepšího místa pro stavbu budovy využívali poznatky dnešní feng shui a geomancie. Vrstevnice území, pozice podzemních proudů, přítomnost dalších přírodních faktorů jako křišťálů v zemi byly důkladně zváženy pro jejich vliv na energie vycházející  z okolních gravitačních, elektromagnetických a elektrostatických polí. 

Ve Valchiusellském údolí v severní Itálii žije komunita 800 lidí, která se nazývá Damanhur (na obrázcích). Tito lidé mají schopnost cestovat v čase do doby Atlantidy. Lidí žijí kolem velké kulaté katedrály. Pravidelně pořádají rituály v chrámu, při kterých hraje hudba významnou roli. Obrovský dóm budovy se zářícím křišťálem na budově je uspořádán do mozaikového vzoru, a když slunce svítí přes tento křišťál, rozšiřuje barevnou duhu kolem interiéru katedrály.

Pro léčitele - Vedlejší čakry máme na dlaních, ramenech, loktech, kolenou a chodidlech. Pokud člověk léčí rukama, energie prochází čakrami dlaní. První známkou, že se člověk otevírá jako kanál pro léčení je ten, že s někým soucítí a jeho ruce zteplají, a mezi léčitelem a léčeným začíná proudit energie. Čakry ramen jsou spojeny se srdcem a energie jím dál postupuje do chodidel. Když léčitel položí ruce na ramena léčeného, čakry chodidel léčeného se automaticky otevřou, což pomáhá jeho uzemnění. Tento systém umožňuje světlu, aby procházelo celým tělem. Čakry kolenou jsou spojením mezi Zemí a základní čakrou. Čakry loktů jsou spojením mezi rameny a dlaněmi. Čakry chodidel jsou spojeny se Zemí.