AKTIVACE 4.5.6. ČAKRY

22.11.2011 10:49

Aktivace srdeční, krční čakry a třetího oka

Pátá čakra je uložena v oblasti krku a má královsky modrou barvu. Je to čakra komunikace a její stav ukazuje, jak pravdivě vyjadřujeme své pocity a čemu věříme. Pokud se bojíme říkat to, co si myslíme a zavděčujeme se ostatním, toto centrum si zablokujeme. Tento blok se může projevit bolestí v krku. Pokud je toto centrum otevřené, máme telepatickou schopnost, zachycujeme jasnozřivé dojmy a posloucháme vnitřní vedení. Komunikujeme s duší a vnímáme její potřeby. Pátá čakra je "bránou ven", mostem mezi myšlením a cítěním, mezi impulzy a reakcemi. Řídí sebevyjádření člověka, a tím i jeho řeč, mimiku a tělesné držení. Zaručuje dobrou komunikační schopnost s okolním světem, člověku je rozuměno, a tak se i cítí.

Centrem páté čakry může člověk svůj život vylepšovat, nebo ho ničit, a to prostřednictvím mluveného slova, neboť mluvené slovo má nesmírnou moc, protože rozvádí do celého organismu chvění nabitá energií. Negativními, kritickými a zraňujícími slovy zneužívá člověk duchovní síly citů a inspiraci, a tím si způsobuje utrpení. Pokud má člověk zablokovanou 5. čakru, má potíže vyjádřit své mínění jasně, je tichý, bázlivý, samotářský, někdy koktá, nemá potřebnou sebedůvěru, nenachází přístup ke svému vnitřnímu hlasu a k intuici. Napjatý, uzavřený postoj k druhému pohlaví poukazuje na napjatý vztah k vlastním pocitům a citům, a tím i ke své vlastní duši. V oblasti krční čakry je centrum pocitu "být nepochopen", a proto zde leží objasnění vlastní bytosti. V oblasti páté čakry se setkává vědomí s podvědomím, a tedy je "skladiště" hrubých a jemných energií. 

Pokud je krční centrum otevřené, přijímáme plnou odpovědnost jako spolutvořitel s Bohem a známe moudrost, sílu a moc Boha uvnitř.Vesmírná krční čakra rozšiřuje kvality síly a schopnosti vést. Tuto čakru aktivujeme prohlášením: „JÁ JSEM spolutvořitel s Bohem. JÁ JSEM hlas Univerza. ROZHODUJI.“ S krční čakrou je spojena štítná žláza, která má vliv na metabolismus a produkci protilátek. Pokud je příliš činná, oči vylézají z očních důlků, a pokud je nedostatečně činná, můžeme ztratit hlas nebo mít problémy s kůží. Příštítná tělíska nám umožňují absorbovat vápník a udávají do rovnováhy hladinu vápníku, aby naše kosti byly zdravé a silné. Aktivovat a vyčistit krční čakru nám pomůže kámen kyanit,akvamarín, křemen, azurit, tyrkys, ametyst, modrý topas, modrý turmalín, modrý obsidián, jantar, kunzit, lepidolit, petalit, sodalit. 

Šestá čakra je čakra mezi obočím a má tmavě modrou, indigovou barvu. Pokud je tato čakra plně otevřena, je jako křišťálová koule, která nám umožňuje úplné smyslové vnímání a je zde uložena naše veškerá moudrost. Je to naše vnitřní oko. Je to čakra jasnozřivosti, vhledů,  vnitřního klidu, kreativity, inteligence, rozhledu a vyléčení v pravém slova smyslu. Pokud někomu pošleme světlo ze třetího oka, vyléčíme jeho mysl a fyzické tělo.Informace ze třetího oka dostáváme přes intuici. Intuice je funkce třetího oka, která se projevuje ve formě obrazů, záblesků vědění, barev, vidění aury atd. 

Barva indigo podporuje otevření třetího oka tím, že zaostřuje vnitřní a vnější vidění a otevírá brány nevědomí, aby byl umožněn přístup do vzpomínek, které odedávna odpočívají ve skrytu duše, vymazává negativní struktury z vědomí a napomáhá vstupu do vyšších dimenzí. Pokud má člověk nedostatečně činnou 6. čakru, jde životem bez cíle a elánu, je zmatený, labilní, nekonečně se zaměstnává nebo nedělá nic, nemá disciplínu a neustále začíná něco nového, často střídá partnery, místo bydliště nebo práci, je nevýkonný a zapomnětlivý. Pokud ji má nadbytečně činnou, je fanatik, egocentrik, dogmatický přívrženec církve, je domýšlivý, povýšenecký a intelektuálně pyšný.
 
Oblast třetího oka je také spojeno se sílou vůle. Je-li tok života v tomto místě blokován, dochází k bolestem hlavy, popudlivosti, nepochopení, tvrdohlavosti a přepětí nervů a svalů. Je-li této duchovní síly zneužíváno, snaží-li se člověk vynutit si všechno násilím a tvrdohlavým prosazováním své vůle, způsobí zármutek a zklamání sám sobě. Člověk by si měl vždy říct: "Staň se vůle tvá." Oblast třetího oka je také spojeno se sílou představivosti, které nabízí stanovení cíle hodně vysoko, aby tak mohl být vnitřní potenciál plně využit a naplněn smysl pozemského života.
 
Pokud se tato čakra otevře, naše mysl se automaticky odevzdá božskému plánu a naše myšlenky mají vyšší, čistší vibrace a jsme otevřeni proroctví, jsme schopni komunikovat s mistry a vyššími průvodci. Člověk se stává prorokem, mágem, který vše ví, vše pozoruje a nic nesoudí. Vesmírné třetí oko vysílá světlo mistrovství a ovládnutí. Aktivujeme ji prohlášením: "JÁ JSEM. JÁ JSEM Univerzum. JSEM SVĚDKEM."  Na vyšších úrovních toto centrum může mít zlatě bílou barvu, stříbrně šeříkovou barvu nebo křišťálovou barvu.
 
Se třetím okem je spojena žláza hypofýza (podvěsek mozkový), která má řídící funkci endokrinního systému. Její základní funkcí je regulovat činnost těla přes řízení hormonální rovnováhy. Hypofýza je klíčem k rovnováze. Aktivovat a vyčistit třetí oko nám mohou pomoci tyto čtyři kameny – ametyst, azurit, sugilit a chryzokol. Ametyst nás může svou energií hluboce uklidnit a uvolnit. Pomáhá navodit klid k přijímání energie. Azurit nám může pomoci uvolnit strachy, které nás poutají k minulosti. Sugilit nám pomůže s lekcemi, které nás učí strachy v současném životě. Jestliže užijeme sugilit s chryzokolem, může nám energie těchto kamenů pomoci se poučit ze strachů z minulosti i budoucnosti. Dále je vhodné pokládat na třetí oko sodalit, lazurit, vltavín, křišťál. 
 
Atlantidě bylo velmi důležité udržovat třetí oko čisté a jasné. Poté, co prohlédneme všechny iluze, dosáhneme dokonalé spirituální vědění.Atlanťané pomocí třetího oka viděli skrz svět iluzí času a prostoru a dívali se do duše. Nejvyšší kněží a kněžky, mágové a zasvěcenci prováděli čištění třetího oka denně a přijímali do třetího oka zprávy z galaktického středu, často při západu Slunce.
 
Čtvrtá čakra má zelenou, růžovou a zlatou barvu. Přes srdeční centrum zakoušíme vlastnosti lehkosti, přátelství, flexibility, srdečnosti, velkorysosti, vyjadřuje sympatie, radost z kontaktu, chuti k životu, radost, schopnost vcítit se a vnímat krásu. Vyrovnané energie ve 4. čakře ukazují citový, vyrovnaný, k pomoci ochotný charakter. Chvěje-li se srdeční čakra vyváženě, následuje štěstí, spokojenost, láska a vyrovnanost a "brána do duše" je dokořán otevřena. Nadbytek energie se projevuje zesílenou kritičností, vlastnickými nároky, přehnanými požadavky, náladovostí, neúčastí, depresí, chladem a bezcitností. Snížená funkce 4. čakry se ukazuje tím, že je člověk lehce zranitelný a přecitlivělý, je závislý na lásce druhých lidí, má stálý strach, že bude odmítnut, je smutný. Rád by dával lásku, ale má strach ze zklamání, a proto se raději obklopí pancířem odmítavého stanoviska.

V zelené barvě nacházíme uspokojení tehdy, jsou-li obě mateřské barvy, modrá a žlutá, v rovnováze, poté zelená uklidní naše oko i mysl. Chvění žluté barvy, bohaté na vzruchy a uklidňující chvění modré barvy, se v zelené navzájem ruší a je drženo v rovnováze. Zelená je barvou paměti a logického myšlení. Zelená barva působí osvěživě a vyrovnává, dezinfikuje a zabíjí bakterie, tvoří svaly a tkáň, reguluje výměnu látek a nervový systém, příznivě působí na astma, cukrovku, kaše, zánět kloubů, vysoký krevní tlak a na křeče. Zelená je barvou léčení, regenerace, uvolnění, důvěry. Růžová rozpouští svým jemným, křehkým chvěním křečovitá sevření srdce, probouzí láskyplné, něžné city a dodává energii, která navozuje pocity štěstí. Zlatá v sobě spojuje léčivé vlastnosti žluté a oranžové, zaplavuje duši zářící, třpytivou léčivou energií, která znovu "napřímí" čakru, tíží-li ji životní problémy.

 Brzlík je spojen se srdeční čakrou, tato žláza má velký vliv na imunitní systém. V dětství je proporcionálně větší a je odpovědná za růst. Pokud je příliš činná, způsobuje artritidu, pokud je málo činná, jste náchylní na choroby imunitního systému, AIDS a rakovinu. Brzlíku se říká vyšší srdce a je energetickým portálem srdeční čakry, kde světlo nebo energetické vyzařování jsou zažívány jako bezpodmínečná láska. Vesmírná srdeční čakra vysílá tep srdce vesmíru. Otevřít a pročistit srdeční čakru pomáhá růženín, kunzit, larimar, malachit, sugilit, aventurín, zelený achát.