VELKÁ SVINGA V GÍZE

22.11.2011 10:45

 

Síň Záznamů je uložena pod pravou tlapou Velké sfingy v Gize. Po pádu Atlantidy sem Velekněží a Velekněžky vložili informace a vhledy ohledně původu lidstva, kam směřuje a velikosti vesmíru. Je to odkaz Atlanťanů, na který se může napojit člověk mající v sobě ukotvené Kristovo vědomí. Čím více lidí na konci roku 2012 dosáhne této úrovně, tím více informací vyplyne z tohoto místa na povrch. Abychom se dostali k atlantským záznamům, musíme zvýšit své vědomí. Je důležité vnímat své myšlenky a zvýšit lásku a soucit k sobě a k ostatním. Abychom otevřeli Síň Záznamů, musíme dosáhnout vědomí na úroveň těch, kteří ho sem uložili.

Po pádu Atlantidy uchování záznamů Atlantidy byla práce pro spoustu nových přistěhovalců. Kulaté město s kanály, obrovskými paláci a chrámy nemusí být nikdy nalezeno, ale Edgar Cayce říká, že záznamy atlantské civilizace, vědě, umění, obřadech, informace o sestavení Velkého krystalu a jiné jsou umístěné na třech místech. Jedno místo je v chrámu pod mořem blízko Bimini, další místo je pod chrámem ve Střední Americe a třetí místo je právě Síň Záznamů pod Velkou Sfingou v Gize.

Cayce popisuje do detailu propracovaný obřad, který se konal kolem roku 10500 př.n.l., kdy se sešla skupina, aby zapečetila informace do Síně Záznamů v Egyptě. Kněží pečlivě vyčistili mysl lidí a zmírnili potřeby těl lidí, kteří se účastnili tohoto rituálu, což ukazuje, že ti, kteří vložili vědění do posvátných míst, byli připravováni se posunout do jiného stavu vědomí. Dále uvádí, že tomuto vědění nebudeme schopni porozumět, pokud nebudeme mít nezbytné porozumění, spirituální pokročilost, tedy dokud se nevrátíme do vyšších frekvencí. Je nezbytné rozvíjet schopnosti umožňující vidět za závoj, který odděluje materiální a spirituální svět, schopnost porozumět sobě, pozorovat své myšlenky, emoce a činy, čímž zvýšíme porozumění a soucit s činy ostatních.

V minulosti obřady zasvěcení pomohly lidem rozšířit vědomí zvýšit frekvenci. Lidem bylo předáváno skryté vědění jako historie minulých civilizací, instrukce k rozvinutí mysli, zvýšení spirituality, informace o jiných světech a jiných formách života ve vesmíru. Často byly tyto pravdy skryté v symbolických příbězích nebo uchovány v rituálech a obřadech, a pouze někteří lidé jim porozuměli. V zasvěcování v Egyptě kněží asistovali kandidátovi zasvěcení při přípravě na zkušenost se smrtí, aby poznali pocit přeměny, pocit, který člověk má, když umře. Pokud člověk zažil na vlastní kůži přechod z jednoho světa do druhého, tato konkrétní zkušenost s nesmrtelností zvýšila porozumění zasvěcovaného, a naučila ho věřit v jiné světy a důvěřovat jim. Lidé spontánně zažívají tuto zkušenost se zážitkem při klinické smrti. Po této zkušenosti se mění zaměření člověka a po zbytek života se člověk se s větší úctou stará o sebe, druhé a životní prostředí.