TECHNOLOGIE

14.11.2011 17:43

 


 

Tím, že Atlanťané a Lemuřané spojovali intuitivní schopnosti jejich vysoce vyvinutých myslí s pokročilými matematickými a technickými schopnostmi, kněží - vědci se naučili užívat síly přírody pro pohodlí, vyhovující podmínky a potěšení všech zúčastněných. Byli velmi spirituálně vyvinutí a rozvinuli velmi pokročilou technologii.

Atlanťané získávali energii z Velkého krystalu, ze zvuku a rozbití atomu. Proudy energie z Velkého krystalu lidé užívali k létání ve vzduchu, cestování po moři a pod mořem, vysílání hlasů na velké vzdálenosti a k užití laserů. Vyrobili lodě, které létaly ve vzduchu bez křídel, nebo dopravní prostředky podobné létajícím ptákům. Dále sestavili velké válcovité dopravní prostředky s okénky podél lodě. Atlantské valixi připomínají duté jehly s ostrými konci, asi 8 - 100m dlouhé, které byly sestrojeny z vrstev světlého lehkého kovu, který ve tmě svítil. Měl křišťálová okna v podlaze a střešní okno na stropu.

Dále Atlanťané vyráběli přístroje na čištění vzduchu, elektrické zbraně, křišťály, které neomezeně svítily, a přístroj pro srážení vody z atmosféry. Atlanťané přenášeli zprávy po celém vesmíru, byli dobrými navigátory a techniky v leteckých prostředcích, přesouvali věci nad zemským povrchem, cestovali po celé zemi a cestovali do vzdálených zemí. Vynalezli létající přístroj, který byl podobný nízkým, plochým sáňkám, který byl schopen přemísťovat těžké náklady asi 10m nad zemí na velké vzdálenosti. Tuto přepravu popoháněla síla Velkého krystalu a vedla ji určená osoba na Zemi.

Paprsky vycházející z Velkého krystalu podobně nabíjel malé letadla, které přenášely jednoho nebo dva cestující, které létaly půl metru až metr nad zemí. Ezekiel v Bibli popisuje světlé, svítící kovové vesmírné lodě, které byly podobné žijícím stvoření. Popisuje, jako oheň, jako blesk, nepřetržitě blikal, a lidé v něm mohli létat všemi směry. Každá loď měla kola a křídla. Když toto stvoření klidně stálo, složilo své křídla a bylo v klidu, ale bylo velmi hlučné jako hromy, když se v něm cestovalo. Atlanťané měli také prostředky, které létaly i se pohybovaly pod hladinou oceánu jako ponorky. Byli i tací, kteří měli plnou kontrolu nad jejich energetickým polem, a přemísťovali se sami, bez dopravních prostředků.

Lemuřané a Atlanťané spolu telepaticky komunikovali. Abychom danou informaci úspěšně telepaticky přenesli, nemůžeme lhát a nic skrývat. Je důležité, aby vaše mysl byla k přijetí a vyslání informace úplně otevřena. Kmen Hopi tuto schopnost popisuje jako držet otvor na vrcholu hlavy neustále otevřen. Atlanťané vyrobili přístroj podobný našemu telefonu, který přenášel hlasy na velké vzdálenosti. Dále vynalezli telepatický telefon. Pokud zmáčkli na přístroji správné tlačítko, vyslalo to signál, který zvýšil vibrace osoby, se kterou si přáli komunikovat.

Jeden člověk si vzpomíná: " Před šesti lety se mi zdál sen. Nejprve jsem byl na poušti a sledoval stavbu velké pyramidy. Viděl jsem spoustu mužů, jak na této stavbě pracují. Užívali mně neznámé nástroje. Kusy kamene byly řezány laserovým paprskem jako by byly měkké máslo. Tyto kusy byly umístěny jednou rukou mužem, který užíval přístroj podobný vysokozdvižnému vozíku s vidlicovým nadstavcem, a také užíval levitaci, aby správně srovnal kámen na místo. Dále jsem viděl vesmírnou loď naloženou kovem podobným zlatu. Jak jsem to pozoroval, uslyšel jsem hlas, který mi řekl: " Tímto způsobem byly v minulosti postaveny, kdy otcové přijeli, a vždy se takto budou stavit. " Domnívám se, že tento hlas mluvil o Atlantidě. Uvědomil jsem si, že mám na sobě typické šaty pro egyptského muže té doby. V dalším snu jsem viděl ženu na zahradě, která užívala hůlku, kterou po zahradě směrovala dopředu a dozadu. Paprsek světla byl asi 1,8m široký. Tato hůlka měla mnohonásobný účinek, který regeneroval nebo ničil. Pokud byl zaměřen na zahradu, tato hůlka pomohla růstu plodin. Pokud byl zaměřen na kámen, byl roztříštěn."

Atlanťané užívali lasery při operacích jako nekrvavé nože. Cayce je nazývá mrtvé paprsky, neboli superkosmické paprsky, které byly tak účinné, že byly schopné jejich intenzivním světlem zabít. Jako atlantské lasery, naše masery (objekty produkující mikrovlnné záření, které produkují atomy mezi rozdílnými elektrickými úrovněmi) užívají křišťály k nahromadění energie v malých izolačních krystalech se specifickým magnetickým charakterem. Na základě signálu krystal uvolní nahromaděnou energii výměnou přijmutí další energie.

Další člověk si vzpomíná: "Po letech cvičení jsem schopen cestovat v čase a prostoru, ať jsem kdekoli. Pouze zavřu oči a zaměřím se na cíl cesty, a ihned jsem tam. Domnívám se, že je to dovednost, kterou jsem se naučil v Atlantidě, což mi umožnilo, abych se to naučil v tomto životě. "

V dnešní době užíváme pouze část své mysli, ale pomalu se učíme rozšířit smysly a dělat úkony jako v Lemurii a Atlantidě. Jak se pokoušeli užít své schopnosti, které přesahovaly fyzickou realitu, získali možnost porozumět úrovním vědomí a dimenzí, které je v dnešní době schopno dosáhnout pouze několik lidí. Měli přístup do minulosti a budoucnosti. Uvědomili si, že čas je iluze, která drží mysl ve 3D. Je důležité, aby člověk, který si postupně vzpomíná na své schopnosti v Atlantidě, meditoval a naslouchal radám duše, aby nedošlo ke zneužití těchto mocných nástrojů.