VLIV SVĚTLA NA ZDRAVÍ

14.11.2011 18:47

 


 

 

Sluneční světlo je v širším slova smyslu veškeré elektromagnetické záření, které je vydávané Sluncem. Dopadající sluneční světlo na Zem je filtrováno pozemskou atmosférou. Sluneční záření představuje většinu energie, která se na Zemi nachází a využívá. Spektrum slunečního záření lze rozdělit na: záření ultrafialové (vlnová délka je pod 400 nm), záření viditelné (vlnová délka 400 až 750 nm) a záření infračervené (vlnová délka přes 750 nm). Viditelné záření tvoří asi 45 % dopadajícího záření. Sluneční záření pomáhá léčit deprese, spánkové problémy, podporuje proud energie v těle, snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu, zlepšuje funkci imunitního systému, léčí akné a lupénku. Říká se: „Kam nepřijde slunce, tam musí přijít doktor.“

Pokud se nastavíme směrem ke slunci (nemusíme se do něj přímo dívat, stačí, když je ke slunečnímu záření nastaveno třetí oko), přijímáme informace ze Slunce, které působí na hypofýzu a šišinku. Pokud se podíváte na šišinku pod mikroskopem, uvidíte, že tato žláza s vnitřní sekrecí je pokryta neobvyklou krystalovou strukturou, která funguje jako anténa a je vnímavá na elektromagnetickou stimulaci. Pokud se tedy nastavíte směrem ke slunci, stáváme se lidským rádiem, které přijímá signál ze slunce. Pokud je šišinka anténa, co je baterie? Baterie je solární plexus, který je v kontaktu s celým vesmírem a slouží jako prostředník, přes který člověk komunikuje s vesmírem.

Solární plexus (všimněte si názvu solární) je solární baterií, která zásobuje energií naši komunikaci. Pokud je solární plexus nabíjen, přijímání šišinky je znásobeno. Nejlepší je nabíjet solární plexus tím, že se nastavíte na slunce v Y - pozici, nohy u sebe a ruce natažené od sebe. Starodávní Řeci a indiáni věděli, že Y - pozicí přijímají sluneční éterické záření.Dále sluneční světlo aktivuje srdeční čakru, probouzí naši energii a šestý smysl vytvářející intuici. Sluneční světlo přichází do těla přes oči a poté do žlázy s vnitřní sekrecí zvané šišinka, která vyrábí hormon melatonin, který spouští tvorbu serotoninu. Serotonin je důležitý hormon, který nás udržuje ve stavu klidu, zajišťuje dobrý spánek, snižuje příznaky předmenstruačního syndromu atd.

Spousta starodávných civilizací uctívalo slunce. Atlanťané, Aztékové, Májové, Egypťané, Keltové, Peršané, Řekové a Římané uctívali slunce a modlili se ke slunečním bohům, aby jim pomohli a léčili je. Pořádali obřady slunce, ve kterém žádali slunce o jeho životodárnou energii. Zasvěcení v Atlantidě se shromažďovali večer při západu slunce. Seděli v kruhu. Nejprve očistili své spirituální tělo. Poté se všichni podali ruce a vytvořili proudový kruh, kde hlavní velekněz a jeho zástupce přivedli proud nejvyššího stupně do jejich těla. To jim všem pomohlo prožít stav nejvyššího vědomí jednoty. Tímto způsobem se rozvíjela odolnost nervů kněží mnohem rychleji, než kdyby byli závislí jen na vlastní energii. 

Sledování východu a západu slunce má na nás velký vliv. Barvy a světlo vycházející během východu slunce probouzíhorní čakry, dodají nám energii a připraví nás na přicházející den. Probouzí v nás příjemné pocity. Barvy a světlo vycházející při západu slunce aktivují nižší čakry, připraví nás na dobrý spánek a uzemní nás. Sledování východu a západu slunce nás spojuje s přirozenými rytmy země, což nám pomáhá ke správnému načasování a staví nás do synchronicity proudu života. Sluneční svit během dne udržují nižší a vyšší čakry ve vzájemném spojení a synchronicitě. Je vhodné se ke slunci obrátit a vnímat, co se děje v těle. Sluneční paprsky uvolňují chlad v oblasti srdce, zvyšují spojení s duší, uvolňují bolesti ega a zaměřují pozornost na to, co je opravdu důležité. Na začátku dne můžete slunce vítat a na konci dne mu poděkovat za den.

Vliv měsíčního a hvězdného světla. Také světlo měsíce a hvězd má vliv na naše zdraví a stav životní energie. Cykly měsíce a střídání ročních období mají vliv na náš výkon a plodnost. Sezení večer venku při svitu měsíce v noci před úplňkem, při úplňku a po úplňku pomáhá vzpomenout si na spojení spirituality přes vnímání přírody,  namísto spojení se svou spiritualitou přes organizovaného náboženství. V době úplňku je vhodné nabít krystaly, uvolnit staré systémy a potlačené emoce. V době novoluní je doba na vnímání, co potřebujeme, jaké máme touhy a přání. Pokud si chcete do života přitáhnout určitou kvalitu, proveďte rituál pod svitem měsíce v novoluní a pokračujte po každý den do doby úplňku. Pokud chcete něco vyslat do světa, udělejte rituál při úplňku a pokračujte do doby novoluní. Světlo z hvězd probouzí představivost a otevírá mysl ke spánku, což umožňuje, abychom se během spánku dostali do potřebných dimenzí a byli v kontaktu s vyššími mistry. Pomáhá nám nevědomě řešit problémy, vytvářet nové nápady a léčení během spánku. Tento proces zahrnuje přijetí instrukcí během nočního spánku.