PŮSOBENÍ ZVUKU, BAREV A POHYBU

14.11.2011 18:39

 


 

 

 

Působení zvukubarev a pohybu je tím nejúčinnějším nástrojem pro uvolnění negativních vzorců v energetickém poli. Působením zvuku a barvy a vhodných cviků pracující s Chi energií ukotvíte zvuk a barvu v těle, a to na buněčné úrovni. Chi pohyby energeticky vyživují éterické tělo, které spojuje fyzické tělo s jemnohmotnými těly, zvuk pracuje s astrálním tělem, které se pojí s emocemi, a barvy očišťují mentální jemnohmotné energie, které se pojí s mentálními a intelektuálními aktivitami. Bloky v našem jemnohmotném energetickém poli způsobují fyzické nemoci. Pokud je naše energetické pole čisté, můžeme se spojit s původním plánem duše.

Pokud je problém v organické struktuře buňky, molekuly této struktury nevibrují, ale pokud v jejich blízkosti jsou zahrány tóny, které jsou s nimi vibračně spřízněné, molekuly začnou znovu vibrovat. Z toho vyplývá, že pokud buňky těla a jejich energetické pole rozpoznají vibraci a pozitivně na ni reagují, tyto buňky mají vědomí. Jaké je spojení mezi buňkami a duší? Akustický zvuk má vliv na lidské buňky a jejich energetické pole, například vlivem řady akustických zvuků rakovinové buňky v těle explodují a zároveň dochází k nabíjení a posílení zdravých buněk. Při hraní série akustických zvuků můžeme pomocí Kirlianovy fotografie vidět, co se děje s energetickým polem zdravé lidské buňky - barva a tvar každé buňky a její jemnohmotné energetické pole (aura) se mění podle výšky a zabarvení každého tónu.

Pokud jsou zdravé buňky s určitým tónem ve vibračním souznění, aura těchto buněk se transformuje do tvaru mandaly s vibračními barvami růžové a modré - viz první obrázek na www.tama-do.com. Z toho vyplývá, že daný tón je základním (fundamentálním) tónem buněk a pokud je osoba v blízkosti znícího tónu, je nastolena rovnováha nejen v buňkách těla, ale také v jeho energetickém poli, a zároveň se upravuje vnímání vnějšího světa daného člověka. Na druhém obrázku na stejných webových stránkách (z důvodu práv je nemohu uvést na svých stránkách) je ukázáno, jak zdravé buňky reagují na chromatickou stupnici při hraní na nástroj xylofon. Na třetím obrázku vidíte, jak zdravé buňky reagují na hraní fundamentálního tónu (má zkratku F0 a je tou nejnižší frekvencí v harmonické řadě). V Series XI na fotografii vidíte zdravé buňky hemoglobinu bez působení zvuku ladičky a s působením zvuku ladičky. V Series XII na fotografii vidíte fotku zdravého hemoglobinu při působení zvuku xylofonu. V Series XV vidíte fotku zdravého hemoglobinu při působení hlasu. V Series XVI vidíte buňku hemoglobinu Jacka - muže s velmi silnou léčivou energií. V Series XVIII vidíte tobolky bavlníku bez působení zvuku a modliteb a po působení zvuku a modliteb.

V každé buňce našeho těla je zapsán náš božský záznam. V esenci duše je náš původní otisk DNA. Místem, kde se setkává tělo a duše, je naše energetické pole. Naše vibrace jsou spojením mezi duší a tělem. Všechna naše vibrace začíná v jemnohmotném energetickém poli. Každou sekundu přijímáme zprávy z hvězd, planet, přírody, lidí, z našich myšlenek, pocitů, chování a akcí. Záleží na stavu našeho energetického pole, jak tyto zprávy vnímáme, jestli na nás působí pozitivní nebo negativní vibrací.  Záleží na úrovni vědomí, ve kterém si vybíráme žít.  Pokud do našeho energetického pole umožníme vpuštění negativních systémů, jsme v nerovnováze a jsme duševně labilní. Pokud jsme naladěni na sebe, na přírodu, na vesmír, jsme zdraví a vitální.

Při barevné terapii se pracuje se znalostmi sedmi paprsků, jemnohmotným energetickým polem (aurou), čakrami, pěti živly, meridiány (kanály, které probíhají uvnitř těla, tvořící síť, ve které proudí energie od orgánu k orgánu - těmto vnitřním drahám pak odpovídají dráhy vnější, které se promítají na kůži a zprostředkovávají styk organismu s vnějším světem), ukotvení energie duše přes buněčnou paměť a DNA fyzického těla. Jde o to, abychom se spojili s vědomím dané barvy, zažili si je a vyjádřili potenciál naší duše přes božské kvality dané barvy. Pracuje se s červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, tyrkysovou, modrou, indigovou, fialovou, magentovou, bílou, zlaou a růžovou barvou. Jde o užití barvy, aby nám pomohla se spojit s potenciálem duše a abychom jej vyjádřili. Kombinace působení barev a tónů je důležitým bodem na cestě vzestupu.

Při zvukové terapii se pouští hudba, která zajišťuje, že lidské bytosti, příroda a vesmír jsou sladěny do léčivé harmonie. Jde o vzájemné působení mezi hudbou a energií Chi lidí, kteří hudbu poslouchají. Při zvukové terapii jde o porozumění vztahu mezi jemnohmotnou energií a zvukem. Pracuje se se vztahem mezi pěti tóny a pěti přírodních živlů - dřevo (A), oheň (C), země (F), kov (G) a voda (D). Při práci s ladičkou je třeba si být vědom, že jeden konec ladičky přenáší vibrace do meridiánu, buňky a DNA, zatímco rezonance vidlicí ladičky (druhého konce) přenáší tu samou zprávu do energetického pole, a tak dochází k uvolnění zdroje negativního vzorce, což se později projeví na fyzické rovině. 

Barevná zvuková terapie. "Hudba barev" je forma terapie, která nás harmonizuje pomocí léčivým chvěním barev a tónů. Barvy i tóny jsou chvěním. Každý tón vyzařuje určitou barvu. Každý tón koresponduje s jednotlivou barvou a čakrou - červená (C) a 1. čakra, oranžová (D) a 2. čakra, žlutá (E) a 3. čakra, zelená (F) a 4. čakra, modrá (G) 5. čakra, indigo (A) a 6. čakra, fialová (H) a 7. čakra. Energetická "hudba barev" způsobuje svými zvukovými, mozek stimulujícími strukturami změnu vědomého stavu. Přináší elektromagnetické vibrující informace energetickým tělem do našeho organismu a vytváří tím opět rovnováhu, čímž dojde k vyrovnání v mozkových funkcích a k vnitřnímu klidu a uvolnění. Barevná zvuková terapie představuje sjednocení vibrace barev a vibrace tónů, přičemž tóny leží přesně v těch frekvenčních oblastech, které odpovídají danému barevnému spektru a jeho léčivé vibraci. Zpívání a pobrukování se záměrem bezpodmínečné lásky a odevzdání otevírá srdeční čakru. Modlení se nahlas se záměrem otevírá krční čakru. Meditace v klidu mysli aktivuje korunní čakru.