ENERGIE Z PLANET A HVĚZD

14.11.2011 17:49

 


Galaxie je hvězdná soustava složená z hvězd, mlhovin, hvězdokup, mezihvězdné hmoty a tmavé hmoty. Galaxie drží pospolu působení gravitačních sil a jednotlivé komponenty obíhají kolem společného středu. Naše galaxie se nazývá Galaxie Mléčná dráha, která obsahuje kolem 200 - 300 miliard hvězd. Život je všude ve vesmíru a byl i předtím, než jsme se objevili na Zemi.

Spoustu lidí čte knihy Ericha von Danikena, který píše o důkazech pobytu mimozemské civilizace na Zemi. Kniha Chariots of the gods, která vyšla v roce 1968, popisuje hypotézy, že technologii a spirituální vědění zprostředkovali starodávných národů vesmírní cestovatelé, které nazývali bohy. Legendy a literatura ukazují, že bytosti, které se vyvinuly v těchto vzdálených světech, rozvinuly své dovednosti natolik, aby opustili své domovské planety a cestovaly v čase na naši planetu. Země s jejími rostlinami a příjemným klimatem vždy přitahovala hosty a některé z nich tu v minulosti strávili nějaký čas.

Tyto bytosti například navštívily naši planetu v době Májů. Vzpomínky návštěvníků z daleka jsou uchovány v záznamech starodávných kultur po celém světě. Často jsou tito návštěvníci označováni jako Bohové sestupující z nebe. Říká se, že na počátku byli lidé na Zemi vedeni přímo bohy. Řecká mytologie popisuje tyto bohy jako skutečné lidi, s emocemi a sexuální silou, kteří měli velkou sílu, cestovali velmi rychle, starali se o lidské záležitosti a byli nedostupní.  Platón popisuje, že Bůh Poseidon, Bůh moře, přišel do Atlantidy, oženil se se zemskou ženou; při stavbě města Atlantidy provedl několik superlidských činů a pomohl Atlanťanům postavit lodě a plout do vzdálených přístavů. Edgar Cayce si byl vědom vlivu Boha Poseidona na Atlantidu a mluvil o Atlantidě jako o  Poseidii. Jiní říkají, že jejich předkové přišli z nebe v "kovových dracích, které chrlili oheň", a vzpomínají na přítomnost bohů a jejich lodí, které létaly ve vzduchu.

Atlantida a Lemurie byly atraktivními místy k životu na Zemi, protože lidé žijící na těchto kontinentech nemuseli věnovat celou svou energii k přežití a měli čas rozšiřovat mysl a technologické dovednosti. Výsledkem byla otevřená a zvídavá populace, se kterou komunikovali vysoce rozvinutí mimozemšťané, často pomocí krystalů. Lemuřané a Atlanťané se naučili užívat sílu pyramid, jak rozpůlit a pohnout velkým balvanem, a tak postavit pyramidu. Říká se, že první pyramidy v Egyptě byly postaveny s rovnou střechou, na které se pořádaly rituály a až později se tyto obřady začaly pořádat uvnitř pyramidy.

Atlanťané se zabývali astrologií a astronomií. Astronomie byla důležitá, protože množství energie v zemskémmagnetickém poli je ovlivňováno vzájemnými polohami Slunce, Měsíce a planet. Například v době úplňku je magnetická aktivita silnější kolem poledne a slabší při západu Slunce. Při zatmění je tok energie menší vzhledem k tomu, že se magnetická aktivita běžně stimulovaná zatmělým tělesem snižuje. Při tomto úkazu se energie procházející po energetických drahách náhle zeslabila a veškerý pohyb na těchto cestách ustal. Vesmírné bytosti, které cestovaly na Zem v průběhu její historie, byly často z Plejád.

Odkazy na Plejády a časté návštěvy jejich obyvatel na Zemi najdeme v každé civilizaci na naší planetě, například u Hopiůse zasvěcování mladých mužů do duchovních způsobů koná vždy v době, kdy jsou Plejády přímo nad jejich hlavou. Legendy z Velké Británie popisují Plejády jako sídlo velkých nebeských bohů, kteří kdysi navštívili Zemi. Starý svátek Halloween se koná v době, kdy Plejády stojí přímo v zenitu. Čerokíjové říkají, kdysi dávno se lidé z hvězd známých jako sedm tanečníků neboli Plejády dostali na pět ostrovů Atlantidy a šťastně se zde usadili. Na těsné vztahy Atlanťanů s inteligentními bytostmi z Plejád se vzpomíná v řecké mytologii, kde se bůh Atlas stal otcem sedmi dcer, sedmi hvězd Plejád. Plejády jsou charakterizovány jako srdce naší galaxie.

Čerokíjové, Siuxové, Májové a indiáni věří, že jejich předkové přišli z Plejád do Atlantidy, kde založili a rozvinuli pokročilou civilizaci. Naši předci z nebe, neboli tyto hvězdné bytosti, nám ukazují, odkud pocházíme. V době Atlantidy nám nás naučili, jak číst ve hvězdách, jak postavit energetická centra v pyramidách určené pro obřady, jak evidovatkosmický kalendář, jak si vážit místa našeho původu z hvězd, jak se s ním znovu spojit a jak se spojit s těmi, kteří nás na Zem přivedli a znali tajemství vesmíru.

Dogonové v Severní Africe mají velkolepé znalosti astronomie. Říkají, že návštěvníci ze sousedství hvězdy Sírius, nejjasnější hvězdy našeho hvězdného nebe, jim podali rozsáhlé informace o nebeských tělech, které nejsou viditelné lidským okem. Předkové Dogonů přišli z Egypta, kde některé z nejstarších chrámů jsou spojeny s hvězdou Sírius. Legendy z chrámu Dendera popisují, že v určitou dobu se světlo hvězdy Sírius rozrostlo a její paprsek sestoupil do hlavní chodby, do vnitřní svatyně chrámu, přímo na oltář, a poté byl tento paprsek transformován na Sothis, Hvězdnou Bohyni. Hvězdní Bohové přicházejí na Zemi z různých důvodů. Naše mentální a spirituální škodliviny znečišťují životní prostředí planety, což ovlivňuje další části vesmíru. Hvězdní Bohové nám pomáhají a nabízí přes svou energii očistu, kterou poté dál šíříme. Indiáni říkají, že zástupci Hvězdných Národů se vracejí, aby nám asistovali ve spirituálním růstu. 

Indiáni jsou dodnes v kontaktu s bytostmi z nebe. Pokud jsou v přijímacím stavu jako kdysi Lemuřané a Atlanťané, indiáni jsou v tichu schopni komunikace s jejich hvězdnými předky.

Lidé říkají, že kruhy v obilí jsou výsledkem návštěvy bytostí z nebe, kteří si s námi přejí být v kontaktu. V Jižní Africe jsou tyto kruhy v obilí nazývány Velkými kruhy Bohů. Vždy se objeví přes noc a někdy jsou nad nimi vidět světla. Mají různé geometrické tvary a objevují se v polích různých rostlin. Tyto rostliny jsou přehnuty tím samým směrem. I když mohou být veliké jako fotbalový stadion, tyto rostliny nejsou poškozeny nebo zlomeny. Některé vzory jsou rozpoznány jako spirála DNA, šestiúhelník s rotujícími trojúhelníky, nebo kruh uvnitř trojúhelníku uvnitř kruhu.

V již zmíněné Jižní Africe, kde lidé věří, že s nimi tímto způsobem komunikují Hvězdní Bohové, jim vyhradili speciální pole. Když se tu objeví nový kruh v obilí, lidé se kolem něj sejdou, ohradí jej a po několik dní kolem něj radostně tančí a provádějí rituály vzdávající hold a úctu Hvězdným Bohům a Matce Zemi. Dále se stovka kruhů v obilí od roku 1978, a 99% se objevilo v trojúhelníku Wessexu, který obsahuje posvátné místa Glastonbury a Stonehenge. Jak kněží a kněžky v Lemurii a Atlantidě užívali symboly a znaky k rozvinutí spirituality lidí, podobným způsobem se s námi snaží pomocí těchto symbolů spojit mimozemské civilizace na úrovni nevědomé mysli. Ti, kteří pracují s kruhy obilí, říkají, že z nich vyzařuje nezvyklá energie, která zvyšuje vnímavost, tito lidé často projdou vnitřní transformaci, která zahrnuje hluboké uvědomění, že lidské bytosti a naše planeta procházejí změnami.

Na náhorní plošině Nasca v oblasti jihoamerického Peru se nachází více než 300 obrazců, tvořených světlými liniemi, vzniklými odstraněním tmavšího vulkanického povrchu. Jednotlivé obrazce jsou zřetelné až při pohledu z letadla nebo balonu a dodnes není jednoznačně prokázáno, z jakého důvodu byly vytvořeny. Tato plošina o rozloze asi 500 km² je dnes pouštní oblastí, ale je zřejmé, že v období přibližně 200 př. n. l. – 800 n. l. byla zemědělsky intenzivně využívána Indiány kultury Nasca. Naše znalosti této kultury jsou poměrně skromné, protože se nedochovaly žádné písemné památky a samotný zánik této civilizace není zcela vyjasněn. Z dodnes ne zcela jasných důvodů vytvořili tito Indiáni na pouštní ploše více než 300 obrazců, většinou o rozměrech až několik desítek metrů. Obrazce znázorňují nejčastěji zvířata, hmyz, ryby a ptáky (kolibříka), nalezneme zde i lidské postavy, geometrické obrazce, spirály a poměrně často dlouhé rovné linie o délce až několika kilometrů.

Při studiu evoluce lidské rasy nebylo vědecky zdůvodněno nenadálé zjevení Kromaňonců na Zemi. Po několik tisíců let byla lidská rasa nezměněna a lidé měli ty samé fyzické znaky, pracovali pomocí jednoduchých kamenných nástrojů a nacházeli si jídlo podobným způsobem - a najednou se objevili Kromaňonci na široce oddělených místech.

Pokud lidé mohou cestovat na měsíc a jiné planety, proč by mimozemská civilizace nemohla navštěvovat nás? Proč se Májové tolik zajímali o hvězdy?