HUNA MODLITBA

22.11.2011 10:52

Huna modlitba

Pokud si něco přejeme a důvěřujeme, že se to stane, už v tento moment se to manifestuje. Je to Zákon manifestace. Nicméně spousta lidí má ve svém podvědomí pochyby, strachy a limitující systémy přesvědčení, které blokují účinnost manifestace, proto byla z Atlantidy na Havaj přinesena metoda, která užívá Zákon manifestace, zvaná Huna modlitba.

V procesu manifestace je zahrnuta naše podvědomá, vědomá a nevědomá mysl. Huna prosba je velmi účinná tím, že využívá síly všech těchto aspektů. Kahunové věděli, že v JÁ JSEM, neboli v původní jiskře zdroje, je ukryt božský otisk toho, kým skutečně jsme. Tato část ví, že jsme božské stvoření a dohlíží na naši osobnost na Zemi. Je to naše nevědomí. Na druhou stranu v naší podvědomé mysli jsou uloženy systémy přesvědčení a postoje, jak si sebe ceníme, naše vzpomínky a potlačené pocity. Je to nižší Já, které leží mezi vědomím a JÁ JSEM, a které nám často blokuje přijetí dané modlitby. Poté je tu naše vědomá mysl, což je ta část, která žije přítomností a vnímá, co se děje kolem. Tato část je schopná a ochotná přijímat hojnost a výsledky prosby.

Huna modlitba zahrnuje dva faktory, které umožňují, aby se manifestovala. Nejprve naše vědomá mysl musí zvednout energii, aby popohnala prosbu přes podvědomou mysl, do našeho vyššího Já a JÁ JSEM. Toho je možno dosáhnout tančením, zpěvem, tleskáním, čímkoli, co zvýší proudění životní síly v nás. Poté, co vyšleme prosbu,  vyšší Já se spojí s JÁ JSEM A silou andělů a osvícených. Svou prosbu třikrát zopakujeme, což ovlivní podvědomou mysl, a to nám pomůže rozpustit bloky.

Kroky pro Huna modlitbu. Nejprve vyčistíme spojení s vyšším Já, a to rozpuštěním nižších emocí invokací fialového plamene - "Jsem bytost fialového plamene. Jsem čistota, kterou Bůh žádá." Poté přečtěte  odpuštění pro očištění před Huna prosbou - "Odpouštím všem, kteří mě kdy zranili, vědomě i nevědomě, v tomto i předešlých životech, v tomto vesmíru a dimenzi, i v jiných. Nabízím jim milost. Žádám o odpuštění všechny, které jsem zranila, vědomě i nevědomě, v tomto i předešlých životech, v tomto vesmíru a dimenzi, i v jiných. Žádám milost. Odpouštím sobě za vše, co jsem udělala, co zranilo mě nebo někoho jiného, vědomě i nevědomě, v tomto i předešlých životech, v tomto vesmíru a dimenzi, i v jiných. Přijímám milost. Jsem volná. Všechny okovy a omezení odcházejí. Jsem plně ve své síle. Přijímám odpovědnost. Jsem Mistrem."

Poté si jasně formulujte, co chcete manifestovat a začněte tančit, zpívat, cokoli, co zvýší proud životní síly ve vašem těle. Poté třikrát vyslovte vaši prosbu a ukončete ji "je to splněno". Nasměrujte všechnu životní sílu do své podvědomé mysli a představte si, jak proudí do vaší korunní čakry. Po 30 sekundách se uvolněte a vnímejte. Buďte otevřeni přijetí odpovědi nebo udělání činnosti, kterou intuitivně pocítíte, že máte udělat. Je dobré do své prosby zahrnout něco, za co jste vděční. Jedna Huna prosba může zahrnovat více žádostí.

Čím jste význační? Setkejte se se skupinkou přátel. Každý z vás řekne, jaký odkaz a dědictví zanecháváte pro další generace, např. váš odkaz mohou být lidi, kterým jste pomohli, láska, kterou jste s lidmi sdíleli, děti, které jste něco naučili, stromy, které jste zasadili, znečištěný pozemek, který jste uklidili, zvířata, o které jste se starali, lidi, které jste vyléčili nebo rozesmáli, moudrost, kterou jste předali, atd.