CHRÁM POSEIDONA

10.02.2012 16:37

Architektura. Chrám Poseidona. Chrámy ve 12 regionech. Pyramidy

Hlavní město Atlantida bylo uspořádáno do kruhu. Kanály, které oddělovaly úseky souše, byly plné vody a řeky pramenící v horách a tekoucí přes pevninu. Stezky podél potoků nabízely příjemný odpočinek a stříkající fontány byly výrazem lásky Atlanťanů k tekoucí vodě. Přes městský okruh vedly mosty. Na mostech byly věže, které sloužily jako strážní budovy, skladiště a komunikační prostory. Atlanťané považovali kruh jako symbol porozumění životních tajemství. Země, Měsíc, Slunce a další planety jsou kulaté. Východ i západ Slunce zastupuje kruhový pohyb. Roční období tvoří cyklus. Ptáci staví hnízda do kruhu. Zvířata označují své teritoria do kruhů. Z těchto důvodů Atlanťané stavěli domy do kruhu.

Atlanťané postavili kamenné ohrazení, které obklopovalo každý velký kruh země. Kameny vnější strany pokrývali mědí, uvnitř cínem a vnitřní stěnu orichalkem, růžovou verzí zlata. Alchymisté Atlantidy spojovali určité kovy s planetami – měď s Venuší, cín s Jupiterem a orichalkum se Sluncem. Orichalkum zářilo jako oheň. Bylo dražší než zlato, byla to kombinace zlata a meteorického železa. Lidé bydleli v domě s otevřeným krbem, nádobí měli z orichalka. Z oken byl výhled na hory a přírodu, u domu měli záhony květin a jahod. Hlavní náměstí regionu sloužilo jako tržiště a střed společenského života, kde se všichni scházeli, aby si popovídali, poslouchali hudbu a tancovali. Atlanťané stavili vysoké nebeské stavby, aby mohli v klidu pozorovat nebe. Aby zvýšili energii přicházející z hvězd a planet nad nimi a zemí pod nimi, stavěli pyramidy v místech s vysokofrekvenční energií a na vrchol stavby nebo do jeho blízkosti umísťovali mocný krystal. Tato energie posilovala mysl a tělesnou stavbu Atlanťanů.

Chrám Poseidona byl postaven v hlavním městě Atlantidy. Reprezentoval Zákon jednoty. Bylo to energeticky nejsilnější místo Atlantidy. Chrám byl pojmenován podle Poseidona, Boha moře. Měl obdélníkový tvar a velikost 182x92 metrů a byl postaven podle posvátných zákonů geometrie a feng shui. Byl postaven z bílých, černých, červených kamenů a různých kovů, které rezonovaly s určitou planetou, se kterou byli Atlanťané ve spojení. Podlaha a stěny chrámu byly z bílého mramoru. Vše bylo zaobleno. Nebyla tu žádná dekorace, byly tu pouze krystaly, které udržovaly vyšší vědomí. Dále tu byl jednoduchý oltář pro spirituální potřeby. Uprostřed chrámu byl Velký krystal. Byla to čistá energie ze zdroje. U východních dveří katedrály byla obrovská sfinga, která reprezentovala čistotu a byla zdrojem síly na Zemi. Byla vyrobena z materiálu, který se už na Zemi neobjevuje. Uvnitř této sfingy bylo zaznamenáno vše, co se ve všech vesmírech dělo, děje a bude dít. Dnes je toto vědění známo jako Akašické záznamy. Tyto informace byly uloženy jako knihy v knihovně. Frekvence těchto informací byla velmi vysoká, proto k nim měli přístup pouze někteří Zasvěcenci, Velekněží, Velekněžky a Mágové. Sfingy v Egyptě jsou obdobou sfing v Atlantidě a také obsahují Akašické záznamy Země. Tyto sfingy jsou v současné době velmi málo aktivní. Pokud se vědomě budeme zaměřovat na lásku, mír a světlo, přístup k této moudrosti se bude aktivovat.

Mezi tlapami této sfingy bylo místo, které bylo otevřené, kde se lidé shromažďovali před určitým obřadem. Atlanťané totiž mohli vstoupit do hlavních prostor chrámu, ale nemohli vstoupit do posvátných prostor. Při tom obřadu Velekněží, Velekněžky a Zasvěcenci stáli u vchodu a posílali lidem světlo. Lidé se mohli „vykoupat“ v čisté lásce, vědění a vysokovibrační energii. Těmto kněžím při obřadech asistovali Atlantští andělé a pomáhali jim udržovat vysokofrekvenční světlo v Atlantidě. A protože si lidé byli vědomi vyváženosti principu braní a dávání, lidé pak zaměřili svou lásku a vděčnost kněžím, což udržovalo tok energie. Tato výměna energie podporovala každého v tom, aby pokračoval v práci pro užitek, který přináší celku. Lidé kněžím naprosto věřili. Kněží dělali všechna rozhodnutí na základě nejvyššího dobra. V Chrámu Poseidona byla Velká zasvěcovací komnata, kde bylo prováděno zasvěcení. Pokud zasvěcovaný neprošel tímto testem, mohla se jeho duše vrátit o několik stovek inkarnací zpátky. Všechny bytosti, které se chtěly stát kněžími a Veleknězi, museli projít tímto procesem. Velekněží a Velekněžky se poté mohli stát  členy Alta. 

Chrámy ve dvanácti regionech byly postaveny na vyvýšeném místě přibližně v centru regionu. Byly středem každé komunity a byly postaveny v souladu posvátné geometrie. V centru chrámu se nacházel hlavní krystal. Tyto posvátné budovy měly kulatý tvar a byly vymalovány nástěnnými malbami. Okna byly vyrobeny z krystalu. Uvnitř každého chrámu byly fontány. V tomto chrámu byly zastoupeny všechny elementy – sever pro vzduch, jih pro vodu, východ pro oheň a západ pro zemi. Krystaly tvořily výzdobu těchto prostor. Byly umístěny podle toho, jakou energii chtěli Velekněžky a Velekněží pro danou komunitu invokovat. Samotná budova byla obklopena kanálem. Za kanálem byl vytvořen kruh, kde byly postaveny domy lidí z komunity, poté následoval další kanál a poté další kruh, kde byly postaveny domy lidí z komunity, takže atlantská města byla postavena směrem do středu. Voda v kanálech byla čistá a sloužila k osvěžení a koupání. Domy byly postaveny v dostatečné vzdálenosti, obklopeny zelení. Ve chrámech byly místnosti určené pro vzdělávání, léčení, snění, během něhož dostali lidé informace potřebné ke svému léčení. Dále v chrámu byla zvuková komnata, která byla určená pro naladění čaker, a krystalová komnata. V každém chrámu byl přístroj, který reguloval v dané oblasti počasí. Fungoval jako klimatizace, ústřední topení a zvlhčovač vzduchu. 

Dále byly v Atlantidě chrámy, které byly užívány ke specifickému účelu - např. Chrám léčení, Chrám jednoty, Chrám vědění, Chrám zvuku, Chrám regenerace a Chrám manifestace.

V době Zlatého Věku Atlantidy byly stavěny trojstranné a čtyřstranné pyramidy. Byly vyrobeny z mramoru, žuly nebo velkých krystalů.

Trojstranné pyramidy byly užívány jako antény, které přitahovaly a znásobovaly energii, a vytvářely tak energetické pole pro různé účely, a tu odebíraly domácnosti, továrny atd. Velký Křišťálový satelit byl užíván tak, že odrážel vlny směřované hvězdné energie do této trojúhelníkové rozvodné sítě. V Atlantidě bylo přes 100 trojúhelníkových komplexů pyramidové sítě. Byly sestaveny v soustředěných trojúhelníkových vzorech po celé planetě. Vytvořily tak hemisferickou síť křišťálové a elektromagnetické energie, která působila na oblasti Atlantidy, Ameriky, Afriky, Středozemní Evropy a Jižní Ameriky, a to do různých demografických středů - pro zásobování energií center populace, pro úpravu počasí, přílivů a odlivů atd. Oblasti Mongolska a Tibetu byly také části tohoto komplexu, a byly s nimi spojené interdimenzionálními podzemními liniemi. Nicméně největší seskupení mělo místo v Atlantidě.

Čtyřstranné pyramidy byly chrámové komplexy, byly postaveny jako osmistěny a Atlanťané je užívali k léčení, učení, regeneraci a ke spirituálním účelům. Byly postaveny na vrcholu hory nebo podél pobřeží, aby přijímaly telurovou a božskou energii. Část pyramidy byla pod zemí, a tak energeticky spojili "to nahoře i dole".