DRUHY LÉČENÍ

25.01.2012 18:55

 

Druhy léčení

 

Spirituální léčení. Ve vesmíru je místo naplněné světelnou energií. Pokud se na něj napojíte, tato energie může být použita k uvolnění fyzických, mentálních, emočních a spirituálních bloků. Ti, kteří se na tuto frekvenci napojují, ji pouze nechávají sebou protékat. Tato energie cestuje v čase, proto jí můžeme léčit minulost a posílit budoucnost. Spirituální léčení užívají lidé, kteří mají velmi rozvinuté spirituální tělo a jsou už od narození spojeni s celou řadou světelných bytostí. Tito lidé byli často v minulých životech kněžími nebo velekněžími a jsou napojeni na léčivé energie z hvězd. U lidí užívající spirituální léčení dochází ke spontánnímu rozšíření vědomí a otevření srdečního centra, čímž dochází k silnějšímu napojení na zdroj. Tato energie protéká celým energetickým systémem a kanály, kterými energie protéká, se stávají čistějšími. Tato spirituální energie neboli čisté světlo jimi proudí přes čakru hvězdná brána do celého systému čaker a poté do čakry Země a dále do středu Země. Tato energie ovlivní každého člověka v jeho přítomnosti, ať už vědomě i nevědomě. 

Lemurské léčení. Lemurské léčení je o propojení spirituálního a materiálního světa a životě „tady a teď“. Napojení se na lemurskou energii nám pomůže vzpomenout si na svou celistvost, spojit se s esencí duše a naše léčitelská schopnost se začne spontánně projevovat. Tento způsob života začne přirozeně působit na lidi, Zemi atd. Lemurské léčení je prováděno skupinou lidí, kteří se sejdou a spontánně vytvářejí kruhy světla. Propojují vědomí 3D a 5D. Často je doprovází jednorožci. Léčení probíhá ve skupině, která jedná jako jeden celek. Tato energie je používána k léčení Země, ale lze ji použít i k léčení lidí. Skupina obdrží kolektivní poselství o léčení, které je třeba udělat. Až se skupina rozejde, energie se automaticky rozplyne. 

Léčení duše. Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci. Při cílenému léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše. Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii.  Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižší energii, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni. 

Vibrační vzorec. Jaké (na strachu založené) negativní chování řídí váš život, který byste chtěli změnit? Strach z létání. Strach z výšek. Hypochondrie. Klaustrofobie. Strach z intimity (blízkosti). Strach mluvit na veřejnosti. Strach z hadů, pavouků. Strach ze psaní. Finanční potíže. Potíže s důvěrou. Problémy v sexu. Sexuální zneužívání. Problémy ve vztahu. Komunikační potíže. Špatné sebevědomí. Energetické nemoci. Cystická fibróza. Závislosti. Problémy s váhou. Většina nemocí je vytvořena z negativního chování, které neustále opakujeme. Pokud ho změníme, tělo se samo uzdraví – to vše tím, že nahlédneme hlouběji do svého podvědomí, a uvolníme zeď, kterou tam máme. Kým v daný moment jsme, je určen vzorcem vibrační vlny, kterou před sebe umístíme v lineárním čase. Je třeba identifikovat vzorec vibrační vlny, který vytváří vaši realitu a vystavit ji přesně opačné vlně, čímž dojde k neutralizaci. Poté, co odstraníte vnější vliv, můžete přepsat minulost, která více podporuje toho, kým si přejete být.