PRINCIPY ATLANTSKÉHO LÉČENÍ

14.11.2011 18:37

 


 

Jednota. Je důležité si uvědomit jednotu duše, těla a univerzální síly. Je možné vyléčit fyzickou nemoc a uvést poškozený orgán, aby se stal plně funkčním, a to úpravou jídelníčku, odpočinkem, olejem na kůži v oblasti poškozeného orgánu, zvládnutím emocí a úpravou myšlenek. Emoce, postoj, systémy přesvědčení a reakce na životní situace hrají roli na zlepšení nebo zhoršení zdraví jedince. Nikdo nemůže nenávidět souseda a nemít žaludeční nebo jaterní problémy. Nikdo nemůže být žárlivý a nemít srdeční nebo žaludeční problémy.

Životní energie. Lidská vůle ovlivňuje proud životní energie. Pracuje pro její užití nebo proti jejímu užití. Životní síla vstoupí na úroveň žláz s vnitřní sekrecí a projde všemi žlázami s vnitřní sekrecí. Lidská odpověď je pro každé centrum vtáhnout tuto sílu pro své účely a vyjádřit sílu daného centra. Pokud jsme naladění, užíváme tuto sílu a pokud nejsme naladění, necháme, aby tato síla užívala nás.
 
Vlivy planet nás navádějí ke konstruktivnímu užívání životní energie, k jejímu původnímu užití, ale způsob, jakým ji vyjadřujeme, závisí na nás. Pokud tyto síly vyjádříme nepřiměřeně, pak životní energii užíváme pro naše účely.
 
Žlázy s vnitřní sekrecí vylučují tekutinu podle impulzů z nervové soustavy a na základě našich emocí. Vztek, odmítání a soupeření uvolňují jedy z endokrinní soustavy do lymfatického oběhu a spotřebovávají značné množství energie těla, blokují vylučování a vytvářejí podmínky k nemoci. Každá nemoc zahrnuje tělo, mysl a duši jako aspekty člověka v potkání sebe. I nachlazení vyžaduje mentální a emocionální změnu a uvědomění si určité lekce. Negativní postoje ubírají člověku na životní síle. Všechny vrozené vady jsou karmického původu, a proto rodiče mohou být osvobozeni od pocitu viny.
 
Barvy a krystaly jsou vodítkem na spirituální cestě, které nás vedou ke spojení s fyzickým, mentálním, emočním a spirituálním tělem, a to tím, že stimulují léčivé vlivy v těle, tlumí nebo stimulují emoce, uzemňují, zlepšují mentální schopnosti a zvyšují spirituální vědomí. Krystaly nám pomáhají získat hlubší porozumění našeho cíle a jejichž pomocí si můžeme přitáhnout to, co chceme. Barvy nám ukazují cestu zpátky do světla. 
 
Barva je vibrace a vibrace je pohyb. Pohyb je činností pozitivní a negativní síly. Všechna síla je vibrace z jedné centrální vibrace, která na sebe bere různé formy. Barva se chová tak, že zvyšuje vibrace těla zpátky do normálu, jako se nabíjí baterka do té doby, než je dostatečně silná nést v sobě svou obvyklou míru nabití. Výška, intenzita a zabarvení zvuku ovlivňuje krevní tlak, oběhový systém, dýchání, metabolismus a svalovou energii. Mysl se napojí do celkového povědomí barvy a tělo začne podle toho reagovat, to je léčení barvou. Duše je život, mysl je stavitel, tělo je výsledek. Mysl staví konstruktivně nebo destruktivně, zdraví nebo nemoc. Všechna síla a léčení je měnění vibrací uvnitř, naladění božského uvnitř žijících tkání těla na tvořivé energie – to je Atlantské léčení. Tyto síly přicházejí ze zdroje a projevují se na materiální rovině. Atlantské léčení je umožnit člověku, aby se napojil na Kristovo vědomí, dát poškozeným vibracím podporu, a tak je vyléčit, neboli pomoci orgánu do správných vibrací.
 
Aura je větrníkem duše. Aura vychází z celého těla jako vibrační vyjádření endokrinního systému, závisející na mentálních vzorcích a emočních procesech člověka.  Vibrace jsou řízeny mentální aktivitou, myšlenkami a postoji, které člověk má. Nejvíce je aura vidět kolem ramen a hlavy. Tmavější odstíny jsou znamením, že osoba užívá v jeho činech více vůle, více vědomí duše. Barva aury se mění, pokud se člověk posune ve vývoji. Řídícím faktorem aury je mysl, stavitelem je duše, dalším důležitým faktorem je jídlo a prostředí, ve kterém člověk žije. Barevná aura ukazuje naši neúplnost duše, mysli a těla. Žlázy s vnitřní sekrecí jsou body v těle, přes které se duše v těle vyjadřuje a tak komunikuje s vědomou myslí formou intuitivních obrazů a snů.
 
Slunce je skutečné světlo. Probouzí nás k pravdě o sobě. Osvětluje naše vědomí uvědomováním, kým skutečně jsme. Se světlem k nám přichází zelená (léčení), modrá (důvěra), fialová (síla), bílá (soucit). Sluneční světlo obsahuje obnovující a léčivé síly. Slunce je zdrojem energie a léčení.
 
Vibrace lidského těla jsou materiálním vyjádřením spirituálního vlivu, který vychází ze síly života. Určitý režim vibrací, pozitivní nebo negativní, není ovlivněn pouze přítomností, ale má kořeny v minulých životech. Je otiskem vtáhnutým do duše, a je předáván z jednoho života do dalšího, a to stavem těchto vibrací. Proto sebe konstantně potkáváme a sklízíme to, co jsme zaseli po celý čas. Přes zkušenosti se učíme trpělivosti, a přes ni sebe skutečně poznáváme, a postupně se vzdáváme brzd, které nás svazují s časem a prostorem. Trpělivost nám umožňuje poučit se z jedné zkušenosti a posunout se do druhé.