ARCHANDĚL GABRIEL

 

Archanděl Gabriel

Síla měsíce * naděje * osvícení hmoty * vzkříšení * zrození * obrácení se ke Světlu a k vyšším úrovním vědomí * rozpuštění bloků v oblasti srdeční čakry * odpuštění * uplatnění aspektů Měsíce

 

Energie archanděla Gabriela

odpovídá realizaci ženských aspektů osobnosti. Proto je tento archanděl jako jediný ze vznešených sedmi (Michael, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel, Zadkiel) jednoznačně považován za ženskou bytost.

Archanděl Gabriel se objevuje všude tam, kde jde o osvobození a uskutečnění ženské části osobnosti. Jeho zjevení nám připomíná, že je nutné zkoumat témata související s matkou a vlastním mateřstvím.

Energie archanděla Gabriela je velice podobná energii Matky Marie. Obě pramení v srdci a odtud stoupají vzhůru. Kdo touží být touto něžnou, láskyplnou energií dotčen, musí se vzdát veškerého odporu právě v srdci. Je v něm nezřídka nahromaděno velké množství zlosti, bolesti, smutku a zoufalství. Po jejich rozpuštění nás často zaplaví moře slz, dlouho zadržovaných a nyní plnících očistnou funkci. Připustit si své pocity považujeme za znepokojivé a příliš bolestné. Náš životní styl pro ně nevytváří téměř žádný prostor, takže se mohou začít projevovat skrze různé fyzické symptomy, jež jsou varovnými signály těla i duše.

Stoupá-li pak energie archanděla Gabriela svobodně ze srdce směrem vzhůru, začnou se kultivovat ženské aspekty naší osobnosti. Rozvíjíme obětavost a pokoru, odpouštíme sobě i ostatním, akceptujeme, že se věcí dějí, jak se dějí, a přijímáme Boží sílu, která se rodí z mateřské lásky. Překvapí vás potom, že jméno Gabriel odpovídá hebrejskému slovu "Gibor", což znamená "Boží síla"?
 

Hovoří k tobě archanděl Gabriel


Jsem dokonalá bytost Světla. Mým poselstvím je ryzí, dávající láska. Jsem Gabriel, křišťálově bílý světelný paprsek Boží, na němž byla seslána Marie, aby se stala ztělesněním dokonalé mateřské lásky na Zemi.

Ptáš se sám sebe znovu a znovu, co slovo „ matka“, obnáší, jelikož se v současnosti objevuje všude, kamkoli a kdekoli pohlédneš. Chci ti říci, že ženská část Božího Já si také zasluhuje respekt a úctu. Stav planety Země je reflexí lidského zacházení s božskou ženskou bytostí v člověku a ve všem.

Musíš nejdřív přijmout, že Matka a Otec jedno jsou. Od zjevení Marie působíme společně na osvobození hmoty, která není ničím jiným, než částí božské Matky. Bez tohoto poznání se v tobě nemůže zrodit Kristovo vědomí. Syn Boží byl zrozen ze svaté Matky. Jeho zrození je symbolem pro zrození tvého vyššího Já; zrození ze splynutí Otce a Matky, Ducha a hmoty.

Já, archanděl Gabriel, projevuji svou moc na Zemi také skrze odliv a příliv. Manifestuji se v měsíčním svitu. Přivádím tě k partnerovi tvé duše.

Miluji tě silou Boží.

 

Karta

 

4.jpg

 

 

Tři hlavní symboly jsou na kartě uspořádány pod sebou. Ve spodní části vzniká z paprsku energie srdce se šesti plameny. Má světlou perleťovou barvu a jeho třpyt přechází od jemné zelené přes křišťálově bílou až do zlatožluté.

Šest plamínků symbolizuje sjednocení protikladů a spojení dvou pólů, které jsou zde proniknuty energií srdce. Pozemská realita (čtyři listy v nitru srdce) je nyní překonána a energie může stoupat k následujícímu stupni (zlaté hvězdě). První úroveň osvobozené energie duše odpovídá dvěma zlatým ptáčkům na levé a pravé straně srdce. Oba v sobě nesou zářící Světlo. Symbolizují nově získané poznání, jež nás přivádí na vyšší úroveň vědomí.

V další části karty se na pozadí čtyřcípé hvězdy trychtýřovitě šíří světle zelené Světlo; symbol uzdravení a nově získaného prostoru. Hvězda sama o sobě zosobňuje dosažení Kristova vědomí a dokonalost duše. Také z druhé úrovně obrazu vzlétají dva ptáčci, aby uplatnili opět získanou svobodu na nové rovině vědomí.

Okřídlený křišťálově bílý kalich ve třetí a poslední části karty symbolizuje Svatý Grál, nejvyšší dosažitelnou úroveň v nehmotném světě. Odtud se do spodních rovin vědomí rozlévá třpytivé bílé světlo jako čistá Boží síla a láska. Tady se nalézá pramen božské tvůrčí energie, jež je přístupná každému, kdo osvobodí své srdce.

 

Situace tazatele

 Ve tvém životě je potřeba právě teď se vypořádat s tématy, jakými jsou matka, mateřství a ženství všeobecně. Nejhraje přitom žádnou roli, jestli jsi muž nebo žena. Byla skutečně prohlédnuta a vyléčena všechna zranění, kterou vznikla v dětství a souvisí s tvou matkou?

Uvědom si, že ses sám rozhodl jít v tomto životě novým směrem, a to tím, že si připustíš více citu, budeš obětavější a odevzdanější Božímu plánu.

K tomu je třeba odstranit bloky z tvého srdce. Příčinou těchto bloků jsou často nevyřešené emoce vůči vlastní matce. Když se chce srdce otevřít, bolest, zlost a zármutek kladou odpor a ty narážíš na svá vlastní omezení.

Zahlcují-li tyto nevyjasněné pocity emocionálním balastem příliš dlouho tvoje jemněhmotné i fyzické tělo, mohou se časem ohlásit výrazné fyzické a psychické symptomy: bolesti hlavy, migréna, revma, deprese, alergie a další chronické potíže.

Duševní útrapy se tak projeví způsobem, který neumožňuje únik. Energie archanděla Gabriela pozvedne potlačené a nevyjasněné pocity z podvědomí do vědomí. Staré smutky pominou a srdce se osvobodí. Pochopíš, proč všechno muselo být tak, jak bylo. Přetavíš svou bolest v poznání, že záleží jen na tobě, kolik mateřské lásky se skrze tebe ve tvém životě projeví.

Spojení s hmotou prostřednictvím současné inkarnace na Zemi má svůj hluboký smysl také v případě této zkušenosti. Způsob zacházení s hmotou je ukazatelem toho, jak realizuješ a žiješ svou ženskou stránku. Trvalý nedostatek v hmotné oblasti odráží absenci ženské energie ve tvé duši. Přebytek hmoty a destruktivní přístup k ní mají však taktéž duševní přičinu. Odrážejí negativní zacházení s ženskou, mateřskou energií. To, jak jednáš s planetou Zemí, všemi jejími živými bytostmi a dary, je zrcadlením toho, jak jednáš s ženskou bytostí, s Bohyní, s Matkou v sobě samém.

 

Pomocná afirmace

Cítím se v bezpečí a vyživován v mateřské lásce Boží.