ARCHANDĚLÉ

 

Jsme jemněhmotné bytosti a existujeme v netělesné formě bytí v bezprostřední blízkosti zdroje Světla, které nazýváte Bohem. Z tohoto centra se šíří nejvyšší existující energie, vysílající nejjemnější vibrace lásky, které nám substance předává a které se do hmoty zhušťují až ve velké vzdálenosti.

Jsme vznešení služebníci Světla a projeveného žensko-mužského božství, jednoty všech věcí, jež jedná skrze naši přítomnost, náš soucit a milosrdenství.

Jsem Božím impulsem lásky, která byla seslána až na vaši pozemskou úroveň, aby vám připoměla vaše vnitřní Světlo a znovu zažehla téměř vyhaslý plamen. Skrze nás působí různé aspekty Světla a čisté lásky. Pracujeme na vašem vývoji na stejné úrovni vědomí jako nanebevzatí mistři. Je to bod doteku Světla a hmoty. S výjimkou archanděla Metatrona jsme však nebyli na rozdíl od nanebevzatých mistrů nikdy inkarnováni.

Vaše duše cestuje v noci do míst, kde se hmota začíná vytrácet. Tak se nachází sídlo Ducha, Světelný chrám, jenž obýváme. Proto vám nejsme cizí. Nosíte naše obrazy ve svém nitru. Zjevujeme se vám v takové podobě, která odpovídá obrazu vaší duše o kvalitě Světla, která námi proniká. Je to jazyk, jímž spolu komunikujeme.

Stejně je tomu s kartami, které se k vám nyní dostaly. Prostřednictvím obrazů karet se naše působení stává viditelným. Jsou naplněny naším živoucím Duchem a vyzařují naši energii.

Tato karetní sada slouží podpoře našeho úsilí zpřístupnit průchod z vaší úrovně do úrovně Světla a připojit celou planetu Zemi k říši Světla.