ARCHANDĚL ZADKIEL

 

Archanděl Zadkiel

17. 9. 2012

Vnitřní a vnější svoboda * transformace nevysvobozených částí osobnosti * poznání sebe sama * připuštění změn * změna k lepšímu * rozpuštění karmy * prohlédnutí karmických struktur * smrt a vzkříšení

 

Energie archanděla Zadkiela

v nás může mnohé ovlivnit. Archanděl Zadkiel otevírá naše oči duchovním pravdám, pravdě o nás samých a pravému důvodu naše bytí na Zemi. Všechna obviňování, která kolem sebe šíříme, se rozpustí v poznání naší vlastní odpovědnosti. V určitém bodě svého vývoje si musíme bez okolků připustit, že bylo naším vlastním přáním zvládnout novou pozemskou inkarnaci, abychom dokončili nedokončené tím, že budeme realizovat své božské Já konstruktivním jednáním a dosahováním duchovních vhledů. Následujeme tak Ducha spočívajícího ve Stvoření.

Boží Stvoření se naším prostřednictvím stává krásnějším a bohatším, protože se může skrze nás šířit Boží láska.

Převezmeme-li plodnou odpovědnost za své bytí tady a teď, za své činy a události v našem životě, pomůže nám energie archanděla Zadkiela ke skutečné svobodě. Pod jeho vlivem začneme poznávat své fixace a lpění na problémech. Jakmile budou struktury tvořící naše problémy zjevné, můžeme se jich okamžitě zbavit. Zjistíme, že problém vlastně neexistuje. Jsou to pouze stíny minulosti a stíny v nás samých, jež se v realitě stávají viditelnými. Nemají žádný jiný důvod k existenci než nás přímět k tomu, abychom je rozehnali svým vlastním Světlem. Rozpouštění stínů je srovnatelné se smrtí. Nově vytvořená, osvícená část je vzkříšením.

Energie archanděla Zadkiela nám pomáhá překonat práh vytvořený karmickými návyky, způsoby chování a myšlenkovými vzorci. Vede nás ke skutečné duchovní svobodě.

 

Hoboří k tobě archanděl Zadkiel

Jsem oko hledící do nekonečna. Jsem poznání, které tryská z tvého srdce a které stoupá vzhůru, aby osvítilo Ducha a proměnilo vše temné v ryzí, zářivé duchovní Já. Překroč práh a osvoboď se ode všech starostí a všeho trápení; vzdej se svých fixací. Staň se volným ve svém srdci. Máš svobodu volby.

Emoce a myšlenky jsou jako pohyby vln na širém moři. Vlny stoupají a klesají. Nejsou identické s kvalitou vody samotné. To jen vítr hladí povrch a tím je dočasně mění. Bez vnějších vlivů by byl povrch vody tichý a nehybný. Medituj o tom.

Mé jméno znamená "Přízeň Boží". Skrz přízeň Boží tě fialový světelný paprsek osvobodí od tvých závislostí na karmě, nedokonalosti a dogmatu. Sesílám ti sílu proměny, vzkříšení a pravdy. Zadkiel, tvůj láskyplný průvodce a osvoboditel od karmy.

 

Karta

 

7.jpg

 

Ze sedmicípé hvězdy hledí na pozorovatele oko věčného, nekonečného Jediného Boha. Je to oko, v němž pozorovatel vidí sebe a v němž je sám viděn. Oko je často označováno za bránu k duši. Proto je také na této kartě středem, v němž začíná a končí vesmír.

"Jak nahoře, tak dole" proudí energie Stvořitele. Trychtýřovité proudy symbolizují "nahoře a dole". Duchovní vidění a poznání přijímá tvůrčí sílu (horní proud) a vidoucí se sám stává tvůrcem své skutečnosti (spodní proud). Vzniká nebeská a pozemská harmonie, což je symbolizováno sedmicípou hvězdou.

Fialová je barvou sedmé čakry, sídla duchovních sil, které povznášejí lidské bytí nad pozemskou úroveň.

Fialová je však také barvou transformace. Dokáže spálit negativitu, přeměnit ji, takže v lidském vědomí dojde k uzdravení skrze duchovní proměnu.

Tato  karta se do značné míry týká konfrontace a milosrdného rozpouštění karmy a konfliktů. Trnité šlahouny v pozadí karty připomínají nesčetná karmická nedorozumění, jež jsme zapříčinili ve svých dřívějších životech. Byli bychom v nich beznadějně zajati, kdyby znovu a znovu nezazářilo Světlo, aby nám ukázalo cestu z našich závislostí a pozemských vazeb.

Změtí karmických šlahounů nalézáme cestu k růžím poznání a lásky. V tom tkví hlubší význam toho, proč jsme se museli tak hluboce brodit karmickým bahnem. Může se v něm ukrývat poklad. Na straně srdce je zpodobena tmavě fialová růže na světle fialovém disku. Je nositelkou temné části Stvoření, ženské stránky a tajemné mystiky, která umožňuje zakoušení hluboce duchovního aspektu duše.

Na protilehlé straně lze najít opačné zobrazení, světle fialovou růži na temně fialovém disku. Světlá stránka Stvoření slibuje nové vědomí, osvobozené od negativity. Ve chvíli, v níž bude poznán smysl utrpení, se bolest a smutek promění v sebelásku a svobodu.

 

Situace tazatele

Ve tvém životě se opět vynořují staré zármutky a dávno zapomenutá hluboká bolest. Určité události, se kterými se nyní v životě utkáváš, jsou nevyhnutelné v zájmu vypořádání se s ději z minulosti. Mnoho, co bylo potlačováno, je vyplavováno na povrch a zabírá mnoho prostoru. Má svůj smysl ještě jednou zakusit starou bolest a smutek, prohlédnout je, a je-li to nutné, požádat o zkušenou odbornou pomoc. K dispozici máš rovněž různé celostní léčebné metody, které tvůj proces jemně podpoří.

Podílíš se nyní na milosti změnit zcela svůj život odhozením starých břemen. Začneš si užívat svobody, kterou jsi obdržel od Boha. Je to svoboda duše, která si může užívat nekonečného prostoru, má radost ze života a jeho možností. Konečně je potěšením být "tady".

Máš pocit, jako by ti rostla křídla. Shora získáváš jiný pohled na svá vlastní "dramata". Archanděl Zadkiel ti pomůže se od nich oprostit. Zbavení se strachu a umožnění změny vytváří šanci zahodit závislosti a závislostem podobné stavy. Neexistuje totiž už nic, co by tě zdržovalo od tvého vlastního růstu. Nestane se ti nic z toho, co se ti snaží namluvit tvé fobie a strachy. Archanděl Zadkiel ti vrací důvěru v sebe sama a v tvou cestu.

 

Pomocné afirmace

Tím, že dám svobodu bolesti, smutku a utrpení, stanu se sám svým osvobozením.

Spojuji se se svým duchovním původem a tím nalézám smysl svého života.