ARCHANDĚL RAFAEL

 

Archanděl Rafael

4. 9. 2012

Léčení těla, Ducha a duše * otevření třetího oka * pravda * růst skrze léčení * léčení skrze lásku * sebeléčení * schopnost léčit ostatní * poznání vlastního poslání * rodina duše

 

Energie archanděla Rafaela

Pomocí světle zeleného až mechově zeleného světelného paprsku, jehož součástí je i energie archanděla Rafaela a jehož prostřednictvím se manifestuje léčivá energie na pozemské úrovni, získáváme přístup k vnitřním tématům, která se často projevují jako nemoc. Naše bytí oddělené od Boží jednoty zažíváme každodenně jako nedostatek, který nás současně motivuje ke změně tohoto neuspokojivého stavu.

Nemoc, utrpení a bolest jsou vnějšími znaky naší duševní tísně. Utrpení je většinou hnací silou vedoucí k poznání, proč nás trýzní právě tak či ona choroba. V tomto procesu vězí klíč k vyléčení. Hledáním odpovědí se skrze energii archanděla Rafaela přibližujeme k možnosti poznat vlastní nevyřešené emoce, projevující se právě jako tělesné a duševní strádání, a tím odstranit jejich příčinu. Teprve pak jsme připraveni podstoupit léčení.

Tento zdánlivě snadný cíl je však obtížné uskutečnit. Strach ze změny a z nepříjemného pohledu do vlastního zrcadla je důvodem, proč ve svém úsilí stále a znovu ztroskotáváme na vlastním vnitřním odporu.

Když odmítáme připustit, že nás uzdravuje Bůh ("Bůh léčí" odpovídá významu jména Rafael), má to kořeny v hluboké bázni z toho, že potkáme své skutečné Já, které neodpovídá naší představě o sobě samých.

Naše osobnost se nezřídka podobá pevnému krynýři, pod nímž se hromadí pocity jako zlost a smutek.

Naše skutečné Já se nemůže projevit: růst není možný. V takovýchto případech se nám dostává pomoci archanděla Rafaela. Krunýř povolí, nahromaděné pocity proniknou na povrch a dostanou prostor, aby se projevily. Tento proces odpovídá duševní detoxikaci. Duše je osvobozena a konečně může dojít k uzdravení i na fyzické úrovni.

 

Hovoří k tobě archanděl Rafael

Jsem archanděl Rafael, který poskytuje útěchu. Nezjevuji se nahodile. Mou pomoc musíš chtít a požádat o ni. Bez požádání nesmím do záležitostí lidí zasahovat. Přijdu k tobě v lásce a dotknu se tvého jemněhmotného srdce, které se rozezní jako nebeská harfa.

Léčím srdce lidí a hledám v tobě smaragd pravdy, abych jej vynesl na povrch.

Mnoho balastu musí být odstraněno, což je většinou bolestné. Teprve pak jsi připraven léčit láskou jiné lidi a setkat se se svou duální duší z nebeských říší. Moje energie spojuje mužský a ženský aspekt a vyrovnává protiklady. Poznání o tvém vyléčení je perutí svobody, která tě ponese do nebe. Věř na zázrak svého uzdravení skrze mne. Tak se stane. Já jsem láska, kterou Bůh sesílá k uzdravení lidstva.

 

Karta

5.jpg

 

Světle zelený plamen obepíná zelený list. Po obou stranách plamene jsou viditelné další drobné listy, které se opatrně otevírají. Symbolizují růst a obnovu skrze transformovanou sílu Světla a oheň očisty. Srdce, jež se objevuje za plamenem, naplno září. Třpytí se bledě modrou barvou nekonečných prostor a léčení duše. Na jeho povrchu se tvoří jiskty světla symbolizující šanci, že se samy stanou zdrojem Světla a kanálem světelné a léčivé energie. Nad srdcem se na modrém pozadí rozpínají křídla volnosti, která vyrostla z osvobozené energie srdce a z lásky dosaženého mistrovského Já. Nebeská říše je na dosah (oslnivé bílé světlo), protože ego již nemůže kontrolovat srdce.

Nosnými listy každého lidského a duchovního vývoje jsou růst a uzdravení. Vinou se jako ochrana na levé a pravé straně karty  a ukrývají v bezpečí svého nitra plamen Světla a srdce. Tato ochrana je poskytnuta každému, kdo v procesu svého růstu vstoupí do nové dimenze a potřebuje více ochrany pro svá jemněhmotná těla. Rozvíjející se listy připomínají svým tělem harfu. Ta naznačuje, že začíná být slyšet hudba nebeských sfér a otevřením takzvaného třetího oka se otevírá pohled do jiných dimenzí.

Královsky modrá barva pozadí karty odpovídá barvě třetího oka a odpovídající čakry, která se nachází nad kořenem nosu. Královská modř je barvou vyšších duchovních, mediálních schopností, jakými jsou jasnozření a "jasnoslyšení". Měly by být používány v souladu s kosmickými zákony.

 

Situace tazatele

Tato karta dává jasně najevo, že svůj proces uzdravování můžeš příznivě ovlivnit osvobozením se od emocionálního balastu, jenž tě činí nemocným, a poznáním smyslu svého strádání.

Otevřít se léčivému plameni a dovolit mu, aby spálil jedovaté usazeniny, které se nahromadily během mnoha inkarnací, vyžaduje odvahu. Opětovné prožití bolestných zážitků, vynoření potlačených vzpomínek a částí vědomí může být pociťováno jako velmi nepříjemné. Je však načase dopustit zázrak uzdravení a vykročit novým směrem. Připrav se na to, že se léčení bude týkat všech úrovní tvého bytí.

Tělo nemůže být uzdraveno bez duše! Proto je právě nyní tak důležité obrátit pozornost na duševní úroveň.

Proces léčení může být velice vzrušující a stát se dobrodružnou cestou k tvému skutečnému Já. Na této cestě můžeš poznat své pravé poslání, protože si sám sebe daleko intenzivněji uvědomuješ a vidíš mnohem jasněji, čím by ses chtěl zabývat, aby mohl léčivé působit na svět kolem sebe.

V tomto bodě se setkáš s rodinou své duše. Nebude potřeba žádných znamení, abyste se vzájemně poznali. Můžeš nyní společně s rodinou své duše pracovat na realizaci kosmických projekt. Uzdrav se v yléčíš celý vesmír.

 

Pomocná afirmace

Nosím ve svém srdci Boží lásku.

Je klíčem k mému vyléčení.