ÚVOD

 

 

Po celou dobu, kdy vznikaly tyto karty i příručka, která je doprovází, jsem byla při jejich tvorbě vedena a inspirována archanděly. V průběhu mé práce na jednotlivých kartách došlo s každým z osmnácti archandělů ke kontaktu tak, že jsem si uvědomovala přítomnost zvláštní energie, slyšela hlasy ve svém nitru, před mým vnitřním zrakem vyvstávaly symboly. Určitá životní témata k sobě přitahovala celou mou pozornost díky tomu, že jsem s nimi byla sama konfrontována.

Když se ohlédnu, roční práce na kartách archandělů připomínala zasvěcovací proces o osmnácti stupních. Nebyl snadný, ale nakonec jsem jej dokázala s podporou a láskou archandělů zvládnout. Jsem neskonale vděčná, že mi bylo umožněno s archanděly pracovat a že mi byl úkol přivést tuto karetní sadu archandělů na světlo světa uložen. Při této práci jsem procházela duševním, duchovním i fyzickým růstem. Mohla jsem odhodit stará břemena a spojit se opět se svým dokonalým Já; nalézt uzdravení, lásku a pravdu.

Prostřednictvím karet archandělů má každý možnost navázat kontakt s archanděly a se Světlem, které reprezentují. Karty nás vyzývají uvidět srdcem to, co v nás bylo dlouho zahaleno závojem, co nebylo v souladu s námi samými a co nám duchovní svět jako obrazové poselství zprostředkovává pomocí symboliky tvarů a barev.

Při práci s kartami archandělů je proto obzvláště důležité pečlivě naslouchat vnitřní intuici a vytvářet zcela individuální zkušenosti. Karty je možné používat k meditaci, spojit se jejich prostřednictvím s energií některého z archandělů nebo se s ním přímo zkontaktovat. Karty Archandělů mohou odpovídat na otázky a objasnit hlubší smysl problému nebo situace.

Následuje přehled, v němž jsou karty archandělů přiřazeny k příslušným Esencím bytostí Světla. Ty mohou podpořit proces růstu a očisty. Bližší informace o Esencích bytostí Světla je možné získat v knihách Petry Schneiders a Gerharda K. Pieroths, které vydalo německé nakladatelství Windpferd.

 

Přehled k Esencím bytostí Světla

  Karta Archanděla Esence bytostí Světla
1 Archanděl Michael Archanděl Michael
2 Archanděl Jofiel Archanděl Jofiel
3 Archanděl Chamuel Archanděl Chamuel
4 Archanděl Gabriel Archanděl Gabriel
5 Archanděl Rafael Archanděl Rafael
6 Archanděl Uriel Archanděl Uriel
7 Archanděl Zadkiel Archanděl Zadkiel
8 Archanděl Haniel Archanděl Haniel
9 Archanděl Metatron Archanděl Metatron
10 Archanděl Sandalfon Element vody
11 Archanděl Camael Relaxace
12 Archanděl Muriel Křišťál
13 Archanděl Matka Sofie ./.
14 Archanděl Anael Element ohně
15 Archanděl Natanael Element vzduchu
16 Archanděl Raguel Strom
17 Archanděl Raziel Slunce
18 Archanděl Bariel Element Země

 

images.jpg

https://www.terapieuovecky.cz