ARCHANDĚL JOFIEL

 

Archanděl Jofiel

5. 8. 2012

Přátelství * osvobození se od potřeby hodnotit * uskutečňování hodnot právě probíhajícího věku Vodnáře " duchovní ryzost * univerzální pravda * věda * síla rozlišování * osvícení

 

Energie archanděla Jofiela

je výzvou k rozšíření našeho duchovního obzoru, abychom lépe pochopili Boží zákony a mohli se jimi řídit.

Rozum je přitom pouhým nástrojem umožňujícím přístup k moudrosti srdce.

Jofiel znamená "Bůh je moje pravda". Přijmeme-li energii archanděla Jofiela a připustíme-li, aby tato energie osvítila našeho Ducha, padnou v našem srdci bariéry, které nám brání ve skutečném poznání.

Pokud se Bůh stak také naší pravdou, spřátelíme se se všemi živými bytostmi a zcela přirozeně se osvobodíme od potřeby hodnotit sebe i ostatní. Můžeme umožnit všem zůstat takovými, jací jsou, protože jsme poznali, že vše má své místo a právo žít v podobě, v jaké se projevujeme a manifestujeme. I to, co neshledáváme pěkným nebo cenným, zasluhuje respekt. To je Boží pravda.

Archanděl Jofiel nám dává rozlišovací schopnost, jejíž kvality jsou odlišné od hodnocení. Rozlišovací schopnost je nezbytností pro každý duchovní vývoj. Díky ní můžeme poznat, kdy skutečně následujeme své božské Já a kdy jsme naopak ovlivňováni do té míry, že jasný pohled na naše skutečné určení a naše skutečné Já je zamlžen.

 

Hovoří k tobě archanděl Jofiel

Jsem archanděl Jofiel. Vládnu zlatožlutým paprskem a činím tvé myšlenky plynulými, mírnými a soucitnými. Zbavuji je tvrdosti souzení a hodnocení. Stáváš se tak schopným skutečnéhpřátelstvía připraveným ke sbratření všech lidí. Vedu tě do nového tisíciletí. Dávám ti moudrost a láskyplné myšlenky. Rozum je jen nástrojem k vyjádření Boží lásky a Stvoření na Zemi. Boží pravda se projevuje v číslici deset. Z mého zlatožlutého paprsku vyrůstá růže pravdy a moudrosti. Otevírám cestu k esoterickým vědám, ale také k technickým a vědeckým výdobytkům, které ulehčují lidský život. Manifestuji se světlem blesku. Mými drahokamy jsou citrín a zlatý topas. Projevuji se skrze energii planety Uran. Zaujímám své místo v Universu, abych ti mohl stát po boku. S láskou ti posílám Boží pravdu.

 

Karta

2.jpg

 

Celkový obraz karty je určován třpytivou zlatožlutou barvou, která symbolizuje osvíceného Ducha. Uprostřed obrazu září zlatožlutá růže poznání. Rozvíjí v ohňostroji světelné záře své okvětní lístky, podobně jako se rozvíjí lidský duch.

Každý okvětní lístek je zjevením nějaké pravdy. Když růže zcela rozkvete, stane se Duch nekonečným. Paprsky vybíhající ze středu mají explozivní sílu a překonávají jakékéli omezení Ducha. Na kartě jsou naznačeny dvě kruhové ohraničující linie, jež symbolizují odlišné roviny vědomí.

Úroveň bližší ke středu je uzavřena deseti holubicemi, které tkají jemnou mřížku. Je tím znázorněno úsili a námaha, jichž je zapotřebí, aby bylo možné se přiblížit k růži. Každá holubice pak stojí na malém kruhu, v němž je zpodoben rovnostranný kříž.

Každá z deseti holubic symbolizuje uskutečnění duchovního aspektu. Společně tvoří Boží pořádek a dokonalost. Odpovídají deseti kvalitám nebo prapůvodním principům stromu života, deseti planetárním principům známým v astrologii, deseti aspektům Stvoření a deseti stupňům duchovního vzestupu.

Komu se podaří realizovat všechny principy, dosáhne duchovní dokonalosti a tím také svobody spočinout navždy v Boží lásce (růže). Láskyplné silné záření proniká i do velice vzdálených úrovní. Znázorněné paprsky vyzařují za okraj obrazu do nekonečna. Dříve nebo později se dostanou ke každé bytosti a do každého koutu vesmíru, aby svým Světlem prozářily všechno temné.

 

Situace tazatele

Vytažená karta znamená dokončení a úplnost. Může naznačovat, že poznání sebe sama je nedostatečné. I když se již ohlašuje završení nějakého projektu nebo situace, jsi v rozvíjení svého celkového duchovního potenciálu blokován strnulými, zastaralými strukturami. To má za následek, že nedokážeš přijmout ani sebe sama, ani ostatní.

Neustálá hodnocení tě staví stranou. Cítíš se nadřazen nebo vyřazen a vzdaluješ se sobě i svému okolí.

Je čas, abys učinil svou bytost úplnou a nechal rozkvést růži svého Ducha. Ptej s sám sebe, čeho máš ve svém životě takový nedostatek, že ho promítáš do ostatních a posuzuješ je. Stáhni se na čas do ticha svého prostoru nebo do přírody. Pozoruj dokonalost růže a nech svoje vjemy působit na svého Ducha.

Zabývej se nějakou duchovní naukou, která tě oslovuje, a realizuj se skrze poznání svého skutečného poslání. Dospěl jsem ve svém životě k bodu, v němž nastal čas převzít své místo ve vesmírném řádu.

 

Pomocná afirmace

Jsem částí Boží dokonalosti.