ARCHANDĚL CHAMUEL

 

Archanděl Chamuel

17. 8. 2012

Důvěra * naděje * radost * vztahy * láska * vnitřní dítě * kreativita * bezpečí * význam překážek a odlišnost * potěšení ze života * přání být skutečně tady

 

Energie archanděla Chamuela

Působením této energie vzniká ryzí radost a blaženost. Tomu, kdo přijde do styku s energií archanděla Chamuela, se chce smát a tancovat a objímat celý svět. Život může být užíván plnými doušky, protože dítě v nás je opět objeveno a přivedeno k životu.

Archanděl Chamuel poskytuje podporu všude tam, kde se ztratila radost z pozemského života a má být opět nalezena. Otevírá vědomí všemu, co přináší potěšení: kráse, něze, harmonii a tomu, co vyjadřuje Boží dokonalost.

Tok tvůrčí energie se opět obnoví. Své vyjádření najde v hudbě, herectví, malování, psaní a jiných odvětvích umění. Archanděl Chamuel vynese na povrch kreativní vlohy, kterou jsou skryty v každém člověku. Tím se život stane bohatším a plnějším. Vývoj duše bude také citlivě podpořen. Z tvůrčích činností se mohou zrodit hluboké poznatky.

Vztahy získávají vlivem energie archanděla Chamuela jiný význam. Milostné poměry nabývají na hloubce a intenzitě. S partnerem naší duše je možné zažít Boží lásku, v přátelství se odráží hluboké spojení duší, důvěra a bezpečí. Archanděl Chamuel přivádí duši k její duchovní rodině.

Jeho energii je možné rovněž vnímat v kontaktu s dětmi, zvláště s takzvaně postiženými. Právě ony jsou často nositeli láskyplné energie archanděla Chamuela a přinášejí na Zemi jeho vyzařování.

Jeho jméno znamená "Bůh je mým cílem". V tomto případě je cílem míněna láska - protože Bůh ječistá láska. A tato čistá láska pojímá každou "odlišnost", která stejně existuje výhradně z pohledu lidí.

 

Hovoří k tobě archanděl Chamuel

Usměrňuji tvůj pohled k srdci duše a k pravdivé myšlence, v níž sídlí Bůh. Můj oheň lásky plápolá z jádra božského plamene. Zahřívám tě zevnitř a zahaluji tě růžovým světlem. Posiluji tvou víru v lásku Boží. Mým darem je naděje a důvěra v život. Navzdory tomu, že má energie je hravá, soustřeďuji se pouze na to podstatné. Vede k opravdovosti.

Jsi-li opravdový ve své mluvě a v skutcích, jsi opravdový také v lásce Boží. Stojím při tobě v obdobích starostí i tehdy, když tvoje srdce trpí ztrátou. Buď si vědom Boží péče poskytované skrze mne. Chamuel, tvůj bratr ve Světle.

 

Karta

 

3.jpg

 

 

Tvojúhelník symbolizuje Boží jednotu Otce/Matky, Syna a Ducha svatého nebo - na lidské úrovni - jednotu těla, duše a Ducha. Ztělesňuje harmonii a dokonalost, stejně jako tři plameny, vycházející ze srdce uprostřed karty a šlehající vždy do jednoho z rohů trojúhelníku. Plameny jsou nositeli Boží síly, která tryská z lásky (srdce) a je vnášena do tří různých oblastí lidského bytí.

Energie srdce je lehká a bez tíže. Trojúhelník se nedotýká základu. Nadnášejí ho tři páry křídel, která bymbolizují svobodu Ducha a nehmotnou strukturu duše. Hvězda na hrotu trojúhelníku umožňuje přístup k Boží inspiraci každému, jehož Duch je pozvednut láskou (také tělesnou mezilidskou láskou).

Vše je možné a bez hranic. Téměř beztvaré pozadí působí dojmem nekonečné, plynoucí tvůrčí energie.

 

Situace tazatele

Po chvíli pozorování této karty možná zjistíš, že se ve tvém nitru spontánně objevila nová lehkost.  Nebude ti pak připadat těžké představit si nějaký stav nebo situaci, v níž by bylo možné energii představovanou archandělem Chamuelem manifestovat.

Pokud sis vytáhl tuto kartu, měl bys do svého života vnést více radosti, lásky a lehkosti nebo by ses o jejich nadbytek měl podělit s ostatními. Vytvoř proto tvůrčí prostor, do něhož můžeš vtáhnout také ostatní. Jako každá božská bytost máš i ty velký potenciál, jenž je hoden odhalení, projevení, prosazení a sdílení. Dopřej si sám krásnou chvilku, v níž se otevřeš formě energie, kterou reprezentuje archanděl Chamuel.

Možná ti právě teď nepřipadá vhodné vnášet do svého života radost, lásku a kreativitu, jelikož problémy a starosti zastiňují tvou realitu. Snad si kladeš podmínky, jejichž splnění je pro tebe synonymem štěstí. Jsou ovšem pouhým klamem tvého ega, neboť nepramení ze srdce a vzdalují tě od blaženosti, kterou máš v sobě objevit.

Tato karta tě vyzývá, aby sis vzpomněl na krásu světa a na neomezené možnosti, které máš k dispozici. Vzdej se představy, že jsi nešťastný, že v ničem nenacházíš potěšení a tvá tvořivost je zablokovaná. Vstup do Boží lásky a radosti, která se ti zjevuje různými způsoby: v očích dítěte, v malování obrazu, v hezké hudbě, v pohledu na hvězdné nebe, v projevech tvého těla, v lidumilné činnosti a v prosté skutečnosti, že jsi.

 

 

 

Pomocná afirmace

 

 

Boží radost a láska prýští z mého srdce. Odtud ji šířím do světa.