MENTÁLNÍ ALCHYMIE

 

2. KAPITOLA
MENTÁLNÍ ALCHYMIE
BEZ OHLEDU NA TO, co se děje ve vašem životě, co byste z něj chtěli
eliminovat, bez ohledu na to, co byste chtěli přitáhnout nebo vytvořit...
můžete toho dosáhnout rychle. Jeden z důležitých aspektů Božské magie
se týká procesu transmutace.
Ve slovnících je „transmutace" definována následovně:
1. Proces proměny jednoho prvku v druhý jeho ozářením nebo
bombardováním radioaktivními částicemi.
2. Změna formy něčeho, například kinetické energie v energii potenciální,
či modifikace struktury molekuly, krystalu či atomu.
3. Změna hrubé síly v jemnější.
4. Změna energie v hmotu či hmoty v energii.
Pro hermetiky znamená transmutace „změnu z nežádoucího jevu v žádoucí
jev". Povšimněte si slova „jev", které zde znamená, že všechno, co chcete
přitáhnout nebo čeho se chcete zbavit, se pouze „jeví", je pouhou iluzí.
Je to souhrn energie, stejně jako myšlenka. Proto je stejně tak snadné
zbavit se nebo přitáhnout něco velkého jako uzdravit nebo manifestovat
v realitě něco méně významného.
Ve středověku se studium hermetismu a „alchymie" považovalo
za bláhovost, které se věnují lidé v „podsvětí". Ti, kdo studovali
hermetismus, byli posedlí proměnou obecných kovů (jako například olova)
v drahé kovy (například ve zlato). Přesto jsou hermetici přesvědčeni,
že cennější a důležitější je „mentální alchymie". Mentální alchymie
se zaměřuje na přitahování zlata a zlatých příležitostí prostřednictvím
procesu zvaného „transmutace".
Jak stojí v Kybalionu, můžete transmutovat jakýkoli předmět nebo situaci
tak, že změníte (neboli transmutujete) své myšlenky. Mentální alchymie
vám bude dávat více smyslu, až budete studovat a praktikovat sedm
principů, jež jsou popsány v následujících kapitolách.
„Mysl" (stejně jako kovy a živly) mohou být transmutovány z jednoho
stavu do stavu jiného, z jednoho stupně do stupně jiného, z jednoho pólu
na druhý pól, z jedné vibrace do vibrace jiné. Skutečná alchymická
transmutace je mentální umění." —Kybalion
Hermetici byli původně alchymisty, astrology a psychology a Hermés byl
zakladatelem těchto myšlenkových škol. Z astrolologie se vyvinula moderní
astronomie, z alchymie se vyvinula moderní chemie, z mystické
psychologie se vyvinula moderní psychologie.
Existuje mnoho dokladů, že staří znali a praktikovali astronomu, chemii
a psychologii. Vlastnili toto vnitřní poznání stejně jako poznání vnější,
kdežto vědci mají obvykle pouze vnější poznání. Transmutace patřila
k mnoha dalším tajným odvětvím poznání, jež hermetici vlastnili.
„Transmutace" se obvykle vztahuje k pradávnému umění transmutace
kovů, zvláště pak obecných kovů ve zlato. Slovo „transmutovať znamená
„změnit z jedné povahy, formy, stavu nebo podstaty v druhou." A tak
nazýváme mentální transmutaci „Uměním mentální chemie" čili „Mentální
alchymií".
Prvním ze Sedmi hermetických principů je Princip mentalismu. Axiom
„VŠECHNO je Mysl; Vesmír je Mentální" znamená, že vlastní skutečností
Vesmíru je Mysl a Vesmír sám je Mysl a „existuje v Mysli VŠEHO".
Jestliže Vesmír je svou povahou mentální, potom mentální transmutace
musí být uměním změny podmínek Vesmíru, co se týče hmoty, síly
a mysli. Takže mentální transmutace je skutečně onou „magií", o níž dávní
autoři psali ve svých okultních spisech, k nimž poskytli tak málo
praktických pokynů. Jestliže všechno je mentální, potom transmutace
může nejen změnit podmínky, jež se běžně považují za „mentální", nýbrž
také podmínky materiální.
V této útlé knize vám nastíníme základní principy mentální transmutace,
abychom vám pomohli lépe uchopit v ní obsažené principy a vlastnit
mistrovský klíč, který otevírá mnohé dveře Principu polarity.
V následující kapitole se budeme zabývat prvním hermetickým principem:
Principem mentalismu, který přináší pravdu, že - slovy Kybalionu -
„VŠECHNO je mysl; Vesmír je mentální". Žádáme vás o bdělou pozornost
a pečlivé studium tohoto velkého principu, neboť se jedná o vskutku
základní princip celé hermetické filosofie a hermetického umění mentální
transmutace.