TŘI JAZYKY-JAKÝM JSTE POSLEM?

 

Tři jazyky
Jakým jste poslem?
Pátá dohoda je nejpokročilejší naukou Toltéků, neboť nás připravuje na návrat k tomu, čím
skutečně jsme: poslové pravdy. Pokaždé, když mluvíme, předáváme poselství, a pokud to poselství
není pravdivé, pak jen proto, že si neuvědomujeme, čím skutečně jsme. Čtyři dohody
nám pomáhají obnovit vědomí toho, čím jsme. Pomáhají nám uvědomovat si moc našeho slova.
Pátá dohoda však představuje skutečný cíl, protože nás vede za symboliku a činí nás zodpovědnými
za tvorbu každého slova. Pátá dohoda nám pomáhá získat zpět sílu přesvědčení, kterou
jsme vložili do symbolů. A když se vydáme za symboly, síla, kterou objevíme, je neuvěřitelná,
protože je to síla uměleckého tvůrce, síla života, našeho skutečného já.
Pátá dohoda slouží k tomu, co já označuji jako příprava poslů či příprava andělů, neboť je
určena poslům, kteří si uvědomují, že mají předat nějaké poselství. Slovo anděl má v řečtině
význam „posel“. Andělé skutečně existují, ale nejsou to náboženští andělé s křídly. My všichni
jsme posly a anděly, ale nemáme křídla a na anděly s křídly nevěříme. Náboženský příběh o andělech
s křídly je pouhý symbol a křídla jako symbol znamenají, že andělé dovedou létat.
Andělé létají a předávají informace, poselství, a skutečným poselstvím je život či pravda.
Na tomto světě však existuje tolik poslů, kteří nepředávají život ani nesdělují pravdu. Svět je
obydlený miliardami poslů, kteří jsou, nebo nejsou vědomí. Je zřejmé, že většina jich vědomá
není. Jsou naprogramováni předávat a přijímat poselství, ale nevědí, že jsou posly. Většina lidí
na zemi nemá ponětí, že symboly představují jejich vlastní tvorbu. Nemají ponětí, odkud se
moc symbolů bere, což znamená, že je symboly zcela ovládají.
Jací jsou to poslové? Odpověď je jasná. Vidíte důsledky na celém světě. Jen se rozhlédněte
a zjistíte, jakými posly jsou. Když to zjistíte, pátá dohoda pak dává ještě větší smysl. Buďte
skeptičtí, ale naslouchejte. Co tyto posly změní? Odpověď zní vědomí. To je to, čím je pro nás
příprava poslů. Pomáhá nám začít si uvědomovat, jaké poselství tomuto světu předáváme.
Z pohledu Toltéků existují pouze tři způsoby, jak předat poselství. Můžeme také říci, že ve
světě lidí existují pouze tři jazyky: jazyk pomluv, jazyk bojovníka a jazyk pravdy.
Jazyk pomluv je ten, kterým mluví všichni lidé. Každý ví, jak pomlouvat. Když tímto
jazykem mluvíme, naše poselství je zkreslené. Pomlouváme všechno kolem nás, ale nejvíce
pomlouváme sami sebe. Vydáme-li se do jiné země, kde lidé mluví jiným jazykem, zjistíme, že
nezáleží na tom, jakou symboliku používají, mluví jako my řečí pomluv, řečí, kterou já nazývám
velkým mitote. V běžném nevědomém snu velký mitote ovládá lidskou mysl a ve způsobu,
jakým si vykládáme význam slov, vytváří veškerá nedorozumění, veškerá zkreslení.
Řeč pomluv je řečí oběti. Je to řeč nespravedlnosti a trestu. Je to řeč pekla, protože všechny
ty pomluvy se zakládají čistě na lžích. Lidé však budou vždy pomlouvat, protože my jsme k pomlouvání
naprogramováni, dokud se uvnitř nás něco, co je také součástí programu, nezmění. To
je tehdy, když se proti pomlouvání bouříme a v naší hlavě začíná válka – válka mezi pravdou
a lží.
Druhým jazykem je jazyk bojovníka. Když touto řečí mluvíme, někdy říkáme pravdu a někdy
lžeme, což záleží na našem vědomí. Někdy lžím věříme, což nás zavádí rovnou do pekla
a někdy věříme, pravdě, což nás vede rovnou do ráje. Stále však věříme, takže že symboly stále
vlastní moc našeho přesvědčení. Jako bojovníci skáčeme z jednoho snu do druhého a občas se
64
ocitáme v ráji a občas v pekle. Jak si jistě dokážete představit, řeč bojovníka je tisíckrát lepší než
řeč pomluv, lidé jsou však naprogramováni měnit řeč, jíž hovoří, a mluvit ještě jednou řečí.
Třetím jazykem je jazyk pravdy, a když jím hovoříme, příliš toho nenamluvíme. V tomto
stadiu nepochybně víme, že symboly, které používáme, jsou naším dílem. Víme, že všem těmto
symbolům dáváme význam, abychom mohli s ostatními lidmi komunikovat. V používání symbolů
jsme přesní, jak jen nejlépe dokážeme, abychom tak předali naše poselství, předali sebe
sama, protože my jsme tím poselstvím. Konečně se tu nevyskytují žádné lži, protože jsme si
osvojili schopnost být vědomí, protože sama sebe chápeme jako život, jako pravdu.
Jazyk pravdy je velmi výhradní, protože je to jazyk mistra snu, umělce, který se stal mistrem
snu. V mistrově světě se vždy nachází hudba, umění i krása. Mistrovští umělci jsou vždy šťastní.
Mají v sobě mír a jejich životy je těší.
Tyto tři způsoby komunikace jsou tím, co nazývám řečmi 1-2-3, A-B-C a Do-Re-Mi. Řeč
pomluv nazývám 1-2-3, protože je jednoduché se jí naučit a je to řeč, kterou hovoří každý. Řeč
bojovníka nazývám A-B-C, protože bojovník je tím, kdo se bouří proti tyranii symbolů. Řeč
pravdy označuji jako Do-Re-Mi, protože je pro umělce, kteří místo velkého mitote mají ve
svých hlavách hudbu.
Řeč Do-Re-Mi je tou, kterou rád hovořím. Mám hlavu vždy plnou hudby, protože hudba
rozptyluje mysl a když se mysl neplete do cesty, je to čistý záměr. Vím, že všechna ta hudba
v mé hlavě není nic jiného než sen, alespoň však nemyslím a nevytvářím si příběh.
Když chci, mohu si samozřejmě příběh vytvořit a může to být krásný příběh. Mohu svou
pozornost zaměřit na symboly a používat v komunikaci s vámi symboly, kterým rozumíte.
Mohu také symboly používat, abych slyšel to, co říkáte. Většinou se to týká vašeho vlastního
příběhu. Sdělujete mi mnoho věcí, o nichž si myslíte, že jsou pravdivé a já vím, že nejsou. Ale
když mi je sdělujete, poslouchám, a potom vím přesně, odkud se berou. Vidím to, co vy možná
nevidíte. Vidím vaše skutečné já, nikoliv to, koho předstíráte. To, co předstíráte, je tak složité,
že mě ani nenapadne, abych se tomu snažil porozumět. Vím, že to nejste vy. Vaše skutečné já
je vaše přítomnost a je tak krásná a úžasná jako všechno na této zemi.
Když vidíte růži, rozkvetlou a krásnou, už jen díky samotné její přítomnosti se cítíte báječně.
Nepotřebujete si říkat, jak skvostná ta růže je, veškerou krásu a romantiku té růže dokážete vidět.
Přivoníte si k růži a růže nikdy neřekne jediné slovo. Rozumíte poselství, ale beze slov. Když se
vypravíte do lesa, vidíte, jak si pomocí jiné symboliky mezi sebou povídají ptáci, jak si stromy
mezi sebou povídají. Dokážete vidět vnitřní komunikaci všeho okolo sebe a je to nádherné.
Všude na tomto světě jsou poslové, ale napadlo vás to už někdy?
Všimli jste si někdy, že od té doby, co jste na tento svět přišli, neustále předáváte nějaké
poselství? Dokonce před tím, než jste se narodili, když si vaše matka uvědomila, že je těhotná,
vaše poselství existovalo. Vaši rodiče se nemohli vašeho příchodu dočkat, nemohli se dočkat
okamžiku vašeho narození. Věděli, že se děje zázrak a jakmile jste se narodili, rovnou jste to
poselství beze slov předali. Pociťovali vaši přítomnost. Narodil se anděl a tím poselstvím jste
byli vy.
Byli jste poselstvím a stále jste poslem, zrcadlení ostatních poslů však způsobilo vaše zkreslení.
Není to chyba poslů, není to vaše chyba a ve skutečnosti to není ničí chyba. Zkreslení je
dokonalé, protože existuje pouze dokonalost, ale když vyrostete, stanete se vědomí a můžete
se rozhodnout, že předáte jiné poselství. Můžete se rozhodnout, že se stanete lepším odrazem
života tím, že změníte řeč, kterou hovoříte. Můžete změnit způsob, jakým poselství předáváte,
způsob, jakým komunikujete sami se sebou a s ostatními lidmi.
Teď mám pro vás jednoduchou otázku. Chci, abyste otázce rozuměli, ale nedovolte hlasu ve
vaší hlavě na tu otázku odpovědět. Nechte ta slova vstoupit přímo do svého srdce, kde můžete
vnímat smysl a záměr beze slov. Toto je ta otázka: Jakým jste poslem? Nejedná se o posuzování.
 
Je to jen malá pochybnost pro vaši mysl, ale představuje veliký krok k vědomí. Pokud otázce
rozumíte, potom jen tato malá pochybnost může celý váš život změnit.
Jakým jste poslem? Sdělujete pravdu anebo sdělujete lži? Vnímáte pravdu anebo vnímáte
pouze lži? Celé se to odehrává mezi pravdou a lží. Toto je jádro problému a to, na čem skutečně
záleží, neboť veškerý konflikt – ať vnitřní konflikt či konflikt mezi lidmi – je důsledkem
sdělování lží a důvěry ve lži.
Jakým jste poslem? Jste poslem pomluva lží?
Cítíte se příjemně se vším tím lhaním, se vším tím pomlouváním, s tím vším dramatem,
které jsou důsledkem toho, že věříte lžím? Je tohle, co sdílíte se všemi kolem vás? Je tohle, co
učíte své děti? Ještě ze svých problémů obviňujete své rodiče?
Nezapomeňte, dělali všechno, jak nejlépe uměli. Pokud s vámi vaše rodiče špatně zacházeli,
nebylo to nic osobního. Bylo to v důsledku jejich vlastních strachů, bylo to v důsledku toho,
čemu věřili. Pokud s vámi špatně zacházeli, bylo to proto, že s nimi také špatně zacházeli. Pokud
vám ubližovali, bylo to proto, že jim také ubližovali. Je to nekonečný řetězec akce a reakce.
Stanete se součástí tohoto řetězce, anebo u vás skončí?
Jakým poslem jste? Jste bojovník, který si razí cestu mezi rájem a peklem? Ještě věříte lidem,
kteří vám říkají: „To je pravda?“ Ještě věříte svým vlastním lžím? Jaké poselství předáváte
lidem, které nejvíce milujete, pokud vás poselství, které předáváte sami sobě, vede do pekla?
Jaké poselství předáváte svým dětem, které tolik milujete? Jaké poselství předáváte svému
partnerovi, svým rodičům, sourozencům, přátelům, všem kolem vás?
Jakým jste poslem? Řeknete-li mi, jaký sen si pro sebe tvoříte, já vám povím, jakým poslem
jste. Jak se k sobě chováte? Jste vůči sobě laskaví? Respektujete se? Respektujete ostatní lidi?
Jaký máte ze sebe pocit? Máte se i rádi? Jste na sebe pyšní? Jste se sebou spokojení? Vyskytuje
se ve vašem snu nějaké drama či nějaká nespravedlnost? Vystupuje ve vašem snu soudce a oběť?
Je to sen predátorů, sen násilí? Jestliže ano, pak váš sen zkresluje vaše poselství. Soudce, oběť
a všechny ty hlasy ve vaší hlavě všechno zkreslují.
Právě nyní předáváte poselství sami sobě a všem ostatním kolem vás. Neustále předáváte
nějaké poselství a neustále nějaké poselství od jedné mysli ke druhé přijímáte. Jaké je to poselství,
které tomuto světu předáváte? Míříte tím poselstvím přesně? Všímáte si vůbec, že stále
používáte symboly?
Jenom ta poselství, která předáváte, pozorujte. Vycházejí slova, kterými hovoříte, z pravdy,
anebo vycházejí z hlasu poznání, z tyrana, z velkého soudce? Kdo to poselství předává? Je to
vaše skutečné já? Toto je váš sen. Pokud to není vaše skutečné já, kdo potom to poselství předává?
Je to dobrá otázka, že?
Dokážete vnímat účinek slov, který vám ostatní zrcadlí, když hovoříte? Představte si, že
mluvíte se zdí. Neočekávejte žádnou odpověď. Není úkolem zdi, aby slyšela, co říkáte. Je na vás,
abyste si uvědomili, co vychází z vašich úst. Je na vás, abyste na všem kolem vás začali vnímat
účinek svých slov. Mluvením se zdí se vaše poselství stane jasnějším. Potom si uvědomíte, jak
důležité je, abyste mířili slovem přesně.
Nyní chci, abyste využili svou představivost a vybavili si interakce, které jste v průběhu
svého života dosud měli s ostatními lidmi. Jsem si jistý, že na interakce s každým z vašeho
okolí máte spousty vzpomínek. Lidé vám nepřetržitě předávají poselství a vy jejich poselství
nepřetržitě přijímáte. Jakými posly jsou ostatní lidé, kteří se ve vašem životě vyskytují? Jaká
poselství vám během celého vašeho života předávali? Jak vás všechna ta poselství ovlivnila?
S kolika poselstvími, co jste od druhých lidí přijali, jste souhlasili a přijali je za své? Kolik
z těchto poselství dosud stále předáváte? Jestliže předáváte poselství někoho jiného, čí poselství
to předáváte?
 
Uvědomte si, jaký druh poselství jste dosud po celý svůj život předávali a jaký druh poselství
jste dosud po celý svůj život přijímali. Nepotřebujete nikoho, včetně sebe, soudit. Pouze se
zeptejte: „Jakým poslem jsem? Jakými posly jsou ostatní lidé, kteří se v mém životě vyskytují?“
Toto představuje veliký krok při mistrovském nabývání vědomí, je to veliký krok při změně
ve vizionáře.
Jakmile jste si vědomi poselství, která předáváte, a poselství, která druzí lidé předávají vám,
váš úhel pohledu se výrazně a pevně mění. Jasně vidíte poselství, která vám druzí lidé předávají,
a jasně vidíte, jakými posly jsou. Potom přijde chvíle, kdy se vaše vědomí natolik rozšíří, že
jasně vnímáte poselství, která ostatním lidem sami předáváte. Přesně vidíte, jakými posly jste.
Vidíte důsledek svých slov, důsledek svých činů, důsledek své přítomnosti.
Neustále předáváte poselství všem a všemu kolem vás, především však neustále předáváte
poselství sami sobě. Jaké je to poselství? To poselství je tím nejdůležitějším, protože ovlivňuje
celý váš život.
Jste mistrem, který sděluje pravdu? Jste obětí, která sděluje lži? Ve skutečnosti nezáleží na
tom, zda jste mistrem, anebo zda jste poslem pomluv plných jedu, anebo zda jste bojovníkem
a střídavě stoupáte a padáte, z ráje do pekla, z pekla do ráje. Předáváte informaci, kterou máte
uvnitř v sobě. Není správná ani špatná, dobrá ani zlá. Je tím, co znáte. Je tím, co jste se celý váš
život učili, a ve skutečnosti nezáleží na tom, co jste se učili. Ve skutečnosti nezáleží na tom, co
jste koho učili, co jste s ostatními sdíleli.
Na čem opravdu záleží, je, abyste byli tím, čím skutečně jste – abyste byli autentičtí, užívali
si života, byli láskou. A nikoliv symbolem lásky, který si lidé zkreslili, nýbrž skutečnou láskou –
citem, který nedokážete vyjádřit slovy, láskou, která je důsledkem toho, že jste tím, čím skutečně
jste. Vždy si pamatujte: jste silou, která tvoří vše, co existuje. Jste silou, která rozvíjí květinu
a hýbe mraky a zemí a hvězdami a galaxiemi. Ať je vaše poselství jakékoliv, beztak sebe sama
milujte pro to, čím jste, protože respektujete to, čím jste. Nemusíte být jiní, ledaže se rozhodnete,
že sebe sama milujete natolik, že vás již to, jakým poslem jste, neuspokojuje.
Možná, že jste nepřesně mířili slovem, protože jste to netušili, protože jste si toho nebyli vědomí. Co se však stane, když si to uvědomujete, a přesto to nadále děláte? Jakmile jste si
toho vědomí, nemůžete již tvrdit, že nic netušíte. Přesně víte, co děláte, a ať děláte cokoliv, je
to pořád dokonalé. Nicméně nyní je to vaše rozhodnutí, je to vaše volba. Nyní vyvstává otázka:
Jaké poselství se rozhodnete předávat? Je to pravda, anebo to jsou lži? Je to láska, anebo je to
strach? Mojí volbou je předávat poselství pravdy a lásky. Jaká je ta vaše?