PRAXE DĚLÁ-ČTVRTÁ DOHODA

 

Praxe dělá
Čtvrtá dohoda:
Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete
Když jste připraveni svůj život změnit, když jste připraveni změnit své dohody, tou nejdůležitější
věcí je vědomí. Nemůžete vaše dohody změnit, pokud si neuvědomujete, co máte rádi
a co rádi nemáte. Jak můžete něco změnit, pokud si nejste ani vědomi toho, co změnit chcete?
Znamená to však něco víc, než si jen uvědomovat. Je to praxe, která změnu přinese, neboť vy si
sice můžete věci uvědomovat, ale to neznamená, že se tím váš život změní. Změna je výsledkem
jednání a praxe. Praxe dělá mistra.
Vše, co jste se kdy naučili, jste se naučili opakováním a praxí. Opakováním jste se naučili
mluvit, chodit i psát. Jste mistry ovládání svého jazyka, protože jste jej praktikovali. Je to stejný
způsob, jakým jste si osvojili veškerá přesvědčení, která řídí váš život: praxí. Způsob, jakým
právě teď žijete svůj život, je výsledkem mnohaleté praxe.
V průběhu celého svého života jste každým okamžikem praktikovali, abyste se stali tím,
kým si myslíte, že právě teď jste. Praktikovali jste tak dlouho, dokud se to nestalo automatické.
A když začnete praktikovat něco nového, když změníte to, co si myslíte, že jste, změní se celý
váš život. Budete-li praktikovat přesné míření slovem, nebudete-li si brát nic osobně, nebudete-li
si vytvářet žádné domněnky, pak zrušíte tisíce dohod, které vás drží chycené v pekelném snu.
Velmi brzy se to, čemu na základě dohody uvěříte, stane volbou vašeho autentického já, nikoliv
v orbou vašeho obrazu, o němž jste si mysleli, že jím jste.
První dohoda, miřte slovem Přesně, je vše, co potřebujete k tomu, abyste si vytvořili krásný
život. Povede vás cestou do ráje, ale potřebujete ji ještě něčím podpořit. Když si nebudete brát
nic osobně, když si nebudete vytvářet žádné domněnky, dokážete si jistě představit, že bude také
snazší přesně mířit slovem. Když si nevytváříte žádné domněnky, pak je jednodušší nebrat si
věci osobně a naopak. Tím, že si neberete nic osobně a nevytváříte si žádné domněnky, poskytujete
první dohodě podporu.
Dodržování prvních třech dohod se může zdát obtížné. Dokonce se nám jejich dodržování
může zdát nemožné. Nu, věřte mi, není to nemožné, ale musím souhlasit s tím, že je to obtížné.
Celé své životy věříme svému vnitřnímu hlasu. Existuje však čtvrtá dohoda a je jednoduchá.
Je to dohoda, která vše činí možným: Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete. Vy dokážete dělat
vše, jak nejlépe dovedete, a to je vše. Nic víc a nic míň. Jen dělejte vše, jak nejlépe dovedete.
Dělejte. Konejte. Jak můžete dělat vše, jak nejlépe dovedete, když nekonáte?
Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete je dohoda, kterou zvládne každý. To nejlepší z vás je
ve skutečnosti jediná věc, kterou dokážete udělat. A to nejlepší z vás neznamená, že někdy to
bude osmdesát procent a někdy jen dvacet procent. Vždy všemu dáváte sto procent – to je vždy
vaším záměrem pouze to nejlepší z vás se vždy mění. Od jednoho okamžiku ke druhému, nikdy
nejste stejní. Jste živí a neustále se měníte a to nejlepší z vás se také od jednoho ke druhému
okamžiku mění.
To nejlepší z vás bude záviset na tom, zda se cítíte fyzicky unavení či silní. To nejlepší z vás
bude záviset na tom, jak se cítíte po stránce emoční. To nejlepší z vás se časem změní, a zatímco
si budete zvykat na praktikování čtyř dohod, to nejlepší z vás bude mít tendenci se zlepšovat.
 
Čtvrtá dohoda umožňuje, aby se první tři dohody proměnily v hluboce zakořeněné návyky.
Opakování a praxe z vás udělají mistra. Nemyslete si však, že tyto dohody dokážete ovládnout
ihned. Nemyslete si, že vždy budete mířit slovem přesně, anebo že si nikdy nebudete brát nic
osobně, anebo že si nikdy nebudete vytvářet žádné domněnky. Své zvyky máte v mysli příliš
silně a pevně zakořeněné. Zkrátka jen dělejte vše, jak nejlépe dovedete.
Nepodaří-li se vám jednu z dohod dodržet, uzavřete ji znovu. Začněte zítra znovu a další
den znovu. Praktikujte a praktikujte. Každý den to půjde snadněji. Tím, že budete dělat vše, jak
nejlépe dovedete, zvyk zneužívat slova, brát si věcí osobně a vytvářet domněnky se časem postupně
oslabí. Budete-li nadále jednat tak, abyste své zvyky změnili, pak k tomu také dojde.
Nakonec nadejde chvíle, kdy se pro vás všechny čtyři dohody stanou zvykem. Už se ani
nesnažíte. Je to automatické. Je to snadné. Jednoho dne zjistíte, že svůj život ovládáte pomocí
čtyř dohod. Dokážete si svůj život představit potom, co si na používání těchto dohod zvyknete?
Místo toho, abyste se potýkali s konflikty či dramatickými událostmi, stane se váš život úplně
jednoduchým!
Pokud budete beztak tvořit, pokud se neumíte ubránit snění, proč byste si pak tedy neměli
tvořit krásný sen? Máte mysl, vnímáte světlo, budete snít. Rozhodnete-li se, že nebudete nic
tvořit, začnete se časem nudit a tomu se bude velký soudce vzpouzet. Potom vás samozřejmě
bude soudit podle toho, čemu věříte. „Ó, ty jsi ale líný. Měl bys se svým životem něco udělat.“
Proč si tedy rovnou pěkně nesnít a opravdu si svůj sen užívat? Dokážete-li věřit ve svá omezení,
proč tedy nevěřit v krásu a sílu života, který vámi proudí?
Život nám dává vše a vše v životě může přinášet radost. Proč tedy nevěřit ve štědrost života?
Proč se nenaučit jak být sami k sobě štědří a laskaví? Proč ne, pokud vám to dělá radost a se
všemi kolem sebe dobře zacházíte? Jestliže se neustále transformujete – jestliže se váš sen stále
mění dokonce i tehdy, když to nechcete – proč se tedy nestát mistry transformace a nevytvořit
si svůj osobní ráj?
Sen vašeho života je tvořen tisíci malými proměňujícími sny. Zrodí se, rostou a zanikají, což
znamená, že se neustále transformují. Obvykle se však transformují bez našeho vědomí. Jakmile
si uvědomíte, že sníte, obnovíte svou moc sen změnit, kdykoliv se rozhodnete. Když zjistíte,
že máte moc tvořit si sen ráje, chcete svůj sen změnit a čtyři dohody jsou k tomu dokonalým
nástrojem. Jsou výzvou pro tyrana, soudce a oběť ve vaší hlavě. Jsou výzvou všem těm drobným
dohodám, které váš život ztěžují.
A postavíte-li se svým přesvědčením už jen tím, že se sami sebe zeptáte, zda to, čemu věříte,
je pravda, možná na něco velmi zajímavého přijdete: Celý svůj život jste se pro někoho jiného
snažili být dost dobří a sebe jste nechali na posledním místě. Obětovali jste svou osobní svobodu,
abyste žili podle názoru někoho jiného. Snažili jste se být dost dobří pro svou matku, svého
otce, své učitele, své partnery, své děti, své náboženství a společnost. Po tolikaletém snažení
zkoušíte být dost dobří sami pro sebe a přicházíte na to, že sami pro sebe nejste dost dobří.
Proč nedat sama sebe na první místo, možná poprvé ve vašem životě? Můžete se znovu
naučit, jak sebe sama milovat skrze bezpodmínečné přijímání sebe sama. A můžete začít tím,
že budete nepodmínečnou lásku promítat do vašeho autentického já. Potom praktikujte stále
rostoucí lásku ke svému autentickému já. Když sebe sama bezpodmínečně milujete, přestáváte
být snadnou kořistí pro cizího predátora, který chce mít kontrolu nad vaším životem. Již se pro
nikoho neobětujete. Praktikujete-li sebelásku, naučíte se sebelásce.
Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete. Tato dohoda vám pomáhá stát se uměleckými mistry.
První tři dohody náleží do sféry virtuální reality. Čtvrtá dohoda se nachází ve sféře hmoty.
Znamená jednat a praktikovat a praktikovat, dokud se nestanete mistrem snění. Tím, že znovu
a znovu děláte vše, jak nejlépe dovedete, se nakonec stanete mistry v umění transformace. Mistrovství
transformace je druhým mistrovstvím umělce, jež můžete jasně rozpoznat ve čtvrté
 
dohodě. Když ze sebe vždy dáváte to nejlepší, pak jednáte, transformujte se, měníte sen svého
života.
Cílem druhého mistrovství je čelit tomu, čemu věříte a transformovat to, čemu věříte. Mistrovství
dosáhnete tím, že své dohody změníte a podle sebe přeprogramujete svou vlastní mysl.
Výsledek, kterého chcete dosáhnout, je svoboda žít svůj vlastní život místo života podle systému
přesvědčení. Když už ten zákoník ve vaší mysli není, pak už v ní není ani tyran, soudce, ani
oběť.
Transformace již začala a začíná vždy u vás. Máte odvahu být sami k sobě naprosto upřímní,
dovědět se pravdu o tom, jak svůj příběh píšete? Máte odvahu odhalit své vlastní pověry a lži?
Máte odvahu přezkoumat to, čím si myslíte, že jste, anebo je tu příliš mnoho zranění k odhalení?
Možná si pomyslíte: „Já nevím.“ Nicméně tu výzvu podstupujete. Transformujete svůj sen a děje
se to právě teď, když se odnaučujete veškeré své lži.
Čtyři dohody vlastně tvoří souhrn mistrovství transformace a mistrovství transformace je
procesem odnaučování se tomu, co jste se již naučili. Učíte se uzavíráním dohod a odnaučujete
se rušením dohod. Pokaždé, když zrušíte nějakou dohodu, navrátí se k vám síla víry, kterou jste
do ní vložili, protože svou energii již nemusíte vynakládat na to, abyste tu dohodu udržovali
při životě.
Začněte rušením dohod, které jsou malé a vyžadují méně energie. Jak se odnaučujete,
začínáte bořit konstrukci svého poznání. Vaše víra se tak osvobozuje a zvyšuje se vaše osobní
síla, sílí vaší vůle. To vám dává sílu změnit další dohodu a pak další a další. Vaše osobní síla
roste a roste, a protože jste mnohem silnější, přijdete na to, že je možné téměř cokoliv. Brzy
uzavíráte dohody, které vás vedou ke štěstí, k radosti a lásce. Potom tyto nové dohody ožijí, a s
vnější světem na sebe začnou vzájemně působit a celý váš sen se změní.
Zapomínáním naučeného začínáte konfrontací s tím, čemu věříte. Jak se budete konfrontovat
s tím, čemu věříte? K tomu máte k dispozici pouze jediný nástroj a tím nástrojem je
pochybnost. Pochybnost je samozřejmě symbol, ale má obrovskou sílu. Síla vaší pochybnosti
představuje výzvu pro každé poselství, které předáváte i přijímáte. Představuje výzvu pro každé
přesvědčení ve vašem zákoníku. Postupně zpochybníte veškerá přesvědčení, která ovládají
společnost, dokud nezrušíte prokletí všech těch lží a pověr, které váš svět řídí.Jak zjistíte ve
druhé části, pátá dohoda vám poskytne sílu pochybnosti.