INICIACE SMRTI

 

 
Iniciace smrti
Objetí anděla smrti
Posledním způsobem, jak dosáhnout osobní svobody, je připravit se na iniciaci smrti, na přijmutí
smrti jako učitele. Anděl smrti nás může naučit, jak být skutečně naživu. Začneme si uvědomovat,
že bychom mohli v kterýkoliv okamžik zemřít; k tomu, abychom byli naživu, máme jen
přítomnost. Pravdou je, že nevíme, zda zítra nezemřeme. Kdo ví? Představujeme si, že máme
před sebou ještě celou řadu let. Ale máme?
Odvezou-li nás do nemocnice a lékař nám řekne, že nám zbývá již jen týden života, co s tím
uděláme? Jak jsem již řekl dříve, máme dvě možnosti. Jednou možností je trpět tím, že zemřeme,
vytvořit drama a říkat všem: ,Politujte mě, brzy zemřu.“ Druhou možností je využít každého
okamžiku a být šťastný, dělat to, co děláme skutečně rádi. Máme-li před sebou jen týden života,
tak si ho užijme. Buďme naživu. Můžeme si říci: Budu sám sebou. Teď už si nebudu ničit život
tím, že bych se pokoušel potěšit jiné lidi. Už se nebudu bát toho, co si kdo o mně myslí. Co je
mi ostatně do toho, když mám za týden zemřít? Budu sám sebou.“
Anděl smrti nás může naučit žít každý den tak, jako by to byl poslední den našeho života,
jako kdyby nebylo žádné zítra. Každý den můžeme začít tak, že si řekneme: jsem vzhůru, vidím
slunce. Jdu projevit vděčnost slunci a všemu ostatnímu i všem lidem, protože dosud žiji. Je to
další den, kdy mohu být sám sebou.“
Takto chápu život já, toto mě anděl smrti naučil - být zcela otevřený, vědět, že není čeho se
obávat. Samozřejmě, že s lidmi, které miluji, zacházím s láskou, protože to může být poslední
den, kdy jim mohu říci, jak moc je miluji. Nevím, zda je ještě někdy uvidím, a tak se s nimi
nechci hádat.
Co kdybych se s vámi vážně pohádal a vychrlil na vás všechny ty emocionální jedy, které
proti vám mám, a zítra zemřel? Ne! Můj Bože, Soudce by mě dostal a já bych se cítil tak
provinile za všechno, co jsem vám řekl. Vždyť už teď se cítím provinile, že jsem vám neřekl,
jak moc vás miluji. Láska, která měčiní Mastným, je láska, o kterou se s vámi mohu podělit.
Proč bych měl zapírat, že vás miluji? Není vůbec důležité, zda mi oplatíte stejně. Vždyť mohu
zítra zemřít nebo můžete zítra zemřít vy. To, co měčiní Mastným nyní, je to, že vám mohu dát
najevo, jak moc vás mám rád.
Tímto způsobem můžeme žít svůj život. Povedeme-li si takto, připlavujeme se na iniciaci
smrti. To, co se stane v iniciaci smrti, je to, že starý sen, který jsme měli v mysli, navždy zemře.
Ano, budeme mít na parazita vzpomínky - na Soudce, Oběť a na to, čemu jsme věřili - ale
parazit bude mrtev.
Ten, kdo zemře v iniciaci smrti, je parazit. Není snadné podstoupit iniciaci smrti, protože
Soudce a Oběť budou proti tomu bojovat ze všech sil. Nechtějí zemřít. A my cítíme, že zemřou,
a bojíme se této smrti.
Když žijeme ve snu planety, je to jako bychom byli mrtvi. Ten, kdo přežije iniciaci smrti,
obdrží nádherný dar: vzkříšení. Vzkříšení je zmrtvýchvstání, možnost být naživu, být opět sám
sebou. Vzkříšeni je být jako dítě - divoký a svobodný, ale je v tom rozdíl. Spočívá v tom, že
místo nevinnosti máme svobodu s moudrostí. jsme schopni zrušit své ochočení, stát se znovu
svobodnými a uzdravit svou mysl. Vzdáme se andělu smrti, protože víme, že parazit zemře a my
zůstaneme naživu se zdravou myslí a s dokonalým rozumem. Pak budeme svobodní, abychom
používali vlastní mysl a řídili si vlastní život.
 
Tomu nás na toltécké cestě učí anděl smrti. Anděl smrti k nám přichází a říká: „Vidíš, že vše,
co zde existuje, je moje, není to tvoje. Tvůj dům, partner, děti, auto, kariéra, peníze -všechno je
moje a až budu chtít, tak ti to vezmu, ale zatím si toho užívej.“
Vzdáme-li se andělu smrti, budeme navždy šťastní. Proč? Protože anděl smrti nám vezme
minulost a umožní životu, aby pokračoval. Za každý okamžik, který je minulostí, anděl smrti
odebere mrtvý kousek z nás a my můžeme žít v přítomnosti. Parazit chce, abychom minulost
vláčeli s sebou, a proto je to tak těžké být naživu. Pokoušíme-li se žít v minulosti, jak bychom
se mohli těšit z přítomnosti? Když sníme o budoucnosti, proč bychom s sebou měli vléci břímě
minulosti? Kdy hodláme žít v přítomnosti? To nás učí anděl smrti.