DOHODA TŘETÍ

 

Třetí dohoda
Nevytvářejte si žádné domněnky
Třetí dohoda zní takto: Nevytvářejte si žádné domněnky.
Máme sklon vytvářet si o všem domněnky. Problém s vytvářením domněnek je v tom, že
věříme, že jsou pravdivé. Přísahali bychom na to, že jsou skutečné. Vytváříme si domněnky
o tom, co jiní lidé říkají nebo dělají, bereme to osobně, a pak je obviňujeme a reagujeme tak, že
svými slovy vysíláme jed. Proto kdykoliv, když si vytváříme domněnky, koledujeme si o nějaký
problém. Vytvoříme si nějakou domněnku, špatně jí pochopíme, vezmeme ji osobně a skončí
to tím, že z ničeho se stane drama.
Veškerý smutek a dramata našeho života mají kořeny v tom, že si vytváříme domněnky
a bereme věci osobně. Zamysleme se chvíli nad pravdou tohoto výroku. Celý svět vztahů mezi
lidmi je o vytváření domněnek a braní věcí osobně. Je na tom založen celý náš sen pekla.
Domněnkami, které bereme osobně, vytváříme spoustu emocionálního jedu, protože obvykle
naše domněnky začneme šířit. Vzpomeňme si, že pomlouvání je způsobem vzájemné
komunikace ve snu pekla a přenášením jedu z jednoho na druhého. Protože se obáváme požádat
o vysvětlení, vytváříme domněnky a věříme, že jsou pravdivé; pak naše domněnky bráníme
a pokoušíme se dokázat, že někdo jiný neměl pravdu. Vždy je lepší klást otázky, než si vytvářet
domněnky, protože domněnky nás předurčují k utrpení.
Velká mitote v lidské mysli vytváří spoustu chaosu, který vede k tomu, že si všechno chybně
vysvětlujeme a všemu špatně rozumíme. Vidíme a slyšíme jen to, co chceme. Nevnímáme
věci tak, jak jsou. Jsme navyklí snít, aniž bychom byli zakotveni ve skutečnosti. Doslova si
věci vysníváme ve své představivosti. Protože něčemu nerozumíme, vytvoříme si domněnku
o významu té věci, a když vyjde pravda na povrch, praskne náš sen jako bublina a my zjistíme,
že to nebylo tak, jak jsme si mysleli.
Příklad: Jdeme po ulici a potkáme člověka, kterého máme rádi. Ten člověk se na nás usměje
a jde pryč. Na základě tohoto jediného prožitku si můžeme vytvořit spoustu domněnek. Z nich
může vzniknout celý příběh. Z našich domněnek se začne utvářet sen a my si můžeme začít
myslet: Ten člověk mě má doopravdy rád.“ V naší mysli se začne vyvíjet vztah. Možná se
v tomto fantastickém světě dokonce oženíme nebo vdáme, ale celá fantazie je jen v naší mysli,
v našem osobním snu.
Vytvářením domněnek o našich vztazích si koledujeme o problémy. Často si vytvoříme
domněnku, že naši partneři vědí, co si myslíme, a že nemusíme říkat, co vlastně chceme. Předpokládáme,
že budou dělat to, co chceme, protože nás dobře znají. Když nedělají, co předpokládáme,
cítíme se zraněni a říkáme: „Měli to vědět.“
Jiný příklad: Rozhodneme se, že se oženíme nebo vdáme, a vytvoříme si domněnku, že náš
partner chápe manželství stejně jako my. Pak žijeme spolu a zjistíme, že to není pravda. Vznikne
z toho spousta konfliktů, ale my se ještě stále nepokoušíme vyjasnit si pocity o manželství.
Manžel se vrátí z práce domů, manželka je rozčilená a manžel neví proč. Možná proto, že si
vytvořila nějakou domněnku. Aniž by mu řekla, co chce, vytvoří si domněnku, že manžel ji
dobře zná, že ví, co ona chce, jako by jí dokázal číst v mysli. Je naštvaná, protože nesplnil její
očekávání. Vytváření domněnek ve vztazích vede ke spoustě bojů, spoustě potíží, ke spoustě
nedorozumění s lidmi, které údajně milujeme.
24
V jakémkoliv druhu vztahů si můžeme vytvořit domněnku, že jiní vědí, co si myslíme,
a že nemusíme říkat, co chceme. Domníváme se, že budou dělat to, co chceme, protože nás
dobře znají. Když nedělají to, co chceme, co předpokládáme, že by měli dělat, cítíme se zraněni
a myslíme si: „Jak nám to mohli udělat? Měli přece vědět, že nám to vadí.“ A znovu si vytváříme
domněnku, že jiný člověk ví, co chceme. Celé drama vzniká proto, že jsme si vytvořili tuto
domněnku a navrch pak přidali další domněnky.
Způsob, jímž funguje lidská mysl, je nesmírně zajímavý Máme potřebu vše ospravedlňovat,
vysvětlovat a všemu rozumět, abychom se cítili bezpeční. Máme miliony otázek, které si
vyžadují odpovědi, protože existuje tolik věcí, které si uvažující mysl nedokáže vysvětlit. Když
nám jiní něco řeknou, vytvoříme si domněnky, a když nám něco neřeknou, vytvoříme si je také,
protože musíme naplnit svou potřebu vědět a nahradit komunikaci. I když něco slyšíme a nerozumíme
tomu, vytváříme si domněnky o tom, co to znamená, a pak těmto domněnkám věříme.
Vytváříme si všechny druhy domněnek, protože nemáme odvahu klást otázky.
Tyto domněnky si po většinu doby vytváříme rychle a nevědomě, protože jsme uzavřeli
dohody, že budeme komunikovat tímto způsobem. Dohodli jsme se, že klást otázky není bezpečné;
dohodli jsme se, že když nás lidé milují, měli by vědět, co chceme nebo jak se cítíme. Když
něčemu věříme, předpokládáme, že je to pravda. Někdy to necháme dojít až k bodu, v němž
zničíme vztah jenom proto, abychom ubránili svou pozici.
Vytváříme si domněnku, že každý vidí život stejně jako my. Předpokládáme, že ostatní
myslí stejně, jako myslíme my, posuzují vše stejně jako my a zneužívají vše jako my. Toto je
nejčastější domněnka, jakou si lidé vytvářejí. A z tohoto důvodu máme strach být uprostřed
jiných sami sebou. Protože si myslíme, že nás bude každý soudit, dělat z nás oběť, zneužívat nás
a obviňovat, jako to děláme my sami. Proto se sami zavrhneme ještě dříve, než mají příležitost
zavrhnout nás jiní. Tak funguje lidská mysl.
Vytváříme si rovněž domněnky o nás samých, což vede ke spoustě vnitřních konfliktů.
„Myslím si, že jsem schopen tohle udělat.“ Vytvoříme si například tuto domněnku a pak zjistíme,
že toho nejsme schopni. Přeceníme se nebo podceníme, protože si neuděláme čas na to,
abychom sami sobě položili otázky a zodpověděli si je. Možná by bylo třeba získat o nějaké
situaci více informací. Nebo bychom si snad měli přestat lhát o tom, co doopravdy chceme.
Když vstupujeme do vztahu s někým, koho máme rádi, musíme často sami sobě potvrzovat,
proč toho člověka máme rádi. Vidíme jen to, co chceme vidět, a popíráme, že má vlastnosti,
které se nám nelíbí. Lžeme sami sobě, abychom se utvrdili, že máme pravdu. Pak si vytvoříme
domněnky a jednou z nich je: „Má láska toho člověka změní“. Ale to není pravda. Naše láska
nikoho nezmění. Pokud se jiní změní, pak se změní proto, že se změnit chtějí, ale ne proto, že
je chceme změnit my. Pak se něco mezi námi dvěma stane a my se cítíme zraněni. Najednou
vidíme to, co jsme nechtěli vidět předtím, ale nyní je to umocněno naším emocionálním jedem.
Nyní musíme ospravedlnit svou emocionální bolest a obviňovat jiné za svou volbu.
Lásku však nemusíme ospravedlňovat: buď zde je, nebo není. Opravdová láska přijímá jiné
lidi takové, jací jsou, aniž by se je pokoušela změnit. Pokoušíme-li se je změnit, znamená to,
že je nemáme doopravdy rádi. Pokud se rozhodneme, že chceme s někým žít, pokud uzavřeme
tuto dohodu, je samozřejmě lepší uzavřít ji s někým, kdo je přesně takový, jakého bychom si
přáli. Najděme si někoho, koho bychom nemuseli měnit vůbec. Je mnohem výhodnější nalézt
někoho, kdo je už takový, jakého bychom si přáli, než takového, koho bychom museli měnit.
Rovněž druhý člověk nás musí milovat takové, jací jsme, aby nás nemusel vůbec měnit. Jestliže
druzí cítí, že nás musí měnit, znamená to, že nás doopravdy nemilují takové, jací jsme. Proč
tedy být s někým, když nejsme takoví, jakého si on nebo ona přeje?
Musíme být tím, čím jsme, abychom se nemuseli představovat ve falešném světle. Milujete-
li mne takového, jaký jsem, tak dobře: „Vezměte si mě.“ Nemilujete-li mne takového, jaký
25
jsem, také dobře: „Nashledanou, najděte si někoho jiného.“ Může to znít tvrdě, ale tento druh
komunikace znamená, že osobní dohody, které uzavíráme s jinými, jsou jasné a bez hříchu.
Představte si den, kdy si přestaneme vytvářet domněnky o svém partnerovi a nakonec
i o každém jiném v našem životě. Náš způsob komunikace se naprosto změní a naše vztahy
již nebudou trpět konflikty vytvářenými chybnými domněnkami. Způsob, jímž se můžeme
vyvarovat vytváření domněnek, je klást otázky. Ujistěme se, že komunikace je jasná. Pokud
nerozumíme, zeptejme se. Mějme odvahu klást otázky, dokud nám nebude vše jasné, jak by
mělo být, a dokonce ani pak se nedomnívejme, že víme o dané situaci vše, co by se o ní dalo
vědět. Jakmile uslyšíme odpověď, nebudeme nuceni vytvářet si domněnky, protože budeme
znát pravdu.
Mějme odvahu ptát se na to, co chceme vědět. Každý má právo odpovědět, anebo ne, my
však máme vždy právo se zeptat. Podobně má každý právo se zeptat nás a my máme právo říci
ano nebo ne.
Pokud něčemu nerozumíme, je pro nás lepší se zeptat a udělat si jasno, než si vytvořit nějakou
domněnku. Od toho dne, v němž si přestaneme vytvářet domněnky, budeme komunikovat
přesně a jasně, bez emocionálního jedu. Bez vytváření domněnek bude naše slovo bez hříchu.
S jasnou komunikací se všechny naše vztahy změní, a to nejen s naším partnerem, ale i se
všemi ostatními. Nebude třeba, abychom si vytvářeli nějaké domněnky, protože všechno bude
jasné. Toto je, co chci, toto je, co chcete vy. Komunikujeme-li tímto způsobem, nebudeme hřešit
svým slovem. Kdyby tak dokázali komunikovat všichni lidé, bez zhřešení slovem, nebyly by
žádné války, žádné násilí, žádná nedorozumění. Kdybychom dobře a jasně komunikovali, byly
by všechny lidské problémy vyřešeny.
Toto je tedy Třetí dohoda: nevytvářejte si domněnky. Říci to je snadné, ale chápu, že dělat
to je těžké. Je to složité, protože jsme častokrát dělali pravý opak. Máme spoustu návyků a rutin,
které si ani neuvědomujeme. Prvním krokem je uvědomit si tyto návyky a pochopit důležitost
této dohody. Ale pochopit její důležitost ještě nepostačuje. Informace nebo idea je pouze semínkem
ve vaší mysli. To, co je zapotřebí, je čin. Konat stále znovu a znovu činy, to posiluje naši
vůli, pomáhá semínku v růstu a staví pevné základy, na nichž může být postaven nový návyk.
Po mnoha opakováních se tyto nové dohody stanou naší druhou přirozeností a uvidíme, jak nás
kouzlo našeho slova promění z černého mága v bílého.
Bílý mág používá slovo k tvorbě, dávání, sdílení a k lásce. Uděláme-li si z této dohody
návyk, celý náš život se naprosto změní.
Když změníme celý náš sen, dojde v našich životech k zázraku. To, co budeme potřebovat,
dostaneme snadno, protože duch námi bude volně procházet. Toto je zvládnutí záměru, ovládnutí
ducha, zvládnutí lásky, zvládnutí vděčnosti a zvládnutí života. To bylo cílem Toltéků. To
je cesta k osobní svobodě.