MERIDIAN TLUSTÉHO STŘEVA TlS(LI)                    

 

 

 

Meridián tlustého střeva – jang

Čas: 5.–7. hodina
V nejvyšší činnosti je tlusté střevo. Doporučujeme navyknout si v tuto dobu na vyprazdňování, vyhýbat se stresu a spěchu. Probouzet se je třeba postupně, neboť nemocní lidé se právě v tuto dobu cítí velmi špatně. Je vhodné pít hodně čaje.

Obecná charakteristika: jangová dráha probíhá vzestupně od ruky k hlavě

 

Průběh dráhy: Začíná u nehtového lůžka ukazováčku, vede po vnější straně ukazováčku k zápěstí, dále podél vnější strany předloktí, přes loket k nadloktí a k nejvyššímu bodu na rameni. Jedna větev meridiánu se stáčí do vnitřku těla a vede do plic a dále k tlustému střevu. Další větev zůstává na povrchu a vede ke krku, přes tvář a vnitřkem přes zuby a vnitřkem přes zuby a končí v místě, kde překříží horní ret pod nosní dírkou.

Orgány pod jejím vlivem: ústa, zuby, hlava , hrdlo, jazyk, tváře, jícen a horní končetiny

Nálady: smutek

Element: kov – vzduch

Rovnováha energie: schopnost nadchnout se, umění odpouštět, schopnost nechat věci běžet, velkorysost

Projevy fyzické nerovnováhy: Bolesti zubů, bolestivý otok hrdla provázený zduřením mandlí, zánět hrdla, bolesti v nadloktí a v břiše, ale také zežloutnutí očního bělma, pocit sucha v očích, výtok řídkých hlenů a krvácení z nosu, syndrom zablokování krku, nefunkčnost a potíže s ohýbáním ukazováčku.

Projevy psychické nerovnováhy: Disharmonie dráhy vyvolá tajnůstkářství, dlouhodobé zadržování přežitých, už neaktuálních emocí a citů, problémy s aktem dávání a přijímání na citové rovině a z toho vyplývající pocity nedostatečného ocenění či zneužívání s neprojevovanou vnitřní depresí. Dále soužení, pocity viny, deprese, apatie, lhostejnost, lakota, sobectví.